Utskrift från gbg.yimby.se
....

Bevara Kinesiska muren!
Debattartikel i GP - gå in och kommentera!


När förslaget till detaljplanen för Skeppsbron presenterades var det nog många med mig som kände sig lättade. Äntligen planerades för att bygga tät, blandad stadsbebyggelse i Göteborg, för första gången på många decennier.

Det finns mycket glädjande i förslaget, trots att det finns vissa saker kvar att önska för oss som förespråkar ett utökat byggande av tät blandstad – såsom bullerhål i kvartersstrukturen, en nedbantad exploatering och mindre hög p-norm. På det stora hela är förslaget trots allt ett fall framåt. Men ändå känns det som man har gjort vissa svårbegripliga prioriteringar – till exempel beslutet att riva Kinesiska muren.

Vi känner till Göteborgs tråkiga historia av att skövla gamla områden i totalsaneringens namn. Man känner lätt sorg när man ser den gamla bebyggelse som försvunnit och vad som ersatt den. Därför är det bra att man tar hänsyn till kulturhistorisk bebyggelse när man exploaterar i staden. Då blir det svårt att förstå varför Älvstranden Utveckling väljer att riva den gamla, historiska byggnad som är Kinesiska muren.

Man säger att byggnaden har sättningsskador och att det skulle bli dyrt att göra renoveringar. Dessutom, nämner man i förbifarten, skulle det bli svårare att få in parkeringsplatser under huset, och lägenheterna i kvarteret bakom skulle bli lite mörkare. Men är det verkligen rimligt att solvinklar och parkeringsplatser – i en stadsdel som ändå skulle få långt fler p-platser än normalt för innerstaden – skall få prioriteras högre än att få en levande, blandad stadsdel med historiskt intressant bebyggelse?

Viktigt verktyg

Kinesiska muren skulle kunna vara ett viktigt verktyg för att uppnå verklig blandstad – äldre byggnader och verksamheter är nämligen ett utmärkt verktyg för det ändamålet! Om hela områden saneras kommer endast en köpstark målgrupp kunna etablera sig – invånare med lägre inkomst och mindre eller nya verksamheter behöver äldre, billigare byggnader.

Det finns en uttalad målsättning i översiktsplanen för Göteborg om att förtäta staden, och att ”blandstad” är målsättningen. På Yimby delar man samma målsättning. Fördelarna med att förtäta med blandstad är många: minskat bilberoende, ökad integrering, rikare folkliv och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Men vad är innebörden av uttrycket ”blandstad”? Hittills har det i allt för många detaljplaner missbrukats. Den blandstad som vi bör sträva efter är inte en fortsatt utbredd förortsbebyggelse med blandade upplåtelseformer. Det krävs mer än så.

Den blandstad man bör eftesträva innehåller så mycket mer än bara blandade upplåtelseformer på lägenheterna. Blandningen bör bestå av blandade verksamheter, blandad invånardemografi, blandad arkitektur. Därför fungerar modellen med helsanering eller totalplanering mycket dåligt.

Vill du också skriva för Yimby? Kontakta samordnarna på info@gbg.yimby.se!

Rädda Kinesiska muren!


Som vi skrev om i torsdags är Kinesiska muren hotat av rivning och byggnadsnämnden tar upp frågan imorgon tisdag klockan 10. Stadsbyggnadskontoret och fastighetsägaren Älvtranden Utveckling AB vill riva huset i och med att man förnyar och bygger upp det nya Skeppsbron. De flesta göteborgare verkar dock inte hålla med. Nu finns även en facebookgrupp för att rädda huset.

Vi tar kraftigt avstånd från att riva kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Bara själva byggnaden i sig är skäl nog att bevara, men det är egentligen inte den stora anledningen till att vilja bevara. Det är staden som drabbas mest och stadsmiljön blir lidande i framtiden ifall man river byggnaden. Det är ändå en del av Göteborgs innerstad vi pratar om här. De få gamla resterna av hamnkvarteren längs vår innerhamns kajer måste tas om hand med respekt. Man kan inte bara säga att det är för dyrt, komplicerat, försvårar för parkeringsgarage eller vad det än kan vara för något och sedan acceptera det rakt av. I så fall skulle väl hela Venedig falla som en porös spettekaka. Visst, det kanske kostar lite mer pengar att bevara men man lär vinna desto mer. Man kan väl ta intäkter från pariserhjulet eller något om det kniper.

I och med Kinesiska murenhuset har vi en rätt välkänd äldre byggnad (1914) med lite speciell karaktär. Något man borde se som en tillgång i ett område där det mesta är bortskövlat sedan länge. Kinesiska muren är inget problem, det är en möjlighet. Bara att putsa glasögonen och öppna ögonen. Här kan man ju faktiskt äta kakan, ha den kvar och lite därtill! Landets äldsta kinarestaurang.


Den goda staden är inte en stad som byggs, rivs och byggs upp igen. Vi drabbas ju inte direkt av danska krigsangrepp längre, vi borde då inte krossa vår egen stad i fredstid. Den bästa av städer byggs på hela tiden, där äldre byggnader renoveras och lever gott sida vid sida med nyare byggnader. Man ska behandla sin stad som sina nära och kära, vårda och stötta in i den sista av dagar.

Jag hoppas att man ska kunna promenera på det nya Skeppsbron och känna av att Göteborg inte byggdes 2014 utan har en lång och synlig historia. I den känslan är Kinesiska murenhuset en viktig pusselbit. Sedan om trottoaren blir ett par meter nedanför resten av staden eller om allting lutar likt tornet i Pisa, vad gör det egentligen? Det blir ju en historia i sig, det är sådant som gör staden speciell. Vad vore Pisa utan sitt lilla torn. Varför inte göra hela kvarteret Redaren (där Kinesiska murenhuset ligger) till ett udda och speciellt kvarter, något som det talas om bland göteborgare och besökare. Kvarteret är förresten redan speciellt, då vår stads store son Evert Axel Taube föddes här. Varför inte bygga upp hans födelsehus i vår tid? Ganska kul förresten att grannbyggnaden många år senare har fått smeknamnet Kinesiska muren med tanke på Taubelåten med samma namn. Bara en sådan sak!Apotekarhuset i hörnet av Nordstan ger karaktär åt hela stadsmiljön.


Det är lite med Kinesiska muren som med Apotekarehuset i Nordstaden. Förutom likheter rent utseendemässigt så är båda resten av något större. Det vackra Apotekarhuset är en av få rester av det gamla östra Nordstaden men det ger idag käraktär åt hela stadsmiljön runt den delen av Brunnsparken/Drottningtorget. Likaså kan Kinesiska murenhuset och Merkurhuset (som förhoppningsvis inte är lika hotat) tillsammans med en intressant ny bebyggelse göra Skeppsbron till en estetiskt lockande stadsmiljö.


Se nu till att rädda Skeppsbron från att bli ännu ett saneringsoffer i vår kära stad. Nu har vi ju chansen att bygga riktig stad i centrala stan, vilket är fantastiskt roligt. Låt inget rivningsdamm skapa smolk i bägaren!Glöm inte bort vår stadsvandring på älven ikväll,
där vi bland annat kommer att passera Skeppsbron. Samling prick kl 18.00 vid Rosenlunds färjeläge. Vandringen är som vanligt gratis men eftersom vi kommer att åka färja (älvsnabben) så kan det tillkomma avgifter från Västtrafik. Kom i tid, färjan lägger ut 18.06.

Älvstranden Avveckling?

Stadsbyggnadskontorets förslag att riva Kinesiska Muren på Skeppsbron har väckt starka känslor på Älvstranden utvecklings blogg. Det ståtliga huset från 1915 ligger många göteborgare varmt om hjärtat. Det har precis startat en facebookgrupp för att rädda huset. Den 4 maj tar Byggnadsnämnden beslut i frågan.Kinesiska muren lever farligt

En bidragande orsak till rivningsivern är att Kinesiska Murens ägare (till skillnad från Merkurhusets ägare) inte vill bevara sitt hus. Vem som är ägare? Ett kommunalt bolag som börjar på Ä...

I vårt yttrande över förslaget för Skeppsbron skrev vi följande om Kinesiska Muren:

I området finns två byggnader som ur kulturhistoriskt perspektiv är särskilt värdefulla, Merkurhuset och Kinesiska muren. Hur länge dessa byggnader kan stå är en öppen fråga. Den enda fördelen med att riva dem i samband med att man bygger resten av Skeppsbron skulle vara eventuella samordningsvinster för exploatören och att det enorma parkeringsgarage som förbereds under marken kan bli ännu större.

Det kan dock knappast anses som tillräckliga skäl för att skynda på en rivning av dessa unika byggnader. De nackdelar som en rivning av dessa byggnader skulle innebära i form av förlorat kulturhistoriskt värde och arkitektonisk variation är oerhört mycket större. YimbyGBG anser därför att detaljplanen tydligt borde ange att dessa byggnader inte ska rivas, utan istället bevaras och utvecklas.


Det här är viktigt att hålla i minnet. Det är fortfarande vanligt att tänka i svartvita modernistiska banor när man diskuterar stadsutveckling - antingen river man eller så bevarar man för evigt. Det är nu eller aldrig. Men det är en falsk motsättning. En levande blandstad förutsätter gradvis förändring.Stadsutveckling a la Kvillebäcken - totalsanering

Istället för att på modernistiskt vis totalsanera (dvs. utplåna allt), som man t.ex. gjort i Kvillebäcken, och sedan smälla upp en hel stadsdel på en gång, så bör man låta staden kontinuerligt förändras och förnyas organiskt. Att låta äldre byggnader som Kinesiska Muren vara kvar ett tag till medan man bygger runtomkring gör det förstås mer komplicerat att bygga, det blir fler faktorer att ta hänsyn till och lite svårare att få allt rätvinkligt och plant. Men det är ju precis det som ger staden liv och karaktär.

Det här vet förstås Stadsbyggnadskontoret. Ja, de skriver det till och med i detaljplanen:

Merkurhuset och Kinesiska muren är två av Skeppsbrons äldsta byggnader med ett högt kulturhistoriskt värde och en historisk förankring som kan berika den nya stadsmiljön. Ett bevarande ger en variation i området, och gör att stadsdelen kan växa fram under en längre tid. När husen i en framtid ersätts av nya kan även dessa bidra till mångfalden i området då de byggs vid en annan tidpunkt än de som nu planeras.

Byggnaderna utgör de enda kvarvarande historiska resterna som tillsammans kan gestalta minnet och förståelsen av Skeppsbrons äldre historia på ett någorlunda övertygande sätt i det nya stads- och vattenlandskapet. Som enskilda arkitektoniska gestalter av hög kvalitet berättar de om rederinäringen och en intressant arkitekturhistoria, tillsammans bildar de dessutom en stark arkitektonisk enhet som återspeglar det äldre stadsbyggnadssammanhanget.


Så varför envisas man trots detta med totalsanering? Svaret är enkelt och kommer en bit ned i detaljplanen:

Garage under kvarteren får sämre kapacitet och kan inte kopplas samman med det planerade gemensamma garaget under kajen så länge husen står kvar. Det är tveksamt om källarplan under de nya byggnaderna i dessa kvarter överhuvudtaget kan utnyttjas till garage.
Planerat garage under Skeppsbron

Man vill ha upp antalet p-platser per hushåll helt enkelt. River man Kinesiska Muren så kan tvåvåningsgaraget under mark bli ännu lite större och man kan öka från 0,5 upp mot 0,7 i p-norm. Uppenbarligen tror man inte att de framtida boende kommer att klara sig med en behovstäckning på 50%, trots att färre än 25% av hushållen i centrum faktiskt har bil.

Det hela är extra ironiskt eftersom Byggnadsnämnden nu på tisdag efter ett stort antal bordläggningar - och mycket om och men - kommer att bestämma sig för att inte riva landshövdingehusen i Gårda för att ge plats åt parkeringsgarage. Nu finns alltså risken att de på samma möte istället beslutar att riva Kinesiska Muren för att ge plats åt parkeringsgarage.

Några reaktioner från Älvstrandens blogg:

Helt fruktansvärt, det borde inte få gå till såhär... Har vi inte förstört staden tillräckligt? Att riva Kinensiska Muren är vansinnigt. Ibland blir man väldigt ledsen. Vi har misskött och vi fortsätter att missköta en stad med som har en fantastisk potential. Att skylla på nivåskillnader är ju bara löjligt, det finns absolut inga problem att ordna det...
Marc 2010-04-23


Som jag förstår är det Älvstranden Utveckling AB som är ägare till huset och driver processen att för att få riva det. Man borde kanske döpa om namnet på företaget till Älvstranden Avveckling AB för med detta beslut lyckas de verkligen avvekla den potential skeppbron har.
Marc 2010-04-26


Jag tycker att det som sagt är talande att man benämner t. ex. funkishusen i Johanneberg som en så viktig kulturskatt att man inte ens kan bygga ett hus i närheten för att det då skulle inkräkta på stadsbilden. Men Kinesiska Muren är då till skillnad från de kulturellt värdefulla funkishusen inte alls värt att bevara, för tydligen är det inte en lika viktig del av Göteborgs historia som modernismen. Vad har ni för agenda, på riktigt?
wsh 2010-04-27


Skeppsbron har stor potential som område och det är det vi vill utveckla. Kinesiska muren som ett objekt kan realistiskt användas för kontor men vi vill ha en mer levande stadsdel än så. Därför redovisar förslaget ett kvarter med bostäder och bottenvåningar med offentligt innehåll.

Hälsningar
Martin
Martin Blixt 2010-04-27


Personer utan varken förståelse eller känsla fattar dessa beslut. Allt från byggkranar från 60-talet till sterila funkiskvarter som ger en känsla av förort K-märks. Men det lilla extra, de få gamla vackra byggnader vi har, dessa vill ni istället riva?
JL 2010-04-27


Martin - din förklaring är verkligen underlig. Menar du att det skulle vara omöjligt att använda Kinesiska Muren till bostäder? Det förstår jag inte, varför skulle det vara så? Jag ser ett fint hus med karaktär som ni vill riva, helt emot allt förnuft. Givetvis skall Kinesiska Muren bevaras och integreras med nya byggnader, så en gårdsmiljö kan skapas. Göteborg behöver sina gamla byggnder, vi har redan rivit allt för många.
Hanna J 2010-04-27


Hej
Svårigheten med ett bevarande av Kinesiska muren är flera och därför innehåller förslaget en utveckling av ett stadskvarter som kan innehålla fler bostäder och en bottenvåning med offentliga lokaler. Huset ligger nära Rosenlundsverket och avsaknaden av den slutna kvartersstrukturen medför en klart sämre boendekvalité bl.a. i bullerhänseende.

Husets djup och form gör det svårt att få effektiva lägenhetslösningar vilket skulle göra dem stora och exklusiva. Grundläggninsproblemen är stora och huset har stora sättningar idag. Kinesiska muren går naturligtvis att bevara men då vi sett till en helhetslösning ser vi att andra alternativ är bättre då vi får in fler bostäder med bättre kvaliter och en rimligare kostnad i en attraktiv del av staden.

Kulturhistoria är viktigt och förslaget innehåller även historia i form av livet längs kajen, stenpirens nyttjande för båttrafik, Merkurhuset, befintlig bebyggelse utefter Stora Badhusgatan mm.

Hälsningar
Martin
Martin Blixt 2010-04-28


Jag tycker naturligtvis att det är bra att det byggs, och jag tycker förslaget för Skeppsbron i helhet är bättre än man kunde förväntat sig, även om det är tråkigt att det bantats ner på grund av överklaganden. Det jag inte förstår är prioriteringarna man gör vad gäller kulturhistoria och äldre byggnader. Det förefaller inte rimligt att man som sagt säger att Gasklockan, eller förortsbebyggelse och funkisbebyggelse från 60-talet, anses vara så viktigt att man inte ens kan bygga ett nytt hus i närheten - medan man inte verkar anse att det finns tillräckligt värde i att bevara ett hus som Kinesiska Muren, som de allra flesta verkar anse vara av stort kulturhistoriskt värde - och inte bara de gamla arkitekter som ritat huset (som jag misstänker är fallet med tidigare nämnda så kallade viktiga kulturhistoria).

När man avstår från att exploatera områden på grund av att man anser att den kulturhistoriskt viktiga stadsbilden runt omkring skulle skadas - som i Johanneberg - så är ju även det en ekonomisk förlust. Precis som det skulle finnas en ekonomisk kostnad i att bevara Kinesiska Muren. Men här används alltså kulturvärdet som ett försvar mot att förändra stadsbilden - och jag tror inte att det är speciellt folkligt förankrat att de andra områdena är så värdefulla, stödet finns väl snarare bland de som redan bor i området och de arkitekter som sympatiserar med området.

Det är så tråkigt när kulturhistoria används som en dålig ursäkt för att inte bygga nytt, men att kulturhistorian väger fjäderlätt när det handlar om att riva gamla byggnader. Men det är klart, det är ju kanske mer motiverande för de som bor i området att klaga när det ska byggas nåt nytt som skymmer deras fina utsikt, och mindre motiverande när det handlar om befintlig bebyggelse som ändå redan skymmer utsikten.

Visst skulle det innebära en ekonomisk investering i att bevara Kinesiska Muren, men samtidigt skulle ju området vinna mycket kulturhistoriskt värde om man på något sätt lyckades hitta en användning och vågade ta de kostnaderna. Och om inte annat - sluta använda kulturhustoria som skydd för särskilda egenintressen i andra situationer när det passar!
wsh 2010-04-28


Ni har hanterat detta ärende på ett väldigt dåligt sätt. Ni har försökt att mörklägga ert beslut och inte lagt upp information om detta på varken denna blogg eller på sidan i övrigt. Givetvis skapar man inte ett mer attraktivt område genom att ta bort en av de två kulturmässigt intressanta byggnaderna som finns i området. Nej, detta har verkligen inte hanterats på ett bra sätt.
Erik Andersson 2010-04-28


Skulle ni kunna presentera 1 fall där det varit lyckat att riva ett hus från denna tidsera för att skapa förutsättningar för ett bättre område? Var det inte precis detta argument man presenterade när man förstörde halva stan för några decennier sedan?

Vill också lyfta fram wsh:s kommentar som föredömlig. Ni skyddar allt från funkishus till gasklockor och vattentorn. Börja istället med att skydda det som är tilltalande, på Skeppsbron är Kinesiska Muren ett utmärkt exempel.
Ferdy 2010-04-28
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.