Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Rödgrön stadspolitik

Onsdag 8 september kommer ledarna för de rödgröna partierna i Göteborg - Anneli Hulthén (s), Kia Andreasson (mp) och Marie Lindén (v) - att samlas för att samtala om ett nytt manifest för en rödgrön stadspolitik som jag och Karl Palmås (miljöpartist och forskare på Chalmers) har skrivit.

Manifestet, som kommer att publiceras inom kort, är ett försök att kortfattat formulera de teoretiska  och praktiska utgångspunkterna för en rödgrön stadspolitik - ett utforskande av ett nytt, rödgrönt sätt att förstå och bygga städer.

Tillsammans med Anneli, Kia och Marie ska vi prata om hur vi bygger framtidens Göteborg. Det kommer säkert att bli en kul diskussion. Moderator är Ann-Louise Pettersson (arkitekt SAR/MSA). Vi ses på House of Win-Win, på Tredje Långgatan 13 kl 19. Fri entré!

Mer om det på facebook


Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan