Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yimby i Kritik

Yimby-nätverket väcker uppmärksamhet på allt fler håll. Nu senast ägnas några artiklar i den lilla arkitekturtidskriften Kritik åt oss. Det är arkitekten Fritz Halvorsen och bloggaren Tanja Suhinina som för pennorna. Halvorsen är i huvudsak positiv (även om vi inte alltid är "vetenskapligt konsistenta") och önskar att Sveriges Arkitekter hade ett lika levande diskussionsforum. Suhinina berättar att hon sett fram emot att såga det hon antog var ett grabbigt, nördigt och allmänt puerilt påhitt. Men efter att faktiskt ha läst inläggen så håller hon med oss i sak och den förväntade sågningen uteblir. Suhinina höjer istället ett varningens finger och förmanar oss att tänka på vår framtoning, eftersom folk annars kan få "fel uppfattning". Hon frågar sig också hur mycket "guts" det krävs för att såga Le Corbusier år 2008 som jag gjorde för ett tag sedan (som om den enda anledningen att kritisera Corbus planeringsideologi skulle vara att visa "guts").

Jag måste säga att det är en överraskande mild kritik för att komma från annars alltid högljudda Kritik, den stridbare Pär Eliassons skötebarn. Det är också intressant att man självklart utgår från att Yimby vill vara rebelliska ikonoklaster. Sådana förutfattade meningar säger nog mer om de som har dem än de som utsätts för dem. Det finns faktiskt andra drivkrafter än personlig uppmärksamhet. Eller annorlunda uttryckt: Hur mycket "guts" krävs det för att såga Yimby år 2008? Att Yimbys mål inte är självbespegling, utan att driva opinion för den täta blandstaden, verkar vissa ha svårt att föreställa sig. Istället uppmanas vi att vara försiktiga med vår "framtoning", så att vi inte blir dömda i förväg. Skulle man inte kunna rekommendera lite mindre fördomsfullhet istället? Att man faktiskt läser vad någon skriver innan man bildar sin uppfattning?

Men indirekt säger detta förstås mycket om debattklimatet i ett arkitektur-Sverige där positionering är viktigare än argumentering, där det alltid är större att tänka rätt än fritt. Förhoppningsvis kan vi i Yimby-nätverket hjälpa till med att lösa upp de mentala knutarna.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee