Utskrift från gbg.yimby.se
....

Saluhallen i Kville

Kvillebäcken ska få en saluhall. Den spontana bilden som ploppade upp i huvudet hos många av oss göteborgare var ett Vågmästareplatsen med en saluhall på. En sådan saluhall som står på Kungstorget och som med sin magnifikt välvda takkonstruktion gör det till en av stans kanske vackraste publika byggnader. Enkelt vore ju alltså att i princip kopiera den stora saluhallen, förminska den en aning och anpassa till modernare byggmaterial och sätta spaden i jorden i Kville. Det skulle säkert vara populärt, uppskattat av många och ett briljant sätt att markera att så här bygger vi saluhallar på Göteborgs vis! Det är något jag saknar i dagens Göteborg, en markant brist på tillvaratagande av göteborgsk arkitektur.

Nåväl, det är kul med nya idéer också såklart! 2013 ska den nya saluhallen stå klar och efter att en arkitekttävling vars bidrag vi recenserat tidigare nu är avslutad står det klart att den kommer att se ut ungefär så här: Vinnande förslag.


Vinnarförslag blev alltså "Kviba" ritad av den stockholmsbaserade byrån Gustav Apell Arkitektbyrå. Bland personer som jag pratat med de senaste dagarna får jag blandade reaktioner. Några är nöjda, ingen är lyrisk, ingen är förbannad. Själv tycker jag väl att det är helt okej. Kviba är ett välarbetat och bra förslag som säkerligen kommer att förgylla Vågmästareplatsens nordvästra hörn för många år framöver.Interiört i saluhallen enligt Kviba känns lite småtrist. Vore det inte fint att ha tegel även här?

Det jag gillar med byggnaden är framförallt materialvalet. Det gula göteborgska teglet som på illustrationen överst ser nästintill gyllene ut. Jag tycker även om trappstegsutformingen med sina terasser. Även öppenheten mot uterummet är positivt, vilket möjliggör handel ute som inne. Det man dock bör fila på i bearbetningen är att skapa en entré även på västra fasaden och göra just västersidan till en levande liten gaturemsa. Det är lätt att byggnader får baksidor, något man gärna hade velat undvika här.

Har dock svårigheter att få fram känslan av saluhall och handel när jag ser skisserna av Kviba. Å andra sidan vet jag inte riktigt vad det ser ut som, möjligen någon form av konstgalleri. Det skulle kunna vara en tillbyggnad till Konstmuseet på Götaplatsen. Likt Asplunds berömda tillbyggnad förhåller sig till rådhuset på andra sidan älven. Det vore väl faktiskt lite väl konservativt och obehagligt om alla nya byggnader måste se ut som vad de faktiskt är. Stora Saluhallen på Kungstorget ser ju faktiskt ut som en liten centralstation men har genom åren blivit själva sinnebilden av saluhall, för oss göteborgare i varje fall.

En fördel som kanske avgjorde tävlingen till och med kan vara det populära solljusinsläppet som bekant tycks mycket viktigt i dagens val av arkitektur. Något man dock lätt skulle kunna införliva på flera av de andra förslagen? 

Jag kan nämligen inte riktigt släppa förslag "Bazaar" av Fredblads arkitekter som jag fortfarande håller som solklar favorit av alla de 72 inlämnade förslag. Många med mig har blivit lite småförälskade i skisserna med sina valv, eleganta men ändå enkla fasad och kanske framförallt den magnifika katedralskittlande rumsbildningen interiört.

Bazaar har liknande anpassningstänk som Kviba, som gör att man kan anpassa byggnaden efter ändrade behov utan större ombyggnad. Till exempel flytt av entréer, skyltfönster och innerväggar. Man har även ett genomtänkt ljustänk där taklanterninger släpper in ljuset i själva innerhallen. Är inte det ljustänket tillräckligt för att tillgodose solljus åt torgbildningen utanför så går det säkerligen att bygga Bazaar i trappstegsutformning, likt Kviba.Saluhall enligt förslag Bazaar.

Så i den bästa av världar skulle man väl kunna förena det bästa i de bästa förslagen och skapa en fantastisk saluhall. "Ett Kviba med valv" kanske som en av kommentarerna på här på Yimby uttryckte det. Eller ett Bazaar i gyllene tegel och i trappstegsutformning.
För tävlingen i sig har väl egentligen inget större värde, det är ju vad för byggnad man kan få fram som är det väsentliga. Fast det är klart, juryn hade inte ens med förslag Bazaar bland sina 24 favoriter som de gick vidare med. Vad var det som inte föll i smaken tro? På andra plats i tävlingen kom till exempel glashuset Jotunheimen.Att någon kan motstå denna frestelse är en gåta. Ljuset flödar.


Om jag får bestämma så skulle jag förresten önska att urvalsprocessen när det kommer till sådana här viktiga tävlingar i Göteborg skulle kunna bli mer medborgaraktig i fortsättningen. Man borde pejla läget bland invånarna i stadsdelen och staden och få veta vad de anser vara den bästa lösningen. Åtminstone vad gäller yttre utformning som fasad och material. Antingen genom någonslags röstning, opinionsundersökning eller medborgarrepresentanter i juryn. Hur vill göteborgarna att olika offentliga byggnader ska se ut? Det tycker jag är en viktig fråga att ställa, innan man bygger.2 steg från paradise

Förslaget 2 steg från paradise var också ett förslag som många tycker mycket om, så även jag. Det fick även hedersomnämnande av juryn. Har lite svårt att se att det passar in just som saluhall men jag skulle verkligen kunna tänka mig idén förverkligad på annat sätt här i området.


Jag är ändå positiv och vill tacka för att juryn valde bort en trist låda eller ett alldagligt glashus som redan finns i överflöd. Man har nästan nått hela vägen med Kviba. Även om man hade önskat sig ett valv eller två.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee