Utskrift från gbg.yimby.se
....

Högbana i Göteborg?

Tisdag 29 november 19:00 ordnar Naturskyddsföreningen ett samtal om framtidens kollektivtrafik i Göteborg, där Yimby kommer att lyfta frågan om högbana. Kom och delta i diskussionen!


Yimbys forum pågår sedan en tid en het diskussion om högbana i Göteborg. En högbana är, enkelt uttryckt, planskild spårtrafik som går i luften, till skillnad från tunnelbana som går under jord. Det finns många olika typer av högbanor, med många olika sorters vagntyper. De är generellt sett billigare att bygga än tunnelbanor men syns och hörs av naturliga skäl mer.Högbana i Hamburg


Göteborg fick aldrig tunnelbana, även om det faktiskt har funnits långtgående planer på det, vilket Yimby skrivit om tidigare. Istället kom staden att präglas av massbilism och ett spårvagnsnät som fungerar relativt bra utanför innerstaden med som går mycket långsamt i de centrala delarna. Det är därför inte så förvånande att frågan om högbana lyfts. Det förvånande är kanske snarare att det varit så lite tal om det. Ett undantag är Trafikkontorets utredning "Automatbana i Göteborg" från 1992 (tack Tobias för inskanningen!) men den är helt inriktad på någon sorts balkbana - även kallat monorail.The Monorail Song

Det är oklart om man någonsin utrett förutsättningarna för "vanlig", traditionell högbana i Göteborg (om ni känner till någon sådan så hör av er!). Alltså en högbana av den sort som funnits i många storstäder (som New York, Chicago, Berlin, Paris osv) sedan lång tid tillbaka.Högbana i BerlinHögbana i Paris

Det vore intressant om man gjorde en ordentlig studie av förutsättningarna för en högbana i vår stad. Göteborg är ju trots allt så pass gles och genombruten av motorleder att man utan större problem borde kunna hitta störningsfri dragning. Planskild kollektivtrafik kommer bara att bli en allt viktigare fråga i takt med att staden växer och är en nödvändighet om innerstaden ska fördubblas i det som kallas Centrala Älvstaden.

Debatten på Yimbys forum lär hursomhelst gå vidare. Här finns ett oräknerligt antal uppslag att utforska...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee