Utskrift från gbg.yimby.se
....

Älvstranden utvecklasI dagens GP får vi en översikt av det stadsbyggande som är på gång utmed Göta Älv. För närvarande planeras 10.000 bostäder utmed älven, förhoppningsvis blir det många, många fler i framtiden. I visionen för Göteborg 2020 som leder kommunens arbete ingår 15.000 nya bostäder och 40.000 nya arbetstillfällen. På Norra Älvstranden har 1500 bostäder börjat byggas bara i år. Efterfrågan är enorm, särskilt hyresrätter är mycket eftertraktade.

Mats Andersson är en nyckelperson i sammanhanget. Han är vd för det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling som har tilldelats det operativa ansvaret för planläggningen av hela Älvstrandsområdet. Ambitionen är hög och handlar i grunden om att utöka Göteborgs centrum över älven och knyta samman älvstränderna:

– På Backaplan ska vi testa om det går att bygga en blandstad som är lika stor som Göteborgs gamla centrum, med butiker, bostäder och andra verksamheter, säger Mats Andersson.

YimbyGBG ser naturligtvis positivt på detta och kommer att följa processen noga för att säkerställa att ambitionen fullföljs. Det första steget är Östra Kvillebäcken. Genom att bygga tät blandstad kan man minimera bilbehovet.

– Där planeras för ett lägre bilinnehav än vad som är normalt i dag. Människor som flyttar dit kan sälja bilen närdet mesta finns inom gång-,cykel- och kollektivavstånd.Allt inom ramen för en hållbar utveckling, säger Johan Ekman, kommunikationschef på Älvstranden Utveckling. Tanken är att fler har råd med höjd hyra om man samtidigt slipper utgifter för bil och parkering.

För hyrorna kommer dessvärre att vara höga i dessa nya områden:

- All nyproduktion blir dyr. Utan statliga subventioner finns ingen möjlighet att bygga nytt för betalningssvaga familjer, säger Mats Andersson.

Man kan alltså förmoda att områdena runt Älvstranden redan från början kommer att vara socialt segregerade. Det är synd och eftersom alla partier säger sig vara emot segregering ser YimbyGBG fram emot konkreta, konstruktiva förslag på hur detta ska lösas, utifrån respektive ideologi.

I intervjun berörs också den kommande detaljplanen för Skeppsbron. Andersson betonar att det inte räcker med de planerade 400 bostäderna. Området ska leva året runt och ha verksamheter som lockar.

Andersson ser i likhet med YimbyGBG också ett stort behov av fler förbindelser över älven. Enligt Andersson är det en förutsättning om Hisingen ska kunna byggas ihop med centrum. Man tar då också upp den avgörande frågan om lågbroar över Göta Älv:

På Älvstranden Utveckling AB menar man att mycket mark dessutom skulle kunna frigöras om Göteborg fick lägre broar. De tar mindre plats, är billigare att bygga och lättare att ta sig över med cykel och till fots.

– London, Paris, Stuttgart och många andra städer i Europa genomkorsas av vatten. Men centrum finns på båda sidor och det är enkelt att ta sig emellan på flera låga broar. Fler broar är den viktigaste frågan för att bygga ihop centrala Göteborg och Hisingen, säger Mats Andersson.

Naturligtvis behöver Göteborg, i likhet med alla andra stora flodstäder i Europa, ett stort antal låga broar över vattnet. Det är som sagt yteffektivt, billigt och bättre för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dessutom är det snyggt och stadsmässigt, eller vad sägs om den här personliga favorit-lågbron: Oberbaumbrucke i Berlin...

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6726 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
8 December 2020 19:27 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert