Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Program för Frihamnen och delar av Ringön

Illustration: Maria Kask

Yimby har just skickat in ett yttrande över detaljplanen Program för Frihamnen och delar av Ringön. Yttrandet är ett resultat av den artikelserie om planen i tre delar

Frihamnen: Programplanen
Frihamnen: Ett nytt Skeppsbrohaveri

Frihamnen: Blandstad vs ibland stad

som vi publicerat, tillsammans med kompletteringar gjorda på forumet. I det stora hela är det en bra plan, intentionerna och målen är klockrena, men tyvärr missas målen då boendetätheten är för låg över stora delar av området. Inte bara blir det färre bostäder till de bostadsökande, också blandstaden kommer att utebli över stora delar om inte fler bostäder byggs. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdagen den 9:e september.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

19e Yimbyvandringen - Ringön

Söndagen den 11 mars samlades över 60 (!) personer vid Frihamnens spårvagnshållplats för att besöka Ringöns industriområde. Detta är nytt rekord i Yimbysammanhang! Många av deltagarna var arkitekturstudenter från Chalmers, som fått i uppgift att skissa på ett kulturhus på just Ringön. Vi är många som ser fram emot resultatet.

 

Som vanlig medborgare finns det kanske i teorin få anledningar att spontant besöka området en söndagseftermiddag, och lämmeltåget längs Ringögatan drog till sig en och annan förvånad blick från dem som av någon anledning befann sig där. Ringögatan har potential att bli en riktigt intressant stadsgata, och ett av huvudstråken i den nya stadsdelen. Redan i dagsläget löper trädrader längs Järnmalmsgatan, och några mindre fickparker finns i anslutning till vattnet. I gruset mellan den överblivna tågrälsen kanske man spelar boule i framtiden? Här är en bildrapport från vandringen.
Karta över Ringön från 1923. Här är Ringön faktiskt en ö då den så kallade Ringkanalen omgärdar härligheten. Kanske inte är en så dum idé att åter skapa kanaler här?


Genom stegvis förtätning kan Ringön och liknande områden utvecklas till riktigt spännande och levande stadsdelar. Här kan bostäder blandas med verksamheter som blandas med kreativitet och rekreation.

På Ringön finns en stor variation av byggnader från förr och senare.


Räls är ofta närvarande.

Vi tog en avstickare ut till Kvillebangården. Järnvägspotential!  Visst doftar det gott med järvägsräls om våren...Tingstadstunnelns mynning.
De små mysiga hamnbassängerna är en stor tillgång för Ringön.


Vikingatida replikan Vidfamne.
Det är på Ringöng som Veiron i ottan numer har sitt näste.


Järnmalmsgatans mäktiga allé.


Spela boule mellan rälsen var det ja!
Göta älvbron med sina retsamt lågbrovänliga fundament.


Så där ja! Där satt den.Vi från Yimby Göteborg får tacka alla för deltagande på vandringen och ser fram emot nya upptäcksfärder i vår. Må kraften vara med er.

Vidareutveckling av stadsplan för Centrala Älvstaden

Som de flesta kanske redan vet så har Yimby Göteborg diskuterat en idé om att använda sig av moderna stadsplaner vid stadsutveckling. Tankarna har både presenterats i Älvrummet och skrivits om tidigare. Vi har använt Centrala Älvstaden som referensprojekt för att diskutera konceptet, men idéerna är förstås generella.

Vi har även planerat att skriva vidare om stadsplanen här på bloggen där vi vidareutvecklar idéerna. På så sätt kan vi dyka ner djupare i vissa detaljfrågor och stöta och blöta alla argument. Utgångspunkten är egentligen alla de inlägg och diskussioner om stadsbyggnad som förekommit här på Yimby sedan starten, men då framför allt de diskussioner som förts angående konceptet om stadsplan för Centrala Älvstaden.

