Utskrift från gbg.yimby.se
....

Att sy ihop älven


Göteborg har ett blödande sår som bör läkas.


Göta älvs mynning har lite svårt att bestämma sig. Är det en del av landet eller en del av havet? Som en glaciärspricka delar den staden och man har vant sig att tänka i banor som "på andra sidan älven" och många bävar inför tanken att behöva passera den kilometerlånga Göta älvbron för att komma över. Att ta sig över via Älvsborgsbron är inte ens en tanke, om du inte sitter i bil. Förresten är det över en halv mil (!!!!) mellan Göta älvbron och Älvsborgsbron. Sen glömmer man lätt att det finns färjor eftersom det blir till ett projekt i sig. I dagens Göteborg måste man resa för att komma in till centrala Göteborg från Hisingen eller tvärtom. Man ska stå på Lindholmen och vinka till nån på Masthuggskajen, men vill man krama människan får man ge sig till tåls. Räkna med tjugofem minuter restid, minst.Redan på femtiotalet var Göta älvbron överbelastad. Då byggde man en stor vägbro i väster och en biltunnel i öster. Men någon ny stadsbro har ännu inte tillkommit. Sextio år senare.


Göta älv beskrivs ofta som en stor tillgång för Göteborg. Men i verkligheten är den ju också ett problem, älven är ett stort problem. Man kan ju nämligen knappt ta sig över! Det är som att vi har en slags stor vallgrav som rinner mitt i Göteborg, en Berlinmur av vatten.Älvmynningen breddas naturligt ju längre västerut man kommer. Är älven för bred för en stad?


Problemet kanske är att älven är för bred. Göteborg ligger ju vid älvmynningen, alltså är det ett slags mellanting mellan flod och kust. Man har helt enkelt inte kommit på den självklara tanken av att bygga bror då de båda älvstränderna legat för långt ifrån varann. Sedan har hamn- och varvsverksamheterna behövt utrymme. Nu är det inte längre så och vi vill bygga stad på båda sidor. Det är först nu som man börjat diskutera fler broar över älven. Eller det är väl i och för sig mest Yimby som har fört den monologen. Man pratar mycket om den nya Göta älvbron och hur fin och vilken symbol den kan bli för Göteborg. Man kan ju prata hur mycket som helst om den och anordna kvadratkilometrar med utställningar om denna nya bro. Men faktum kvarstår, det är ju ingen ny broförbindelse, det är bara en ersättning för den gamla! Det är alltså plus, minus, noll.

Om nu älven är för bred, vad göra? Varför inte bara göra det "enkelt" för sig, man tightar ihop älven som man vill ha den. Bebygg vattnet! Vi får fråga oss vad som är viktigast, staden eller älvvattnet? Ska Göteborg verkligen leva så mycket på sin gröna älv, vi har ju en hel blå ocean där ute! Älven ska ju bara vara en försmak av det stora blå, en plats där staden kan möta havet och slippa vara en kompromiss som ingen tjänar på. Älven är ett sår och det behöver få läka för att staden ska kunna växa ihop till en helhet. Låt det gamla ordspråket tiden läker alla sår bli verklighet i vårt Göteborg.Göta älv genom staden idag.


Göta älv genom Göteborg i framtiden?


Då blir det lättare att anlägga fler lågbroar, vilket kan vara en förutsättning för fortsatt liv.


Läs mer om broar och mellanrum

Det våras för lågbronDen gamla Hisingsbron var en populär och låg bro.


GP skriver idag om Göta älvbrons ersättare under rubriken "Låg bro troligt alternativ", vilket är glädjande för alla oss som gillar lågbroar. Ur stadssynpunkt är lågbroar oslagbara i och med att den inte kräver stora trafikapparater och ramper på båda sidor älven. Dessutom går det smidigare att ta sig över, det är billigare att bygga och det blir antagligen även en minskad mental barriär mellan fastlandet och Hisingen. Eftersom stadens uttalade ambition är att knyta samman staden på båda sidor Göta älv är lågbron det perfekta medlet. Inte minst med tanke på framtidens utvidgning av den centrala staden, centrala Älvstaden.


Ur GP: 
"Bo Aronsson, avdelningschef på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), leder en grupp med representanter för Göteborgs Stad, Länsstyrelsen, Banverket, Vägverket och Sjöfartsverket som utreder frågan om brohöjd och trafikering av älven.

– Jag tror vi kommer att kunna enas om att det kan fungera med en lågbro i Göteborg och att det går att styra fartygstrafiken genom Göteborg till nätterna, säger han."


