Utskrift från gbg.yimby.se
....

25 år är lång tid - dags att agera


Instängslad framtid för Masthuggskajen i 25 år till? (bild: GP)


Frågan är rätt enkel och vi har tagit upp den förut. Ska vi hyra ut värdefull kajmark till Stena i ytterligare ett kvarts sekel eller ska vi det inte? Vill vi kunna bygga ihop Göteborg över älven eller inte? Vill vi ha förändring eller vill vi stå still?

Svaret är nog lika enkelt det. Vi står inför att knyta ihop Göteborg i mitten, bygga samman nord och syd genom den centrala älvstaden. Då kan inte ett färjerederi ockupera så mycket värdefull mark längs våra innerhamnskajer. Här vill vi kunna breda ut nya stadskvarter med bostäder, lokaler och verksamheter av alla dess slag. Vi vill kunna bygga broar över älven. Vi vill skapa gästhamnar och gästkajer där besökare kan lägga till mitt i stan. Vi vill ge stadens invånare tillgång till älven helt enkelt. Vi vill utveckla och förstärka Göteborg, något alla tjänar på.Stenas utbredning i centrala Göteborg i rött.Det skapar liksom lite barriär när man vill förena norra och södra centrala Göteborg.För det är väl inte stora bolag som styr stadens framtid?


Saken är den att Stena Line har hyreskontrakt på kajer i norra Masthugget, Majnabbe och på en av Frihamnspirerna fram till 2014. Men kontraktet måste brytas eller omförhandlas senast 2012. Om vi inte gör något förlängs kontraktet automatiskt(!) i 25 år(!) fram till 2039. 25 år är lång tid. Åker man 25 år bakåt i tiden från i år hamnar man ju i år 1986. Så det är alltså dags att se över detta snarast för att undvika olyckliga felaktiga beslut. Det är vansinnigt att denna fråga inte kommer mer upp till ytan än vad den gör.
Vad vi än ska bestämma oss för så måste det tas upp till diskussion och den diskussionen ska helst inte bedrivas under bordet.25 år är väldigt lång tid. Det illustrerar man enklast med att visa en bild på denna (LP-)skiva som kom ut för 25 år sedan, 1986.Masthugget, Linnéstaden, Haga och resten av den västra centrala staden hindras från att kunna växa norrut och till älven och få kontakt med norra delen av stan.Stena Line i Majnabbehamnen. Kanske framtidens plats för både Danmark- och Tysklandsbåtar?Fördelar med att låta Stena flytta är att vi som sagt får tillgång till central hamnmark i Norra Masthugget. Vi kan göra liv i våra visioner och bygga samman Göteborg längs älvstränderna. Vi har möjlighet att bygga broförbindelse mellan Hisingen och Masthuggskajen. Vi slipper att ha uppställningsplats för långtradare och bilar mitt i centrala stan på bästa kajtomter. En Stenaflytt kan även minska den tunga trafik som ska till och från terminalen och därmed avlasta Oscarsleden som kan göras om till Stadsboulevard eller däckas över. På så sätt kan vi fullborda det nya Norra Masthugget ända ned till kajkanten.

Förslaget för Norra Masthugget som tagits fram av Stadsbyggnadskontoret är nämligen utsökt. Längs kajerna från Järntorget bort till Amerikaskjulet skulle vi alltså kunna bygga Göteborgs nya hamnkvarter inom en inte alltför fjärran framtid.Stadsbyggnadskontoret har skissat fram ny bebyggelse i Norra Masthugget. Dock är Stena ännu kvar.


Kul vore om man kunde bebygge ända ut till vattnet, eller hur?


Man kan lätt få uppfattningen om att det gäller antingen Stena Line eller inte Stena Line. Så är det ju inte, vi vill ju ha färjetrafiken kvar i stan. Inget ont om Stena och färjetrafiken alltså, men jag vägrar att tro på att man behöver all den centrala yta man idag innehar för att bedriva färjeverksamhet. Kan man inte minska ytan avsevärt så är nog en flytt det bästa alternativet. Givetvis vore det ju lyckligt om man kunde kombinera färjeterminal med levande blandstad, men det låter väl som att det blir svårt. Men om någon kan skissa upp en bra lösning så visst!
Som så många innan har påpekat så kan det vara en god idé att förena både Tysklands- och Danmarksterminalerna på ett ställe, i ett första steg förslagsvis Majnabbe (nuvarande Tysklandsterminal). Detta skulle alla parter tjäna på.

Så kom igen nu och låt inte denna möjlighet rinna ut i sanden för att ingen tar tag i saken. Oavsett vad vi vill i frågan så är den värd att diskuteras. Göteborg ska inte styras i tystnad eller i stängda rum i sådana här för staden och invånarna viktiga frågor.
Stena Line är ett av världens största färjerederier. Man sitter inte och faller på om man har tillgång till halva Göteborgs innerhamn eller inte. Låt oss hoppas att även Stena inser värdet i att vara med och utveckla Göteborg till en bättre stad. Alla måste dra sitt strå till stacken om stacken ska bli vad alla vill ha.

MasthuggsstadenMasthuggskajen idag - klicka för större bild

Masthuggskajen är en stor resurs i Göteborgs framtida stadsplanering. Ett enormt område mitt i centrala staden som dessutom ligger i direkt anslutning till det livaktiga Andra Långgatan och resten av Linnéstaden.

Det har ett gäng studenter vid BTH tagit fasta på i ett stadsplaneringsprojekt som de kallat Masthuggsstaden - mina drömmars kaj. Detta utmärkta planförslag hämtar inspiration från urbanteoretiker som Jane Jacobs och Jan Gehl. Målet är att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar bebyggelse med levande stadskvarter.

Läs mer om projektet här...Korta kvarter enligt Jane Jacobs recept som anknyter till befintlig bebyggelse och nergrävd Oscarsled - klicka för större bildTät blandstadsbebyggelse, färjetrafiken kvar men endast persontrafik - klicka för större bildLevande stadskvarter - klicka för större bild  Kanal in till Masthuggstorget - klicka för större bild
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6726 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
8 December 2020 19:27 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert