Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Effekten av ofria hyror

Under rubriken Krönika publicerar vi opinionsmaterial som uttrycker författarens personliga ståndpunkter, vilka inte nödvändigtvis är Yimbys officiella hållning i frågan. Då frågan som avhandlas i denna krönika är omdebatterad vill vi betona att vi gärna publicerar repliker på inlägget här på bloggen.


Systemet som bestämmer bostadshyrorna Sverige är en rest från ransoneringarna under andra världskriget. Då skapades en tillfällig reglering för att undvika kraftiga prisökningar i krigets spår. Det tillfälliga blev permanent, och en hegemoni har bildats runt föreställningen att priskontroll leder till social inklusion, en minskad segregation. Förhandlade hyror torgförs som ett sätt att göra staden tillgänglig för alla. Det är vad den politiska kartan säger, men frågan är om det verkligen stämmer med verkligheten? Vilka effekter har egentligen ofria hyror? I den här artikeln avser jag titta närmre på några konsekvenser av dagens hyressättning. Jag kommer börja med att diskutera sociala effekter, för att fortsätta med rörligheten på bostadsmarknaden och slutligen reflektera kring effekter på pendlingsmönster.

Hyresreglering

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg behöver VästlänkenVästsveriges politiker, dags att agera! Västlänken är det projekt som kan få hela regionen att gå från pessimism i samband med finanskrisen till framtidsoptimism, visioner och ett inflöde av kaptial och nya företag till regionen! Malmö får en, Stockholm får en och Göteborg behöver en.

Infrastrukturen i Västsverige har länge varit eftersatt, och finanskrisen har drabbat regionen och dess industri hårt. Det är nu hög tid att realisera det största och viktigaste projektet i Göteborg i modern tid, Västlänken. Projektet kommer at göra det möjligt för invånarna i regionen att på ett smidigt sätt transportera sig mellan olika centrala punkter i Göteborgs centrum, utan byten, och de mellanstora kringliggande städerna i regionen.

Pendeltåg som snabbt matar passagerare från kringliggande områden till stationer i centrum med betydligt högre medelhastighet än någon tunnelbana. Kollektivtrafikåkandet har möjlighet att öka kraftigt som en del i vision K2020 och pendlandet i regionen skulle bli betydligt mindre bilberoende.

YimbyGBG anser därför att regionens och kommunernas politiker genast måste sätta sig ner och börja diskutera hur finansieringen till projektet ska lösas, förslagsvis med en statlig förhandlingsman likt Citybanan i Stockholm. Skall Göteborg bli hjärtat i Skandinavien så måste fler Intercity och expresståg mellan de övriga stora städerna i den nordiska triangeln passera Göteborg och fler pendla kollektivt in till staden.

Med Västlänken och bra kollektiva kommunikationer kommer regionen börja växa snabbare längs de tunga pendeltågstråken, och tunnelns nytta och kollektivtrafikandelen kommer på sikt öka ytterligare. Involvera alla landsting och kommuner som på något sätt påverkas av den nya tunneln. Alla möjligheter att få in pengar till projektet måste studeras noggrant. Kommunen har en god förhandlingsposition med den exploaterbara marken i Gullbergsvass och på Södra Älvstranden (bilden ovan). Det går att söka EU-bidrag.

I finanskrisens spår är det dags för Göteborg och Västsverige att börja satsa för framtiden. Bygg Västlänken nu!

- - - - -

Läs GP:s artikelserie om Västlänken:

Vem ska betala Västlänken?
Hårdnackat motstånd i Lerum
Bra pendelnät kan kosta 50 miljarder 
Flera års trafikkaos
Lönar sig att räkna fel
Staten räknar fel med miljarder
Hamnbanan prioriteras
"Vi har utrett allt - och sagt nej"
GP:s Peter Lenken: Helt fel spår
Politikerna låste sig för tidigtMalmös Citytunnel under konstruktion

Pendelparkeringens pris

Enligt GP kan stadens pendelparkeringar komma att avgiftsbeläggas. Problemet är uppenbarligen att de blivit för populära, nu måste de byggas ut och det kostar pengar. Det är inte heller bara pendlare som tycker det är trevligt med gratis parkering:

"En allt hetare fråga är hur man ska försäkra sig om att pendelparkeringar bara används av pendlare. Alla som parkerar vid järnvägsstationen i Alingsås kanske inte ska vidare med tåg eller buss - men hur hindrar man dem som bara har ärenden i närliggande butiker? Och hur hindrar man anställda och boende från att parkera gratis på en ny pendelparkering till exempel vid Östra sjukhuset eller Frölunda torg?
- Pendelparkeringar är attraktiva platser och det är svårt att skilja agnarna från vetet. Det finns många som vill stå på en gratisparkering, säger Stefan Granat, planeringsledare på trafikkontoret i Göteborg.

Ett nytt förslag är att p-platsen kopplas till Västtrafik och öronmärks för dem som köpt månadskort eller årskort. En försiktigare variant är att den som har kort får första tjing till de bästa platserna, närmast hållplatsen.

En stark önskan från resenärerna är att parkeringarna får en nära koppling till dagligvarubutiker och annan service. Det är enkelt att handla där man ändå ska byta från spårvagn till bil, och tryggare att parkera där många rör sig. Fler larm och säkrare fordon har visserligen minskat antalet stölder, men inbrott i parkerade bilar förekommer och bensinstölderna har snarare ökat under senare år.
- Problemet är att köpmännen vill ha omsättning med många kunder. Inte pendlare som blockerar en plats hela dagen, säger Stefan Granat.

- Å andra sidan kan en pendlare bli en trogen kund, som gör sina ärenden på ett effektivt och miljövänligt sätt, tillägger Line de Verdier.
En kundundersökning hösten 2007 visade att resenärerna kan tänka sig att betala, om de erbjuds bevakad pendelparkering i ett attraktivt läge nära handel och annan service."
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Brottslighet per invånare
26 September 16:23 av Smoovla Smoovla
nay73972
18 Augusti 13:03 av Nay73972 Nay73972
Göteborgsregionens folkmängd
14 April 22:04 av Matthias H.