Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stadsvandring längs Södra Älvstranden

Yimby bjuder in till stadsvanding längs södra älvstranden från Lilla Bommen till Fiskehamnen. Vi träffas under Göta Älvbron på fastlandssidan kl 15:00 på lördag (13:e juni). Vandringarna brukar ta 2-3 timmar beroende på hur livliga diskussionerna blir. Det är kostnadsfritt och utan bindande anmälan. Välkommen!


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Älvstranden tar sig an Norra Masthugget

Norra Masthugget står på tur att utvecklas av Älvstrandsbolaget och för ett par veckor sedan släppte de nya spännande skisser samtidigt som det kungjordes vilken arkitektbyrå som ska hjälpa till i den fortsatta utvecklingen. Det är särskilt intressant att se vart detta tar vägen eftersom stadsbyggnadskontorets programplan visade upp en mycket bra kvartersstad. Nu har Älvstrandsmodellen börjat verka och konsortiet har gjort sina första val.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Intervju om Masthuggsbarackerna

Med anledning av inlägget har Bostadsbolaget genom Kommunikations- och pressansvarig Eva Jonasson kommenterat inlägget via mail.

I Yimbys facebookgrupp uppmärksammades tidigare i höstas en konceptskiss som visade ett förslag för studentmodulerna (a.k.a. studentbarackerna) vid Masthugget. Den visade modulerna ordnade i två parallella lameller, vilket är något annat än de två slutna kvarter som det har talats om tidigare. För att få mer information ringde jag upp Mikael Olehede som är ansvarig projektledare hos Bostadsbolaget.

Konceptskissen med de två lamellerna.


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Bostadsmoduler och blandstadsbaracker

Förra veckans största stadsbyggnadsnyhet var att Fastighetsnämnden beslutade att upplåta mark till 600–1000 tillfälliga studentbostäder i Norra Masthugget. Detta är en respons på den stora inflyttningen och det låga bostadsbyggandet som skapat ett mycket stort behov av nya bostäder i Göteborg. Läget börjar bli riktigt ansträngt och sent omsider inser nu även våra politiker att "business as usual" inte är i närheten att nå uppsatta mål, och det är mål som i sig inte är i närheten av att möta efterfrågan. Planen är att Bostadsbolaget ska bygga slutna kvarter i upp till sju våningar vid Första Långgatan / Oskarsgatan med ett system av bostadsmoduler, och det ska vara igång redan under nästa år. Ska vi bli uppgivna eller entusiastiska? Det beror på...

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Samrådsredogörelse för Norra Masthugget

Vi har tidigare skrivit flertalet inlägg om Norra Masthugget och det programförslag som stadsbyggnadskontoret tagit fram. Där har vi bland annat förfasats över det fruktansvärt anti-urbana förslaget från Riksbyggen, som i princip gick ut på att däcka över Oscarsleden och göra hus-i-park av Norra Masthugget, och samtidigt förtjusats av SBK:s egna förslag som är lika pro-urbant som Riksbyggens förslag är anti-urbant.

I dagarna publicerades så en samrådsredogörelse för programmet på Göteborgs stads hemsida, och den är till största del en njutning att läsa för stadsälskare och andra som är måna om Göteborgs framtid. Läskas av bilden nedan och läs sedan vidare för reflektioner.


 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Kom igång med Norra Masthugget!

GP uppmärksammar idag Norra Masthugget, det enorma området norr om Första Långgatan som idag mest används som markparkering. Yimby intervjuas i artikeln och vi har också skrivit om Norra Masthugget flera gånger. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en utmärkt plan för området  och det är egentligen bara att sätta igång och bygga.

Stadsbyggnadskontorets förslag

Norra Masthugget påverkas inte direkt av Västlänken och området söder om Oscarsleden kan man bebygga oavsett vad som händer med Stena. Oscarsleden själv är inte heller ett hinder för att bygga. Oavsett om man väljer att låta den vara som den är, gräver ned den, bygger ett tak över den – som jag föreslagit tidigare - eller omvandlar den till en boulevard, så kan man börja bebygga tomterna på södra sidan nu på en gång.

Kontor går förstås utmärkt att bygga längs med leden men även bostäder är en möjlighet. Det gäller bara att vidta extra skyddsåtgärder. Ett exempel finner man en bit västerut längs Oscarsleden i kvarteret Oktanten, som byggdes 2009. Där byggdes ett bostadshus bara några meter från vägen. Det är alltså bara att dra igång.Bostadshus utmed Oscarsleden


De vanliga protesterna hörs förstås redan. I artikeln nämns bl.a. bostadsrättsföreningen i Nya Masthugget. Jag var själv med på samrådsmötet och lyssnade på deras representanter som beklagade sig över att deras utsikt skulle ”försvinna”. Jag försökte förklara att deras utsikt inte skulle försvinna utan bara förändras och påpekade att de säkert var nobla nog att dela med sig av sin utsikt till fler människor. Dessutom skulle ju utsikten från andra hållet kraftigt förbättras, eftersom man skulle slippa se deras hus. Jag vann dock inget gehör för det. De boende förde istället fram ett generöst alternativ till bebyggelse, nämligen blomsterodlingar.

