Utskrift från gbg.yimby.se
....

Lånecyklar i Göteborg?Lånecyklar i Stockholm


Johnny Bröndt (M), vice ordförande i Västtrafik skriver idag på GP Debatt att Västtrafik borde ta initiativ till ett lånecykelsystem liknande det i Stockholm:

Det pågår mycket arbete för att öka kollektivtrafikens marknadsandel i Göteborg och Västra Götaland. För att uppnå detta kan man göra på flera sätt. Det viktigaste sättet är att Västtrafik erbjuder en produkt som gör att många tycker att det är naturligt att åka mer med oss och låta bilen stå. Detta kräver lyhördhet för kundernas behov, innovativt tänkande och ibland oväntade grepp.

En sådan innovativ tanke är att kombinera kollektivtrafik och cyklar. Västtrafik har under året fattat beslut som gör det möjligt att ta med sin cykel på våra tåg, detta räcker dock inte. Vi måste kunna erbjuda cykeln som ett naturligt komplement till våra resor.


Huruvida Västtrafik är rätt organisation att styra upp ett sådant system kan man ha olika uppfattningar om, men själva idén som sådan är utmärkt. Lånecykelsystemet i Stockholm har varit en stor framgång och göteborgare borde vara minst lika kapabla att hantera ett sådant arrangemang som våra vänner 08-orna. Ett pålitligt och smidigt lånecykelnät över staden skulle innebära mindre trängsel, bättre luft och skulle göra det ännu mer attraktivt att bo i stan utan bil, vilket i sin tur skapar större utrymme för stadsmässig förtätning.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert