Utskrift från gbg.yimby.se
....

JUBELeum #199

Markparkeringarna mellan Marconigatan och Distansgatan i Flatås är på gång att planeras. Området ingår i Jubileumssatsningen och Stadsbyggnadskontoret har påbörjat arbetet med att ta fram underlag och samrådshandlingar. På Chalmers Arkitektur har studenterna arbetat med området i några veckor i kursen Stadsrum och planering. Vi har fått möjligheten att publicera Peter Nilssons arbete och konceptförslag för området.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Yttrande över Program för Distansgatan Marconigatan

Yimby har just lämnat in ett yttrande över Program för Distansgatan Marconigatan. Yttrandet är ett resultat de diskussioner som vi haft på forumet. Stöd gärna Yimbys yttrande genom att maila Stadsbyggnadskontoret på sbk@sbk.goteborg.se.

Det är snabba ryck som gäller! Sista dag för synpunkter är idag, den 19e februari.

 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YimbyGBG lämnar yttrande om Marconigatan

Idag lämnar YimbyGBG in ett yttrande om förslag till detaljplan för Marconigatan. Området ligger ca en halvmil från Göteborgs centrum och mindre än en kilometer från Frölunda torg, ett av Göteborgsregionens största köpcentrum. Det är ett ganska omfattande planförslag med många disparata moment, bl.a. ett eller två bostadskvarter, ett radhusområde och ett punkthusområde.

Även om vi ställer oss positiva till den övergripande ambitionen att kompletteringsbebygga området har vi haft anledning att föreslå relativt omfattande förändringar i planförslaget. Det gäller framför allt krav på högre exploatering, större gårdar, färre impediment, mer urban utformning och åtminstone någon form av funktionsblandning. Vi föreslår dessutom att punkthusområdet omvandlas till ett storgårdskvarter, eftersom ännu fler fritt liggande punkthus knappast är något som Frölunda behöver kompletteras med. Tvärtom har SBK själva lyft fram bristen på slutna, halvprivata gårdar i stadsdelen.

Läs YimbyGBG:s yttrande

Läs aktuellt planförslag

Flygbild över Frölunda, det aktuella området ligger till höger om de brandgula höghusen.

Mycket på gång

Det är höst, och det betyder att det blir extra aktivitet på stadsplaneringsfronten. På Stadsbyggnadskontorets hemsida kan ni se några av alla de projekt som är på gång. Här finns mycket spännande att läsa om hur framtidens Göteborg kommer att se ut. Bland annat två detaljplaner som YimbyGBG planerar att lämna yttranden om.

Sannegården Centrum på Norra Älvstranden är ett intressant projekt, där man uttryckligen säger sig vilja skapa tät, blandad kvartersstad.Det är särskilt anmärkningsvärt eftersom det är första gången översiktsplanens mycket explicita ambitioner återkommer i oförvanskad form i en detaljplan. Dessvärre verkar inte de ritningar som presenteras helt överensstämma med de ambitioner som detaljplanen uttrycker.

Det andra projektet gäller skola och bostäder vid Marconigatan i Frölunda.Även här är detaljplanens ambitioner sympatiska och även här finns vissa frågetecken kring hur ambitionerna förvaltas i den konkreta utformningen.

Utöver dessa projekt har vi inlett ett mer långsiktigt arbete med att ta fram ett exploateringsprogram för Guldheden. Om ni vill vara med i arbetet med dessa yttranden eller bara lämna synpunkter, skriv en kommentar här eller skicka ett mejl till johannes@yimby.se.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.