Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stadsrummet vid station Haga: Genomgång av de fem tävlingsförslagen

 

Under våren 2019 bjöd Göteborgs Stad i samarbete med Trafikverket, Västtrafik, Västfastigheter och Sveriges Arkitekter in till en arkitekttävling för stadsrummet vid Västlänkens station Haga. Totalt skall 660 miljoner kronor investeras i utvecklingen av området.

Den 15-29 januari i år presenterades så de fem utvalda förslagen i en utställning på Göteborgs Stadsmuseum. Vi passade på att besöka utställningen för att granska förslagen lite närmare. En del av dem är mycket specifika och detaljerade, särskilt beträffande landskapsarkitektur och växtlighet, medan andra är lite mer vaga i det avseendet eller betonar den byggda miljön i större utsträckning. Samtliga förslag har dock förtjänster, och vi skulle nog helst se att slutresultatet blev en sorts syntes där förslagens olika styrkor kunde sammanfogas till en helhet.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Vilken kritik?

Yimby Göteborg har fått tillåtelse att återpublicera en text av forskaren Karl Palmås som tidigare publicerats på hans blogg 99, our 68 där han tar Yimbys arbete med Södra Gårda som ett exempel på en ny och konstruktiv form av kritik.

De senaste åren har jag deltagit i ett forskningsprojekt som heter “Ingrepp”.  Inom ramen för Göteborgs Universitets arbete med konstnärlig forskning har vi undersökt stadsutveckling utifrån olika perspektiv. Under den kommande helgen kommer Ingreppsgänget att arrangera en samling tillställningar nere på Södra Älvstranden. Exempelvis kommer jag själv att vara med i en diskussion om “Demokrati och medborgarinflytande i staden” nu på torsdag (den 13 maj, 17:00 - 19:00 framför Göteborgsoperan). Medverkar gör även Emma Corkhill, Catharina Thörn, Johannes Åsberg från Yimby - allt modererat av den eminente Hans Abrahamsson.

I samband med dessa begivenheter har Ingrepp även satt samman en tabloid, som går att hitta lite här och var ute på stan. Till denna tidning har jag bidragit med följande text:

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: En plan för planeringen

Under rubriken Krönika lyfter vi ibland fram mer personligt hållna texter som inte nödvändigtvis håller sig inom ramarna för Yimby Göteborgs tvärpolitiska profil.

Arkitekten Erik Berg (Vänsterpartiet) driver Sveriges bästa arkitekturblogg: Approximation. Yimby Göteborg har fått tillåtelse att återpublicera hans senaste inlägg, som utgör en lärd översikt och kritisk betraktelse över 1900-talets stadsbyggande i allmänhet och Göteborgs arkitektur och stadsplanering i synnerhet.

En plan för planeringen


I dagarna kom nummer sju av arkitekturtidskriften Kritik. Bästa numret hittills, om än problematiskt och närmast skrattretande homogent bland skribenterna. Det är synd för en tidskrift som har ambitionen att ”ställa de viktiga och effektiva frågorna kring svensk arkitektur och stadsbyggnad.”

Göteborg står i fokus i detta nummer. Rikets andra stad befinner sig i arkitektonisk och stadsbyggnadsmässig bemärkelse i ”fritt fall” enligt redaktör Pär Eliaeson. Det ligger dessvärre en del i det, något som är synligt inte minst i den bråddjupa spricka som råder mellan ambitiösa skrivningar i såväl nya som förra ÖP och det som faktiskt byggs, det som inte byggs, och hur det byggs (jag har i likhet med många andra, utgjutit mig över detta förr, i en artikel i Arkitekten 2/2008). Göteborgs byggande av idag bildar en kedja av missade möjligheter, permanentade problem och mediokra lösningar.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Yimby i Kritik

Yimby-nätverket väcker uppmärksamhet på allt fler håll. Nu senast ägnas några artiklar i den lilla arkitekturtidskriften Kritik åt oss. Det är arkitekten Fritz Halvorsen och bloggaren Tanja Suhinina som för pennorna. Halvorsen är i huvudsak positiv (även om vi inte alltid är "vetenskapligt konsistenta") och önskar att Sveriges Arkitekter hade ett lika levande diskussionsforum. Suhinina berättar att hon sett fram emot att såga det hon antog var ett grabbigt, nördigt och allmänt puerilt påhitt. Men efter att faktiskt ha läst inläggen så håller hon med oss i sak och den förväntade sågningen uteblir. Suhinina höjer istället ett varningens finger och förmanar oss att tänka på vår framtoning, eftersom folk annars kan få "fel uppfattning". Hon frågar sig också hur mycket "guts" det krävs för att såga Le Corbusier år 2008 som jag gjorde för ett tag sedan (som om den enda anledningen att kritisera Corbus planeringsideologi skulle vara att visa "guts").

Jag måste säga att det är en överraskande mild kritik för att komma från annars alltid högljudda Kritik, den stridbare Pär Eliassons skötebarn. Det är också intressant att man självklart utgår från att Yimby vill vara rebelliska ikonoklaster. Sådana förutfattade meningar säger nog mer om de som har dem än de som utsätts för dem. Det finns faktiskt andra drivkrafter än personlig uppmärksamhet. Eller annorlunda uttryckt: Hur mycket "guts" krävs det för att såga Yimby år 2008? Att Yimbys mål inte är självbespegling, utan att driva opinion för den täta blandstaden, verkar vissa ha svårt att föreställa sig. Istället uppmanas vi att vara försiktiga med vår "framtoning", så att vi inte blir dömda i förväg. Skulle man inte kunna rekommendera lite mindre fördomsfullhet istället? Att man faktiskt läser vad någon skriver innan man bildar sin uppfattning?

Men indirekt säger detta förstås mycket om debattklimatet i ett arkitektur-Sverige där positionering är viktigare än argumentering, där det alltid är större att tänka rätt än fritt. Förhoppningsvis kan vi i Yimby-nätverket hjälpa till med att lösa upp de mentala knutarna.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.