Planerna på höga hus runt Folkets Hus stöter naturligtvis också på patrull. En arkitekt med verksamhet i Lagerhuset varnar för otrevlig närmiljö, vindar och fruktansvärda ”slagskuggor”. Det kan tyckas märkligt att en arkitekt inte känner till att närmiljön framförallt beror på utformningen av bottenplan och att kastvindar kan undvikas med en genomtänkt  byggnadskonstruktion. Vad gäller skuggor så faller de som bekant gärna norrut, så läget är ju optimalt. Men visst skulle det påverka en del bebyggelse. Inte minst ett litet hus precis norr om Folkets Hus där det bl.a. finns ett arkitektkontor - Lagerhuset.

I den bästa av världar skulle det inte finnas några motsättningar alls. Vi skulle kunna bygga massor av nya spännande stadskvarter utan att någons utsikt påverkades det minsta. Men nu lever vi inte i den bästa av världar. Vi lever i Göteborg 2011 och vi behöver komma igång och bygga. Nu.

Lyft blicken i Stena-frågan

Jag fick igår en artikel publicerad i GT angående frågan om huruvida Stena bör flyttas från Masthuggskajen eller ej. Den finns att läsa på nätet här.

Det är viktigt att poängtera att jag inte tar ställning till huruvida en flytt är lämplig eller ej. Däremot tycker jag att diskussionen inte bör handla om "Stenas framtid mot några hundra meters strandpromenad".

Dels kan det säkerligen utredas noggrannare och med vidare blick huruvida Stenas verksamhet kan omlokaliseras eller omstruktureras så att antingen hela Masthuggskajen eller åtminstone en större del av den än i nuläget blir fri för stadsutveckling. Så Stenas framtida passagerartrafik behöver inte vara hotad av en utredning.

Dels rör det sig inte om bara en ny fin kajpromenad. Området som tas i anspråk idag är mycket stort och försvårar (eller helt förhindrar) en stadsutveckling av detta mycket centrala område, men även skapande av broförbindelser till Hisingen. Stigberget verkar annars vara en mycket lämplig punkt att ansluta en bro till. Om Hisingen och resten av stan ska växa ihop till en stad är det ju helt nödvändigt att skapa fler förbindelser, det finns inga vägar runt det (no pun intended).

Kanske är det fullt möjligt att omstrukturera Stenas verksamhet vid Masthuggskajen så att de även i framtiden kan ha sin terminal för passagerartrafik där, samtidigt som man frigör mycket annan yta till stadsutveckling och broförbindelser. Det optimala hade väl varit om man hade kunnat få en fin blandning. Kanske man även kunde frigöra yta till en mindre gästbåtshamn, så att man på det viset öppnar upp kajens "hamnliv" för allmänheten mer än idag.

Frågan diskuteras flitigt här på Yimbys forum och kommentarstrådar.

Frihamnen före allt?

Åke Lundgren påstår sig i en krönika i GT veta att Anneli Hulthén känner att det kanske är för mycket för Göteborg med alla de stadsbyggnadsprojekt som är på gång: Norra Masthugget, Centrala Älvstaden, Heden, Gårda, Avenyn... Allesammans mycket angelägna projekt för Göteborg. Och visst är det mycket. Rent ytmässigt skulle man säkert med tät stadsbebyggelse kunna minst fördubbla antalet bostäder och verksamhetslokaler i Göteborg.

Lundgren föreslår att ifall alla dessa projekt tillsammans är för mycket för Göteborg att klara av, så borde man bortprioritera alla projekt till förmån för Frihamnen. Detta på grund av Frihamnens centrala läge och symboliska värde. Även för att det är viktigt att nå konkreta resultat inom en snar framtid, helst innan Göta Älvbron ska stå färdig om cirka 10 år.

Här är en vision för Frihamnen...

Jag håller med Lundgren i mycket. Det är väldigt viktigt att få fram resultat inom en rimlig tidsperiod, och Frihamnen är ett viktigt område. Det verkar väl inte helt orimligt att man ska kunna få åtminsone en bra början till en fungerande centrumbebyggelse inom 10 år. Självklart av typen tät blandstad i sluten kvartersstruktur. Någon sovstadsbebyggelse av samma typ som Eriksberg är ju helt otänkbart för Göteborgs framtida absoluta centrum.

Men borde man inte kunna se bra resultat inom alla eller åtminstone de flesta av de ovan nämnda områdena inom en period av sådär 10-15 år? Vad är hindret? Det finns ju redan många bra ambitioner till plan-och programförslag och det saknas inte visioner. Som för Norra Masthugget, Frihamnen (här och här) och Gårda.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget
«
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan