Utskrift från gbg.yimby.se
....

Ta bilen till mataffären

Emmali Jansson (MP) är inte bara ersättare i Byggnadsnämnden. Hon har också en aktiv och intressant blogg, som vi skrivit om tidigare. Här skriver hon om externhandel:

Intresseorganisationen Svensk handel har gjort
en resvaneundersökning som utforskar hur folk tar sig till mataffären. Resultatet pekar på att de allra flesta tar bilen för att handla, framför allt till storhandlingen, där mest pengar spenderas. Enligt GP kommenterar Svensk handels vice vd, Yvonne Ingman, utredningen med orden "De föräldrar som fraktar hem alla förnödenheter till sina barn på bussen eller pakethållaren finns inte."

Jag undrar hur Yvonne Ingman tänker sig att alla föräldrar som inte äger någon bil gör när de handlar? Vilka slutsatser ska vi dra?

Enligt
en undersökning av handelns utredningsinstitut har de bostadsnära mataffärerna minskat i antal sedan externa stormarknader etablerats. Samma dokument refererar till tidigare undersökningar som visat att resan mellan hemmet och inköpsplatsen ökat och att transportmedlet bytt uts från gång och cykel till bil. Även om de kausala sambanden är oklara, så är trenden tydlig. I stället för att bygga ut fler externa köpcentran* borde vi satsa på att underlätta för de bostadsnära affärerna. Detta kan göras genom fysiska strukturer, att inte dela upp bostäder och handel, utan ha de i samma områden. Att satsa på god kollektivtrafik kan vara ett annat medel.

* I stället för försvåra för externhandeln i Sisjön där det har utvecklats ett olagligt externt handelsområde, föreslås byggnadsnämnden att på tisdag ändra detaljplanerna för att legalisera den externhandel (som visserligen rör mer sällaninköpsvaror än mat) som idag finns där. Vi i Miljöpartiet föreslår i stället att man ska utreda möjligheterna till att bygga in fler funktioner i området, gärna även bostäder, för att få ett större inslag av blandstad och mindre externhandel.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee