Utskrift från gbg.yimby.se
....

Kom igång med Norra Masthugget!EXTRA:Idag skriver Dagens Industri om vår kampanj för att flytta Stena och komma igång med Norra Masthugget


Idag skriver vi på GP Debatt att det är dags att komma igång med Norra Masthugget, asfaltsöknen norr om Första Långgatan som är lika stor som Haga. I sommar så ska det långdragna visionsarbetet med Centrala Älvstaden vara klart. Förhoppningsvis har vi då en någorlunda konkret vision och strategi för vår framtida stadskärna.

I sommar är det också ett halvår kvar innan Stena Lines avtal för Masthuggskajen förlängs. Det är alltså guldläge för kommunen att omförhandla avtalet och hitta en långsiktig lösning för Stenas Danmarkstrafik. Norra Masthugget är nämligen det enda område i Centrala Älvstaden som relativt omgående kan börja bebyggas.

Är man lite proaktiv här så kan man rulla igång Centrala Älvstaden omedelbart. Då kan vi ha en ny stadsdel klar till jubileet 2021. Eller så firar vi att Göteborg fyller 400 år med ännu en workshop. Det är bara att bestämma sig...

Gå med i facebook-gruppen Flytta Stena och skriv under namninsamlingen Flytta Stena från Masthuggskajen!Från studentarbetet Masthuggsstaden

Hur gammal är du 2040?

EXTRA! Metro skriver idag om Stena-frågan och Yimby. Enligt nya uppgifter från Göteborgs Hamn kommer inte avtalet att förlängas med 25 år, utan 5 år, om det löper ut utan uppsägning 2012. Vi har sökt Göteborgs Hamn för en bekräftelse på detta, men utan att lyckas. Återkommer när vi har mer information.
Vill vi verkligen vänta till år 2040 innan vi kan få tillgång till och kunna börja bygga stad ner till Masthuggskajen?

Området mellan Första Långgatan och Masthuggskajen är ungefär lika stort som Haga och ligger oerhört centralt, i direkt anslutning till Linnéstadens täta kvartersstad. Idag består detta stora område mest av tomma asfaltsytor. Orsaken till att det har varit svårt att komma igång och utveckla denna del av staden är att Stena Line under lång tid hyrt den ca 1 km långa Masthuggskajen.

Stena Line är en viktig tillgång för Göteborg och vi ser stora värden i deras verksamhet. Som vi skrev i vårt yttrande över programmet för Norra Masthugget så vill vi gärna behålla någon sorts hamnverksamhet vid en del av Masthuggskajen. Men denna oerhört centrala och attraktiva mark kan användas betydligt bättre och mer effektivt som tät, levande blandstad än som instängslad uppställningsplats för långtradare.

Nyttjanderättsavtalet för marken går ut 2014 och kan sägas upp senast 2012. Säger staden inte upp avtalet i år så förlängs det automatiskt 2014 med 25 år. Göteborg har alltså just nu ett unikt tillfälle att ta tag i utvecklingen av Masthuggskajen. Det är en möjlighet som inte kommer att återkomma förrän 2040. Hur gammal är du då?

Nu måste Göteborg vakna upp och fundera på framtiden, innan det är försent. Vi har därför nu dragit igång facebookgruppen Flytta Stena och även startat en namninsamling.

Vi har tidigare skrivit om Masthuggskajen och Stena Line:
25 år är lång tid - dags att agera!
Lyft blicken i Stenafrågan
Vision 2039
Masthuggsstaden
BYGG!
Yttrande över Norra Masthugget

BYGG!Det börjar nu så sakteliga bli dags att utveckla området mellan långgatorna och älven, det som kallas Norra Masthugget. Det som är på gång är ett program, som efter att ha stötts och blötts eventuellt kommer att leda fram till konkreta detaljplaner. En gnällig person skulle förmodligen säga följande:

"I en perfekt värld hade man förstås redan lagt ut ett grundläggande rutnät över området med kvarter indelade i ett flertal tomter, krävt publika gatuplan och sedan låtit hugade exploatörer bygga. Men det är som bekant inte så svensk stadsplanering går till numera. Istället har vi att se fram emot ett utdraget utredningsarbete som eventuellt kommer att leda fram till något som eventuellt kommer att börja genomföras någon gång i en avlägsen framtid. Och när alla tänkbara eventualiteter, bullernormer, miljömål, gränsvärden, solvinklar, säkerhetsavstånd, riksintressen och sura grannar vägts in så kommer förmodligen alltihop att se ut som Kostern"Kostern - Wingårdhs bidrag till den levande staden...

Men här på Yimby är vi inte gnälliga. Vi kommer istället att med glatt humör hjälpa vårt Stadsbyggnadskontor och våra politiker att få tummen ur och komma igång så snabbt som möjligt. Det finns nämligen redan en tydlig stadsplan att anknyta till i omkringliggande område. Här behövs inga geniala, originella och aldrig tidigare utforskade planexperiment.

Gatorna och kvarteren finns redan. Marken är redan hårdgjord. Vi behöver inte på förhand reglera exakt vilken färgnyans som hela området ska ha eller exakt vilka hushöjder som ska tillåtas. Missa inte chansen, utan ta inspiration från Jane Jacobs-inspirerade förslag som Masthuggsstaden eller Nya plan för Linnéstaden och bygg, för guds skull BYGG!

MasthuggsstadenMasthuggskajen idag - klicka för större bild

Masthuggskajen är en stor resurs i Göteborgs framtida stadsplanering. Ett enormt område mitt i centrala staden som dessutom ligger i direkt anslutning till det livaktiga Andra Långgatan och resten av Linnéstaden.

Det har ett gäng studenter vid BTH tagit fasta på i ett stadsplaneringsprojekt som de kallat Masthuggsstaden - mina drömmars kaj. Detta utmärkta planförslag hämtar inspiration från urbanteoretiker som Jane Jacobs och Jan Gehl. Målet är att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar bebyggelse med levande stadskvarter.

Läs mer om projektet här...Korta kvarter enligt Jane Jacobs recept som anknyter till befintlig bebyggelse och nergrävd Oscarsled - klicka för större bildTät blandstadsbebyggelse, färjetrafiken kvar men endast persontrafik - klicka för större bildLevande stadskvarter - klicka för större bild  Kanal in till Masthuggstorget - klicka för större bild
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.