Den som sett presentationen i Älvrummet har sett en liten idéskiss på hur en stadsplan för Centrala Älvstaden kan se ut, och ytterligare någon försmak har förekommit här på bloggen. Arbetet med idéskisserna och inspirationsbilderna går emellertid vidare, och kommer utformas allt eftersom diskussionerna går här. Man kan alltså se fram emot fler konkreta skisser på hur en stadsplan kan te sig. Alla är naturligtvis varmt välkomna att delta i diskussionerna och även kritisera och ifrågasätta.En liten tjuvtitt på en idéskiss över stadsplan för Centrala Älvstaden, här Ringön och Gullbergsvass

Det är viktigt att poängtera att de förslag vi jobbar med här inte ska ses som ett slutgiltigt förslag för hur Yimby tycker att en stadsplan för Centrala Älvstaden specifikt bör se ut. Målet med skisserna och förslagen är inte att ge en enad bild av exakt vad Yimby vill se i Centrala Älvstaden, där går åsikterna förmodligen isär och det är inte heller ett färdigt resultat vi är ute efter - det är istället att skapa ett underlag för diskussion och att visa några idéer som bara är ett fåtal av oändligt många tänkbara.


Varför behöver Göteborg en ny stadsplan?


På Yimby har vi ofta belyst vikten av att ta ett helhetsgrepp om staden, att skapa strukturer som möjliggör en positiv stadsutveckling. Den stadsutveckling vi sett de senaste decennierna har snarare bestått i att enskilda exploatörer byggt isolerade, monofunktionella enklaver där man förvisso skapar mycket fina boendekvaliteter men där man förlorar helhetsgreppet om staden och därigenom också misslyckas att skapa även stadskvaliteter.

Vi tror inte att de nybyggda enklaverna genom denna process kommer ackumulera som genom ett lyckligt sammanträffande till en bra, sammanhängande stad. Istället skulle vi vilja att man angriper stadsutvecklingen från motsatt sida. Istället för att låsa fast sig för mycket vid småkorniga detaljer som vilka siktlinjer varje lägenhet bör ha eller vilken hushöjd som tillåts, så skulle vi vilja att man angriper problemet från rakt motsatt håll och först och främst låser fast en viss övergripande struktur som möjliggör den täta blandstad vi vill se. Sedan kan man släppa på tyglarna och låta en så stor mängd exploatörer som möjligt sköta själva utformningen inom dessa ramar.Idén om en stadsplan för Gullbergsvass är inte ny, här ser vi en ritad redan 1861 av J Damm

Därför tror vi att det skulle vara en god idé att damma av konceptet med stadsplaner. I en stadsplan skulle man från politiskt håll kunna skapa en struktur i vilken staden sedan kan växa fram. Planen skulle vara utformad ungefär som en av dagens detaljplaner, men för ett mycket mer omfattande område. Planen skulle hela tiden vara preliminär och kunna anpassas efter de behov och omständigheter som råder i dagsläget. Det viktiga är att man har definierat en övergripande struktur, så att alla vet vad målet är och vad man har att anpassa sig efter.

En sådan plan skulle också fungera som underlag för en diskussion och dialog. Med stadsplanen som utgångspunkt kan man angripa alla de beståndsdelar som är nödvändiga för att skapa den stad vi vill ha. Alla inblandade skulle då ha någonting konkret att utgå från, snarare än luddiga begrepp som "Den Goda Staden".

Yimby snackade stadsplan i Älvrummet

Yimby var idag i Älvrummet och pratade stadsplaner och behovet av en konkret sådan för det nya centrala Göteborg. Vi presenterade även ett förslag på hur en sådan skulle kunna se ut, planen hanterar den så kallade Centrala älvstaden. Uppslutningen var mycket god och soppan ska också den ha varit god.

Själva alltet filmades och kommer nog upp på Älvrummets webbplats om ett tag, men enligt säkra källor så ska vi ha skött oss rätt optimalt.

Nedan några idéskisser och stadsplaneförslaget. Nu börjar diskussionen och arbetet med att forma den så som vi vill ha den! Det arbetet görs i denna arbetstråd på vårt forum, så knö daj in! Skiss på stadsplan.


Gullbergsvass


Ringön med Frihamnsplatsen


Frihamnen
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.