Låt oss hoppas att GP har rätt och att en riktig lågbro över Göta älv kan bli verklighet. Det skulle innebära ett stort steg i Göteborgs utveckling.

 Tidigare i ämnet: 
Lågbroar, ja tack! 
Yimby Göteborgs yttrande om bangårds- och älvförbindelse
En ny Göta älvbro - stads- och trafikplanering
Bangårds- och älvförbindelse
YimbyTV om bangårds- och älvförbindelsens samråd
 

Förresten, nu på lördag är det åter dags för stadsvandring igen och Opaltorget står på programmet. Samling klockan 14 på Opaltorgets spårvagnshållplats. Väl mött!

Lågbroar - ja tack!


En förutsättning för att Göteborg ska växa samman över älven är täta och fasta förbindelser.


Göteborg har alltid legat på båda sidor Göta Älv och göteborgare har således länge behövt ta sig över älven. Hisingsbönderna har åkt in till stan för att sälja sin potatis och arbetare har tagit färjan över till Hisingen för att arbeta på varven och så vidare. Det är dock först nu man säger sig vilja bygga ut Göteborgs centrum till båda sidor älven. För att göra detta möjligt räcker det inte med tätare turer med Älvsnabben, Älvsnabbare eller någon annan färja med fyndigt namn. Det räcker heller inte med en ny hög Göta Älvbro, en Marieholmstunnel och en överbelastad Tingstadstunnel.


Receptet för en citykärna som kan växa på båda sidor älven stavas lågbroar. Det Göteborg behöver är riktiga stadsbroar med blandad trafik. Spårväg, cykel-, gång- och biltrafik. Enkelt uttryckt, stadsgator som fortsätter över älven. Detta om något medför att staden på riktigt kan börja växa
samman över älven. Det ska vara enkelt att ta sig över och igenom staden och att man ska inte behöva känna att andra sidan är så nära men ändå så väldigt långt bort.


Göta Älvbron. På Hisingen bor drygt en fjärdedel av Göteborgs invånare men det finns bara en enda spårväg och endast en älvförbindelse med större kollektivtrafik. Det på en högbro som snart
måste bytas ut, kanske till ett par lågbroar?


Många beskriver älven och vattnet som en stor tillgång för Göteborg, staden vid havet. Det stämmer, det är ju inte för inte som staden ligger där den idag ligger. Det finns stora möjligheter med hela älvrummet och ytorna längs både den södra och den norra älvstranden. Men innan man kan utnyttja alla möjlighter måste barriären, som älven alltför ofta är, byggas bort. Annars riskerar
vi att få en uppdelad stad utan ett tydligt och stort centrum.


Att bygga lågbroar förenar. Här i Paris.


Det finns många argument för lågbroar. Förutom att de är bra och en förutsättning för stadens utveckling så är det är billigare och mer lönsamt att bygga lågt än högt. Dessutom slipper vi stora och skrymmande broramper på båda sidor om den höga bron och det går helt enkelt lättare och fortare att ta sig över. Det enda större argumentet emot lågbroar i Göteborg är hindren för fartygstrafiken uppför Göta Älv. Visst måste broarna kunna öppnas, men faktum är att det endast är åtta fartyg per dygn som i dagsläget passerar, enligt GP. Så det handlar inte om broöppningar stup i kvarten som många verkar tro. Öppningsbara broar och broöppningar kostar pengar. Pengar som jag dock tycker att man gott kan lägga ut för att låta staden kunna växa. Sen kan man ju faktiskt lösa problemet på flera sätt. Man kan låta fartygen gå upp i Nordre Älv, vilket dock kräver muddring. Det kan dock vara känsligt då stora delar av Nordre Älv är naturreservat. Man kan också göra som man har gjort på andra håll med liknande fartygstrafik. Att man håller öppet broarna vissa tider på dygnet då fartygen kan passera fritt. Så visst finns det lösningar, det finns det nästan jämt.

Det är inte rimligt att en hel stor stad måste hålla tillbaka för att några fartyg per dygn passerar på sin väg uppför älven. Göteborg har anpassat sig efter sjöfarten i många många år, det är nu dags att sjöfarten börjar anpassa sig efter Göteborg. Bygg lågbroar! 


Yimby har tidigare skrivit i ämnet bl a här:
Färjor, Fartygstrafiken, Älvtrafiken, Brobudget, Tunnelavgifter, Marieholmstunneln, Gång- och cykelbro
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.