Utskrift från gbg.yimby.se
....

Nya Grimmeredstaden

I Grimmereds industriområde finns en fastighetsägare med ambitioner att skapa blandstad av gamla industribyggnader. Det är en mycket spännande idé som skulle kunna ge en karaktär som i princip inte finns i Göteborg idag. Men förvaltningarna har visat en total oförmåga att svara upp mot idén. Nu har fastighetsägaren tröttnat och helt enkelt kört igång en egen öppen dialogprocess.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Viktigt med tidig, tät och bred dialog

Under rubriken "Vi vill ha en verklig dialog om det nya Göteborg" har vi på GP-debatt efterfrågat en dialog om stadsbyggnadsfrågorna med våra politiker. Byggnadsnämndens vice ordförande Kjell Björkqvist (FP) och ledamot Carl Otto Lange (M) svarade på GP-debatt under rubriken "Bättre dialog är på gång". Idag publiceras vår slutreplik "Viktigt med tidig, tät och bred dialog" på GP-debatt. Texten återpubliceras även här:

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Vi vill ha en verklig dialog om det nya Göteborg

Byggnadsnämndens vice ordförande Kjell Björkqvist (FP) och ledamot Carl Otto Lange (M) svarade på GP-debatt under rubriken "Bättre dialog är på gång" och vi gav slutrepliken "Viktigt med tidig, tät och bred dialog".

Under rubriken "Vi vill ha en verklig dialog om det nya Göteborg" skriver jag idag på GP Debatt om att vi behöver få till stånd en dialog om stadsbyggnadsfrågorna med våra politiker. En dialog som behandlar mycket konkreta detaljer i den fysiska planeringen. De som har hängt ett tag på Yimby kanske känner igen delar av tankegångarna från ett inlägg i april med titeln "Medborgardialog vs. politikerdialog". Det jag efterfrågar en mycket konkret dialog mellan oss medborgare och våra politiker om hur vi ska bygga framtidens Göteborg. Frågan är för viktig för att med ett öppet mandat lämnas till tjänstemän på förvaltningar och kommunala bolag.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Medborgardialog vs. politikerdialog

I de långdragna processer som omgärdar stadsplaneringen i Göteborg har det omfattande utbudet av workshops och visionsarbeten på senare tid fått frekvent sällskap av medborgardialoger. I den bästa av världar har vi medborgare fått en öppnare kanal för att interagera med stadsbyggnadsprocessen. I den sämsta av världar är medborgardialogen det yttersta beviset på avsaknaden av dialog mellan förtroendevalda och medborgare, och något som till och med kilar in sig emellan och pressar medborgare och politiker allt längre från varandra. Hur man än vänder och vrider på det så måste våra politiker blir mer aktiva i dialogen kring hur vi bygger vårt Göteborg. Våra förtroendevalda måste ta mod till sig och börja diskutera med oss om hur vi ska göra - rent konkret. Det vi behöver är en politikerdialog.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.