Utskrift från gbg.yimby.se
....

Debatt om ungas bostadsbrist


I tisdags arrangerade Hyresgästföreningens ungdomsnätverk en debatt om bostadsbristen. Det var en intressant diskussion som kanske inte löste några problem men i alla fall lyckades gå lite djupare än vad som vanligen är fallet. Nedan följer ett kort referat:

Tobias Olsson från jagvillhabostad.nu framhöll att bostadsbristen är akut och att situationen bara kommer att förvärras i och med att allt fler unga söker sig till storstäderna. Han tryckte på att det inte bara måste byggas fler lägenheter utan också billigare lägenheter som ungdomar har råd med. Ett sätt är att bygga mindre lägenheter och inte bygga in onödig utrustning som kanske ändå inte efterfrågas av unga.

Erik Berg från Byggbrigaderna reagerade på detta och menade att standardsänkning leder till att det skapas slumområden. Enligt honom behövs istället en aktiv bostadspolitik - det måste få kosta att bygga. Berg menade att samhället, genom kommun och stat, ska ta ett mycket större ansvar för finansieringen av byggandet, framförallt genom subventioner. Owe Nilsson (s) höll med Berg i detta men poängterade också att det behövs mer kommunal kompetens vad gäller upphandling. Nilsson förde dessutom fram inrättandet av ett kommunalt byggföretag som en annan möjlig strategi.

Helene Odenjung (fp) höll med om att vi måste bygga mer, men menade att erfarenheterna från miljonprogrammet visar att staten inte kan lösa alla problem. Istället borde man pröva nya vägar och ge individerna större plats i byggandet. Odenjung efterlyste en ny egnahemsrörelse där folk kunde bygga sina egna småhus och på det viset också få ner kostnaderna för byggandet. Erik Berg instämde i att egnahemsrörelsen var en förebild men menade att det idag är orimligt att bygga fler villor, vad man borde satsa på är att förtäta miljonprogrammen med flerbostadshus, där marken är billig och infrastrukturen är på plats. Owe Nilsson invände mot detta och menade att det också är viktigt att förtäta centrala Göteborg och att blanda upplåtelseformer. Nilsson talade i det sammanhanget om en undersökning som visat att man på det sättet kan ge upphov till flyttkedjor som hjälper unga in på bostadsmarknaden. Varken Berg eller Tobias Olsson trodde dock på det. Olsson påpekade att den undersökning Nilsson refererade var gjord av Temaplan och att enligt deras definitioner skulle även en stadgad ingenjör som flyttar in från en annan kommun räknas som "debutant på marknaden".

Åsikterna gick alltså isär på många områden. Alla inblandade, inklusive Nilsson och Odenjung, verkade dock överens om att ett stort problem är den nuvarande lagstiftningen på byggområdet. Framförallt betonade då de enorma kostnader som överklagandeprocessen skapar.

På G i GBGIdag fattar Byggnadsnämnden beslut om planen för Palacehuset. Enligt GP (ej på nätet) rör det sig om "stora planer":

"Förslaget till ny detaljplan innebär att restaurangens utbyggnad mot Brunnsparken, i så fall blir permanent. Den ligger i dag på allmän platsmark med tidsbegränsat bygglov. Planen innebär också att andra sidan av Palacehuset (där kinakrogen ligger) får en envånings utbyggnad på 120 kvadratmeter. Cykelställen mot hotellplatsen blir kvar. I förslaget ingår även att Palacehusets innergård täcks över med ett lanternintak, vilket knappast kommer synas för folk på gatan. Huset får dessutom rivningsförbud."

Alla dessa förändringar är positiva (även om det knappast rör sig om "stora planer"). Förhoppningsvis gör man något mer av restaurangutbyggnaden, den är - och ser ut som - ett provisorium. Det är också bra att man bygger ut mot Drottningtorget, idag är det väldigt mycket baksida över det området. Att rivningsförbudet fastställs är också bra, särskilt mot bakgrund av vad som hände Hotel Opera (det nya hotellet har för övrigt börjat avtäckas, gå gärna  dit och se vad ni tycker...).

Men det är inte bara Palace-huset som berörs:

"I förslaget ingår även Södra Hamngatan 47, byggt 1887 av Furstenberg med bostäder och affärer i bottenplanet, på senare år skobutiker. Handmålade blomdekorationer prydde väggarna i de forna bostadslägenheterna. Under 1970-talet drev kockarna Leif Mannerström och Crister Svantesson välbekanta Restaurang Johanna två trappor upp. September 2005 drevs restaurangen av en man, som var med och anlade den brand, som skadade huset så svårt att det måste rivas. En man dömdes för grov mordbrand och ytterligare två män fick vardera tio års fängelse. Efter rivningen har det varit tomt bakom planket på 47:an. Efter en arkitekttävling segrade Wingårdhs med ett förslag av arkitekten Filip Ram [sic]. Hans förslag domineras av ett högt hus med stora glasrutor, där Palacehuset speglar sig."

Som jag minns Filip Rems förslag (hittar ingen bild nu tyvärr) var det snyggt och propert. Även om det är en ganska middle-of-the-road glaslåda så passar den bra in i sammanhanget. Variation mellan yngre och äldre bebyggelse är ju bra och skapar dynamik (så länge det byggs urbant).

Clas Caldenby skriver idag en krönika som väl åtminstone delvis handlar om detta. Som alltid med Caldenby är texten behaglig, lugn och lite sådär lagom. Men vi får i alla fall veta att han tycker att den svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai förhalats och misskötts av UD, att det är dumt att ersätta Arkitekturmuseet med ett centrum för arkitektur, form och design och att arkitekter bör studera historisk, istället för nutida arkitektur.

För övrigt är det idag sista dagen för att skicka in synpunkter på ombyggnaden av Stadsbiblioteket, och Hyresgästföreningens manifestation börjar klockan 16:00 .

Imorgon på StoranImorgon 10 juni så ordnar Hyresgästföreningen ett evenemang för att uppmärksamma bostadsbristen bland ungdomar. Det är HGF:s nybildade ungdomsnätverk som arrangerar. Mellan 16-18 i Bältesspännarparken kommer det att vara uppträdanden och tal. Efter det är det stor debatt på Storan mellan 18.30 - 21.00.

Följande frågor står i fokus:

Hur kan bostadsbristen lösas i Göteborg?
Hur kan det byggas fler billiga hyresrätter som unga har råd med?
Hur kan vi som unga vara delaktiga och påverka vår bostadssituation?
 
Deltar gör:
 
Owe Nilsson (s), ordf. Fastighetsnämnden, ordf. Boplats Göteborg
Helene Odenjung (fp), vice ordf. i Förvaltnings AB Framtiden
Tobias Olsson, verksamhetschef för Jagvillhabostad.nu
Lisa Åhlström, arkitektpedagog, Inlevel.se
Erik Berg - arkitektstudent på Chalmers, styrelseledamot i Byggbrigaden

Moderator: Moa Svan - stå-up komiker, programledare SVT och P3.

Det är ju lite märkligt att man valt en stand-up-artist som moderator, men det gör väl evenemanget mer lättillgängligt. Det kan nog bli en spännande diskussion. Owe Nilsson, som också sitter i styrelsen för Framtiden, har ju tidigare fört fram förslaget att inrätta ett kommunalt byggföretag för att kunna bygga fler billiga hyresrätter. Helene Odenjung har talat sig varm för en stadsarkitekt och vänsterpartisten Erik Berg är mannen bakom den läsvärda, men numera tyvärr avsomnade bloggen approximation.

Vi får se vad debatten ger. Förhoppningsvis kommer man längre än till att bara konstatera att saker och ting borde vara annorlunda. Det är hursomhelst bra att HGF aktivt tar sig an denna fråga, och dessutom från ett ungdomsperspektiv. Man får förmoda att HGF inte tror att lösningen är att bygga miljonprogram ute i skogen (vilket tyvärr flyern antyder). Det har vi ju redan testat en gång tidigare med känt resultat. Ungdomar behöver ju dessutom inte bara bostäder, utan även el, VA, gator, affärer, arbetsplatser, uteliv etc. Kort sagt: Stad. Då är det faktiskt både enklare och billigare för samhället att det byggs bostäder där det redan finns stad.

Vill HGF bygga bort bostadsbristen borde det alltså rimligtvis betyda att man ställer sig bakom YimbyGBG:s ambition att förtäta och urbanisera Göteborg. Förhoppningsvis kommer det här evenemanget att förtydliga ett sådant ställningstagande. Men för säkerhets skull ska vi naturligtvis närvara och ta reda på hur det ligger till...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee