Utskrift från gbg.yimby.se
....

Kvibergs ängar

Detaljplanen för Kvibergs ängar är på samråd till den 2 februari. Kvibergs ängar är ett stort område mittemot Kvibergs ståtliga kasernbyggnad. Området ligger i den s.k. Mellanstaden, som enligt översiktsplanen ska förtätas enligt blandstadens principer.Planområdet Kvibergs ängar

Kvibergs ängar ligger i direkt anslutning till andra förtätningsområden, som vi skrivit om tidigare. Den nya översiktsplanen hann dock tyvärr inte påverka planeringen av dem, utan de blev rena husipark-enklaver i klassisk miljonprogramsanda.Planerade områden i närheten

Det är därför med stor spänning man läser planförslaget för Kvibergs ängar. Hur kommer den nya och urbana översiktsplanen att påverka byggandet? Hur ser det ut nu när vi ska bygga den täta och levande blandstaden? Kommer man att ta intryck av de spännande kvarteren runt Bellevue marknad? Eller kanske landshövdingekvarteren i Gamlestaden, på andra sidan Kvibergsstaden?Gatuvy i Gamlestaden

Svaret är fascinerade.

På det stora området kommer fyra radhusområden, ett par punkthus, några lameller och ett stort antal parkeringsplatser att byggas, isolerade från resten av staden med en bullermur. Funktionsblandningen inskränker sig till någon sorts mataffär och en förskola i områdets sydvästra hörn, mot Kvibergsbron.Föga överraskande är det danska kontoret Vandkunsten som ligger bakom. Studera gärna deras ursprungliga förslag för Kvibergs ängar från 2004, komplett med arkitektoniskt språkblomster av tunnaste sort. Upplägget är snarlikt deras besynnerliga plan för Stora Torp, som vi diskuterat tidigare. Även här försöker man aktivt skapa enklaver i "...en dämpad, mörk färgskala". Jodå, man talar faktiskt öppet om att det är just "enklaver" som planeras.

De fyra enklaverna ska skiljas åt av "gröna kilar" som enligt plantexten "...länkar samman området med dess omgivningar" [sic]. Tanken att kilar ska länka samman saker är kuriös. Ordet "kil" kanske betyder något annat på danska (eller på newspeak) men på svenska har det vanligtvis en annan betydelse.

Det räcker dock uppenbarligen inte med gröna kilar för att isolera enklaverna från varandra:

För att tydliggöra mötet mellan bebyggelsen och de gröna kilarna skall varje bebyggelsegrupp omslutas av murar/plank. Dessa föreslås vävas samman med husens gavlar och bli en tydlig identitetsskapare för området.

Att isolera bostadsenklaver med murar och plank är definitivt identitetsskapande. Frågan är väl mer vilken sorts identitet man skapar. "Gated community" ligger nära till hands även om det verkar bli mer "gated" än "community" på en yta som är lika stor som hela området med landshövdingehus i Gamlestaden.

Ja, det finns mycket intressanta saker i denna märkliga plan. Till exempel betonar man att området har mycket goda kollektivtrafikförbindelser och poängterar vikten av ett lågt bilinnehav: "Kommunens målsättning är att boende i goda kollektivtrafiklägen ska kunna ha ett något lägre bilinnehav än genomsnittet."

Att man samtidigt planerar 545 p-platser för 400 hushåll, dvs. en parkeringsnorm på ca 136% verkar inte störa det goda humöret. Det är en överkapacitet på mer än 100 procentenheter jämfört med det aktuella bilinnehavet i SDN Kortedala, som ligger på 33,5%.

Miljöpartiet gjorde ett heroiskt försök att styra upp planen innan den gick på samråd, i sitt yrkande vill de få bort murarna och enklaviseringen, flytta husen mot gatan, få in bokaler i bottenvåningarna och sänka p-normen. Byggnadsnämnden valde dock att rösta ned deras förslag. Varför? Tja, du får väl fråga dem...

Förmodligen har det blivit ett stort missförstånd. Som tur är kommer Yimby Göteborg att lämna in ett yttrande om Kvibergs ängar som beskriver hur man borde göra istället. Det är inte försent än.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
26 November 09:55 av Anders Gardebring
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 22:58 av Matthias H.
nay73972
18 Augusti 13:03 av Nay73972 Nay73972