Utskrift från gbg.yimby.se
....

"Utvecklar vi inte staden avvecklar vi staden"

Västsvenska Handelskammardagen 2014 hölls den 2:a april på Svenska mässan med tema Tron på Göteborg, "Utvecklar vi inte staden avvecklar vi staden". Jag var en av deltagarna på ett välbesökt arrangemang. Här följer en kort rapport.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Kom igång med en gång!

Idag skriver Yimby tillsammans med Västsvenska Handelskammaren i GT om behovet av att komma igång med det konkreta stadsbyggandet i Göteborg. Vi har en enorm potential och massor av möjligheter att förtäta och utveckla staden nu på en gång. Vi kan inte vänta tills alla stora infrastrukturprojekt är klara om 20 år. Vi behöver kickstarta redan idag.Som ett exempel lyfter vi Stora Hamnkanalen, som har alla möjligheter att bli ett göteborgskt Nyhavn, om vi vill och vågar. Genom att leda om den tunga trafiken och släppa in båtar och öppna upp för uteserveringar och musikscener så kan man utan några större insatser förvandla detta ganska döda stadsrum till en attraktiv och levande stadsmiljö. Det är bara att köra, vi behöver inte begrava varenda liten idé under ogenomträngliga lager av workshops och utredningar.

Vi älskar ju den här stan, så låt oss visa det!

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert