Utskrift från gbg.yimby.se
....

Pendelparkeringens pris

Enligt GP kan stadens pendelparkeringar komma att avgiftsbeläggas. Problemet är uppenbarligen att de blivit för populära, nu måste de byggas ut och det kostar pengar. Det är inte heller bara pendlare som tycker det är trevligt med gratis parkering:

"En allt hetare fråga är hur man ska försäkra sig om att pendelparkeringar bara används av pendlare. Alla som parkerar vid järnvägsstationen i Alingsås kanske inte ska vidare med tåg eller buss - men hur hindrar man dem som bara har ärenden i närliggande butiker? Och hur hindrar man anställda och boende från att parkera gratis på en ny pendelparkering till exempel vid Östra sjukhuset eller Frölunda torg?
- Pendelparkeringar är attraktiva platser och det är svårt att skilja agnarna från vetet. Det finns många som vill stå på en gratisparkering, säger Stefan Granat, planeringsledare på trafikkontoret i Göteborg.

Ett nytt förslag är att p-platsen kopplas till Västtrafik och öronmärks för dem som köpt månadskort eller årskort. En försiktigare variant är att den som har kort får första tjing till de bästa platserna, närmast hållplatsen.

En stark önskan från resenärerna är att parkeringarna får en nära koppling till dagligvarubutiker och annan service. Det är enkelt att handla där man ändå ska byta från spårvagn till bil, och tryggare att parkera där många rör sig. Fler larm och säkrare fordon har visserligen minskat antalet stölder, men inbrott i parkerade bilar förekommer och bensinstölderna har snarare ökat under senare år.
- Problemet är att köpmännen vill ha omsättning med många kunder. Inte pendlare som blockerar en plats hela dagen, säger Stefan Granat.

- Å andra sidan kan en pendlare bli en trogen kund, som gör sina ärenden på ett effektivt och miljövänligt sätt, tillägger Line de Verdier.
En kundundersökning hösten 2007 visade att resenärerna kan tänka sig att betala, om de erbjuds bevakad pendelparkering i ett attraktivt läge nära handel och annan service."
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert