Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yimbypriset 2015 - nomineringar

OBS! Vi råkade publicera en gammal mailadress i inlägget så ifall du redan skickat in din röst kan du ha fått ett felmeddelande. Vi får i så fall be dig att skicka in din röst på nytt. Ursäkta besväret!
Rätt adress är yimbygbg@yimby.se.
Sista dag att rösta är 23 mars.
 

Det har blivit dags att utse en vinnare av vårt årliga stadsbyggnadspris, Yimbypriset. Som vanligt har vi tagit fram några nominerade. Självklart går det även att nominera egna kandidater.
Alla Yimby Göteborgs medlemmar är välkomna att rösta!
Se nedan för info om de nominerade och om hur du röstar.
 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

SCH om Rambergsstaden

Vi har fått Simon Svenssons tillåtelse att återpublicera text och bilder från hans och SCH:s briljanta remissvar på planen för bostäder vid Rambergsvallen. SCH, Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen, är en ideel och partpolitisk obunden sammanslutning av boende på centrala Hisingen som engagerar sig i stadsplaneringsfrågor i området.SCH har med glädje läst Samrådshandling feb 2014. Detta är i grund och botten ett mycket bra detaljplanearbete med rätt ambitioner för att skapa bra stad. Det föregås av en bra och djupgående analys av området, där SCH kan bekräfta många delars överensstämmelse med verkliga förhållanden.
SCH kommer här med några ytterligare förbättringsförslag. Ambitionsnivå och föreslagen exploatering anger även en god förhoppning om kommande etapper inom programområdet. Vi har förstått att etappen kring Inlandsgatan kommer efter denna detaljplan.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Rambergsvallen - en del av staden


Nya Rambergsvallen borde integreras i omgivande stadsbebyggelse.(illustrationerna är klickbara för förstoring)


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Runt Rambergsvallen

Området kring Rambergsvallen är ute på programsamråd för tillfället, programförslaget går att läsa här. Det berör byggandet av nya bostäder i den idag rätt glesa stadsmiljön. Dessutom innehåller programmet frågan om en ny arena då Rambergsvallen har passerat bäst före-datumet för länge sedan.

Man skriver bland annat att man vill skapa en "attraktiv och levande stadsmiljö. En blandning av bostäder, verksamheter och fritidsaktiviteter." Det låter ju bra får man väl säga. Vad det gäller fritidsaktiviteter så innehåller det aktuella området idag fotboll- och friidrottsarena, fotbollsplaner, simhall, ishall, utebad, volleyballplaner, kolonistugeområde med mera. Tanken är väl som jag förstår det att man vill spinna vidare på idén med ett slags idrottscenter på Hisingen.


Det är hög tid att göra området mer stadsmässigt än vad det är idag. Som man kan se på flygbilden ovan finns det även en del utrymme för detta, som på så många andra håll i vår stad. Längs med Hjalmar Brantingsgatan finns tankar på att förtäta och bebygga. Även området närmast Wieselgrensplatsen, där vi var på
vandring i höstas, finns mycket förtätningsbar mark.


En annan idé som finns med är en ombyggnad av spårvagnshållplatsen vid Wieselgrensplatsen. Tanken är att man ska byta plats på spårvägen och biltrafiken. Alltså att man flyttar ned biltrafiken i tråget som idag används av spårvägen. Samtidigt däckar man över tråget och anlägger ett kollektivtrafiktorg ovanpå. Detta skulle kunna medföra att dagens torg och handel kommer närmare kollektivtrafiken, vilket skulle vara lyckosamt.


Samrådet för det hela är ute till den 26 januari och man kan och bör självklart skicka in synpunkter om man har några. Även vi på Yimby diskuterar saken på vårt forum såklart.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.