Utskrift från gbg.yimby.se
....

Städer är en funktion av mänsklig aktivitet


En förfallen Sluss…

Städer är i grunden en funktion av mänsklig aktivitet. I Stockholm och Göteborg tappade stadskärnorna ungefär hälften av sina invånare mellan 1945 och 1980, samtidigt som medelåldern rörde sig kraftigt uppåt. Under 70-talet blev situationen närmast desperat när kärnans fall spred sig till hela stadsområdet – under decenniet tappade de båda städerna hundratusentals invånare. Utvecklingen var helt jämförbar med den man kan se i amerikanska storstäder som Cleveland eller Detroit.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Imorgon på StoranImorgon 10 juni så ordnar Hyresgästföreningen ett evenemang för att uppmärksamma bostadsbristen bland ungdomar. Det är HGF:s nybildade ungdomsnätverk som arrangerar. Mellan 16-18 i Bältesspännarparken kommer det att vara uppträdanden och tal. Efter det är det stor debatt på Storan mellan 18.30 - 21.00.

Följande frågor står i fokus:

Hur kan bostadsbristen lösas i Göteborg?
Hur kan det byggas fler billiga hyresrätter som unga har råd med?
Hur kan vi som unga vara delaktiga och påverka vår bostadssituation?
 
Deltar gör:
 
Owe Nilsson (s), ordf. Fastighetsnämnden, ordf. Boplats Göteborg
Helene Odenjung (fp), vice ordf. i Förvaltnings AB Framtiden
Tobias Olsson, verksamhetschef för Jagvillhabostad.nu
Lisa Åhlström, arkitektpedagog, Inlevel.se
Erik Berg - arkitektstudent på Chalmers, styrelseledamot i Byggbrigaden

Moderator: Moa Svan - stå-up komiker, programledare SVT och P3.

Det är ju lite märkligt att man valt en stand-up-artist som moderator, men det gör väl evenemanget mer lättillgängligt. Det kan nog bli en spännande diskussion. Owe Nilsson, som också sitter i styrelsen för Framtiden, har ju tidigare fört fram förslaget att inrätta ett kommunalt byggföretag för att kunna bygga fler billiga hyresrätter. Helene Odenjung har talat sig varm för en stadsarkitekt och vänsterpartisten Erik Berg är mannen bakom den läsvärda, men numera tyvärr avsomnade bloggen approximation.

Vi får se vad debatten ger. Förhoppningsvis kommer man längre än till att bara konstatera att saker och ting borde vara annorlunda. Det är hursomhelst bra att HGF aktivt tar sig an denna fråga, och dessutom från ett ungdomsperspektiv. Man får förmoda att HGF inte tror att lösningen är att bygga miljonprogram ute i skogen (vilket tyvärr flyern antyder). Det har vi ju redan testat en gång tidigare med känt resultat. Ungdomar behöver ju dessutom inte bara bostäder, utan även el, VA, gator, affärer, arbetsplatser, uteliv etc. Kort sagt: Stad. Då är det faktiskt både enklare och billigare för samhället att det byggs bostäder där det redan finns stad.

Vill HGF bygga bort bostadsbristen borde det alltså rimligtvis betyda att man ställer sig bakom YimbyGBG:s ambition att förtäta och urbanisera Göteborg. Förhoppningsvis kommer det här evenemanget att förtydliga ett sådant ställningstagande. Men för säkerhets skull ska vi naturligtvis närvara och ta reda på hur det ligger till...

Den goda staden?GP har idag en special om stadsbyggandet i Göteborg. I fokus ligger den ökande segregeringen i staden. Här finns flera intressanta artiklar som ger en fördjupad bild av situationen. Ann Lundgren, socialdemokrat i Byggnadsnämnden och integrationsansvarig, betonar naturligtvis vikten av att blanda upplåtelseformer men låter samtidigt lite uppgiven. Det verkar helt enkelt omöjligt att bygga billigt. Där har hon kanske rätt, i den nuvarande situationen. Frågan är naturligtvis vad som behöver göras för att möjliggöra ett socialt ansvarsfullt byggande. Kan vi skicka folk till månen borde vi kunna klara det också. Vad vi måste göra är inte att sätta oss och sucka över sakernas tillstånd, utan målmedvetet ta fram rationella strategier för att förändra stadsbyggandet i den riktning vi vill.

Catharina Thörn efterlyser mod från politikerna: "Politikerna måste i stället våga ta obekväma beslut, anser hon. Gå på tvärs. Till exempel att bygga så billiga hyresrätter som möjligt i kärnan, vilket hon menar att det gjorts i bland annat London. Annars blir det ingen "blandstad", vilket det politiska etablissemanget eftersträvar." Av okänd anledning ställer Thörn detta mot så kallade ikonbyggnader. Varför det skulle finnas en motsättning mellan socialt hållbart och arkitektoniskt intressant byggande är dock svårt att se. Thörn är också orolig för utvecklingen på Södra Älvstranden. "Det kommer att bli bostadsrätter för övre medelklass, som kan sitta och äta sina laxsnittar och titta på havet. Sen har man en liten gräsplätt utanför där folk kan vara, så har det blivit 'en stad för alla'. Det är antiurbant att som politikerna tala om 'den goda staden'. Urbanitet betyder att man möts. Att man är oense."

Enligt arkitektprofessor Sten Gromark är ett avgörande problem att bostadssubventionerna tagits bort: "Dåtidens statliga subventioner av bostadsbyggande innebar en kostnad på 25-30 miljarder per år. Nu är subventionerna borta. I stället tjänar staten motsvarande miljardbelopp på bostadsmarknaden." Gromark tycker att kommunens borde bebygga udda tomter, som ingen velat exploatera tidigare. "- Jag tycker att initiativet till att prova nya lösningar saknas hos politikerna. Göteborg behöver målmedvetet formulera sin vision som stad. Den håller på att försvinna mellan Oslo och Öresundsregionen, säger Sten Gromark."

Det är lätt att hålla med Gromark om behovet av vision för Göteborg. Men viktigare än fler visioner är nog fler konkreta, vetenskapligt grundade strategier för att faktiskt förverkliga visionerna.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.