Utskrift från gbg.yimby.se
....

Friktionens kreativa kraft

Inobi är ett spännande arkitektkontor i Göteborg som även driver sin egen blogg. Vi har fått tillåtelse att återpublicera ett inlägg därifrån, skrivet av arkitekten Erik Berg
Då det pratas om mötesplatser i arkitektur och stadsbyggande tenderar mål- och problemställningen ibland att fastna i en föreställning om mötesplatser som innebärande främst trivselorienterade målpunkter dit människor går med mål och avsikt att ”mötas”. Att ”skapa mötesplatser” handlar med det synsättet om att bygga och göra plats för caféer, krogar, auditorier, bibliotek, torg, scener mm.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Öppet brev till Kenny Genborg

Hej Kenny,

vanligtvis brukar man skicka ett öppet brev till någon som man tycker har gjort något fel. Men det tycker inte jag att du gjort. Tvärtom. Dina krönikor i GP om Göteborgs ekonomiska liv är inte bara oerhört intressanta och läsvärda utan fyller dessutom ett hål i den offentliga diskussionen om vår stad. Greppet att bjuda in kunniga kommentatorer som Jan Jörnmark och låta dem göra inspel i diskussionerna är både smart och lyckat.

Men din senaste text, som publicerades i söndagens GP, fick mig att tänka på en sak, som jag skulle vilja ta upp med dig. I artikeln lyckades du ju verkligen sätta fingret på de utmaningar som möter städer som Göteborg i framtiden. Analysen är klockren: Det handlar inte längre om att kunna erbjuda billig mark utmed motorvägen, utan om att bygga städer som lockar människor:

Regionala politiker som vill fixa jobb lägger fortfarande stora resurser på att marknadsföra sina städer på mässor över hela världen med precis samma gamla idé: Kom till Göteborg med ert företag: här finns mark, kontor, flygplats, universitet och starka kluster inom kemi, fordon, läkemedel, logistik och transporter – för att ta några aktuella exempel.

Ibland är det ganska framgångsrikt, men hela idén att jobben och företagen kommer först – och att människorna följer efter – tillhör ett Sverige som blivit historia. Numera följer företagen och jobben människorna. De etablerar sig där det finns intressanta människor. Och människor söker sig till andra människor.


Som sagt, det handlar om att skapa en stad som är attraktiv för människor i första hand. Lockar staden till sig kreativa och kompetenta människor - genom roliga, spännande och vackra stadskvarter där det går att leva stimulerande och utvecklande liv – så följer företagen efter. Det är den tankevändan vi måste klara av att göra. Det är inte i första hand företag vi ska locka hit, utan människor. Där håller jag verkligen med dig.

Tyvärr håller många krampaktigt fast vid gamla sanningar om hur saker ska göras och även när viljan finns så kan det vara svårt att tänka utanför de invanda ramarna. Ta till exempel idén om ett modemuseum eller designcenter som du lyfte fram i artikeln. Det är förvisso inget fel på museer, och det mode- och designmuseum vi redan har (Röhsska museet) fyller en viktig funktion i staden. Men är det inte just den här sortens ”katedraltänkande” (för att tala med Eric S. Raymond) som vi måste lära oss att se bortom?Katedral/basar-logiker beskrivna av Karl Palmås mfl

Vi har ju faktiskt redan ett välfungerande "designcenter" inne i stan: Kvarteren runt Victoriapassagen. Men det har inte skapats genom något top-down-mega-super-duper-projekt finansierat (och kontrollerat) av det offentliga eller ”big money”. Det har uppstått eftersom det funnits fysiska förutsättningar för småföretag och mindre fastighetsägare att bygga det. Bottom-up istället för top-down. ”Basar” istället för ”katedral”.

Vi försöker alltför ofta bygga framtidens stad med gårdagens lösningar. Innehållet förändras men metoderna är desamma. Stålverk 80 har bytts ut mot Kuggen, men vi är fortfarande helt övertygade om att fungerande ekonomiska strukturer skapas genom att tjonga ut miljoner på renodlade, separerade och isolerade projekt."Kuggen" på Lindholmen - hus för innovation och entreprenörsskapVictoriapassagen - kvarter för innovation och entreprenörskap (och mycket mer...)


Det är lite mer komplicerat att bygga (och undvika att riva) varierade och mixade stadsmiljöer, där nya, kreativa verksamheter kan växa fram av sig själva, än att bränna X miljoner på att bygga en flashig låda och sedan försöka pressa in kreativiteten i den. Det är svårare och tar längre tid. Men det är minst lika viktigt.

För samtidigt som politiker, stora företag och institutioner inviger svindyra och stendöda ”kreativa kluster”, tillåter vi i all tysthet små, billiga lokaler att omvandlas till bostäder eller förråd. Ja, om vi inte aktivt river dem för att bygga trista bostadsområden utan lokaler i botten. Var skapas framtidens Victoriapassagen? Var uppstår framtidens Långgator? Ja, inte är det på Norra Älvstranden.

Kenny, tror du inte att vi behöver tänka utanför den kommunala prestige-projekt-boxen? Istället för ännu fler isolerade "inkubatorer" så skulle man t.ex. kunna stoppa den pågående bostadsomvandlingen av lokaler och hyra ut dem billigt till konstnärer och innovativa småföretag. Det skulle innebära synergier på väldigt många nivåer.

Tänk om den stora utmaningen inför framtiden inte är att spåna fram ännu fler centralstyrda och kostsamma katedralprojekt, utan att säkerställa att kreativa, spännande och roliga basarstrukturer får de fysiska förutsättningarna att växa fram på egen hand i levande, varierade stadsmiljöer.

Vad tror du? :)

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.