Utskrift från gbg.yimby.se
....

Buller i byn

Kommunalrådet Helena Nyhus (S) skriver klokt om barn och buller i GT:

När jag nu i min egenskap av kommunalråd arbetar för etablering av fler och bättre fotbollsplaner i Göteborg, en satsning på över 100 miljoner kronor får jag höra att det är problem med etablering på vissa ställen på grund av överklaganden. Människor överklagar på grund av buller. I vilken paragraf i lagen anser lagstiftaren att lekande barn är ett bullerproblem? Hur kan våra myndigheter ens ta upp en sådan fråga till behandling?

I mina efterforskningar i ämnet upptäcker jag en parallell historia i Mölndal. Där har tjänstemän på Miljö& Hälsa efter klagomål från villaägare gjort mätningar runt en fotbollsplan och beslutat att göra inskränkningar i barnens användande av planen. Det har också avsatts medel för att anlita vakter från ett vaktbolag för att se till att barnen inte är där och rör på sig, leker och skrattar efter ett visst klockslag. Nu börjar visst insändare i Härryda behandla samma fråga. Människor efterlyser skarpare regler för att inte bli störda av barnens aktiviteter på kvällar och helger. Ska våra skattepengar användas för att ett vaktbolag ska se till att barnen inte spelar fotboll på en fotbollsplan?


Det här är ett ämne vi skrivit om tidigare på Yimby. Ingen ska naturligtvis behöva lida men av maskinella bullerstörningar från fläktar, trafik etc. Men när ljudet av lekande barn blir definierat som buller så har något spårat ur. Tycker man att barnen stojar för mycket så får man väl säga till dem eller deras föräldrar, en sådan minimal medborgerlig kontakt måste vi ju klara av att hantera om samhället ska kunna fungera. Någon sorts tolerans är faktiskt nödvändig om vi ska klara av att leva tillsammans.

Det som dock fullständigt saknas i Nyhus artikel är konkreta förslag på åtgärder. Tjänstemännen fullföljer ju enbart de lagar och regler som politikerna har beslutat. Om nu Nyhus tycker att reglerna får absurda konsekvenser så är det ju faktiskt hennes eget ansvar att se till att en ändring kommer till stånd. Ett första steg kan vara att ta kontakt med kollegorna i riksdagen. Att bara beskriva de problem som finns räcker ju inte. Det som behövs är konkreta och konstruktiva förslag på vad som ska göras istället.

En annan intressant fråga är hur Nyhus (som också är ordförande i Kulturnämnden) ställer sig till barn som "bullrar" med musikinstrument. Man får anta att de kommer att undantas de nya regler som förbjuder gatumusik vid vissa tider i innerstaden (som det skrivits om här, här, här, här och här).

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee