Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Moskémotståndet en förolämpning

I nästa vecka startar bygget av den mycket omtalade moskén vid Rambergets fot. Som blandstadsvän är det ett välkommet inslag i stadsbilden, även om själva byggnaden kanske kunde stadifieras ännu en aning. Om man har besökt platsen där moskén ska byggas har man nog reflekterat över hur mycket ytor det finns som är oanvända. Här har inte byggts något nytt på många många år. Låt hoppas att moskén kan vara en startpunkt för förtätning i området.


Det är anmärkningsvärt många som verkar vara emot detta moskébygge på den slitna gräsplätten vid Myntgatan. Protestgrupper har startats och imorgon ska det genomföras någon slags demonstration. Men jag förstår inte riktigt argumenten. Jag läste lite på den nya protestgruppens webbsida med den mycket vilseledande webbadressen keillerspark.se. Citat:

"Idag ligger en park i anslutning till det område där man kommer att bygga moskén. Dessutom är området kring den framtida moskén ett svenskt område"

Ett av argumenten är att moskén skulle förstöra parkmiljön och att man inte längre kommer att kunna njuta av Keillers park. "Enligt vår åsikt ligger den för tätt inpå parken" säger Andreas Nyberg, representant för keillerspark.se till GT. Dåliga argument då moskén som sagt byggs bredvid parken och dessutom bredvid en del av parken som sällan används som rekreationsområde. Jag tror knappast att en moské skulle göra en stor populär park obrukbar. Ett annat argument är att moskén byggs i "ett svenskt område". Varför skriver de inte bara rakt ut att de inte tycker om moskéer och inte vill se muslimer på gatorna? Sen när blev kärleken till den här lilla gräsplätten vid Myntgatan så stor kan man undra. Det hela känns som en dåligt förklädd täckmantel för något helt annat. Ett sätt att motverka stadsbyggande, sätta sig emot göteborgare och det fria samhället. Nimbyism i en smutsig form, det hela är en förolämpning.


Någon borde förresten förhindra att vilseledande webbadresser används. Tillexempel i detta fall missbrukar keillerspark.se och ramberget.com.Göteborgs muslimer har inte haft någon värdig moskébyggnad att besöka, utan man har huserat i källar- och verkstadslokaler. Som här ovan i Kvillebäcken och Bellevue.Blått: möjliga förtätningsytor. Lila: moskétomten (ungefärlig)


Som synes på bilden ovan finns det gott om ytor i området att bygga stad på. Här finns i framtiden chansen att knyta samman Myntgatan och vidare ned mot Lindholmen. Kanske tillochmed en spårvagnslinje från Vågmästareplatsen via Myntgatan till Lindholmsallén? Men däremellan kommer det stora trafikmotet, men det är ett annat kapitel som vi säkerligen återkommer till.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.