Utskrift från gbg.yimby.se
....

Plantera stadenNu på onsdag hålls ett intressant seminarium på Liseberg om den hållbara framtidsstaden.
Det är nätverket Plan(t)era staden som arrangerar och temat är odling i staden. Utöver ett antal föreläsningar på temat hållbart stadsbyggande kommer det även att bli en paneldebatt. Jag har blivit inbjuden för att ge YimbyGBG:s syn på stadens utveckling och odlingens plats i det urbana. Det kommer med all sannolikhet att bli en spännande debatt. Tvärtemot vad många tror finns nämligen ingen motsättning mellan ökad urbanisering och omsorgen om stadens växtlighet. Det gäller bara att lyfta blicken en smula från de mest inrotade föreställningarna. Man måste lära sig att se skillnad på lummiga stadsträdgårdar och slybevuxna impediment. Göteborg är oerhört glest och grönt, vilket framgår med all önskvärd tydlighet av satellitbilder. Problemet är inte kvantiteten utan kvaliteten. Vi lider inte brist på "grönytor", vi lider brist på kvalitativa och tillgängliga parkmiljöer. Här finns massor att göra. Framför allt genom att omvandla impediment till antingen stad eller riktig parkmark. Med slutna kvarter skapas väl definierade innergårdar som de boende känner ansvar för och tar hand om. Blomstrande takterrasser skapar vackra och varierade urbana miljöer. Möjligheterna är oändliga.

Kom gärna med tips och synpunkter!

Läs inbjudan
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.