Utskrift från gbg.yimby.se
....

23:e Yimbyvandringen: Längs Aschebergs- och Guldhedsgatan


Från Kapellplatsen via Chalmers och Wavrinskys plats ner mot Sahlgrenska. Läs förslaget i sin helhet i PDF-format HÄR.

En lördag eftermiddag den 16/3 var vi ett 30-tal personer som samlats på Kapellplatsen, för att ta en titt på stadsmiljön längs Aschebergs- och Guldhedsgatan. Utgångspunkten för vandringen var det förtätningsförslag som tagits fram i samarbete med bland annat Fredrik Rosenhall på arkitektkontoret Inobi. Fredrik följde även med på vandringen och agerade guide. Han berättade kunnigt och ingående om förslaget vid de inplanerade stoppen längs vägen (Kapellplatsen, Chalmers, sluttningen innan viadukten, Wavrinskys plats, Geotekniskt centrum och parkeringsplatsen vid kolonistugorna). Detta var mycket uppskattat bland deltagarna, och det gav en extra dimension till vandringen.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Stadsvandring längs Guldhedsgatan


Guldhedsgatans utformning idag ...

Det har blivit dags för årets första Yimbyvandring! Utgångspunkten denna gång är förtätningsidéerna för Guldhedsgatan, som tagits fram i sammarbete med arkitektkontoret Inobi. Det finns mycket att diskutera kring denna relativt centrala, men underutnyttjade gatumiljö, som förbinder Chalmers och Sahlgrenska med varandra. Hur kan detta "kunskapsstråk" stärkas och förtätas? Hur blir det en trivsam miljö för människor?


Har människorna hittat till Guldhedsgatan i framtiden? Ladda ner och läs hela planförslaget HÄR


När: Lördag 16/3 kl 15:00
Var: Spårvagnshållplatsen vid Kapellplatsen (för att sedan ta sig till fots mot Sahlgrenska).

Våra stadsvandringar är som vanligt kostnadsfria och öppna för alla. Räkna med att turen tar ca 2 timmar. Välkomna!

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee