Utskrift från gbg.yimby.se
....

Göteborg lätt på efterkälken i uppgången

SCB har just släppt siffrorna för byggandet uder kvartal 1 (2016). Vi tittar på de lite längre trenderna och gör några korta analyser. Positivt är att bostadsbyggandet ökar i Göteborg till allt högre nivåer och negativt är att Göteborg ändå inte gör det lika bra som Malmö och Stockholm.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Grått, grått. Överallt grått!

I våras presenterade SCB en rapport, som enligt vissa forskare och andra visade att många stadsinvånare i Sverige lider brist på grönska . Nu har nästa blytunga slag kommit som visar på den veritabla skövling av grönt som i det fördolda pågår i våra tätorter (var på er vakt, för det kan vara är oerhört svårt att uppfatta detta med blotta ögat!) Under rubriken Sverige allt gråare  informerar GP om en vidare bearbetning av SCBs studie från i våras. Denna gång har SCB tittat på vegetationsmängden  i de 10 största tätorterna (notera tätort , dvs sammanhängande bebyggt område, inte kommun eller annat).

SCBs rapport är saklig i sin presentation av statistiken, även om man kan få vissa vibbar mellan raderna i summeringarna om vilken agenda de som efterfrågat statistiken kan tänkas ha. Så vad säger den då som får GP att dra slutsatsen att Sverige blir allt gråare? Jo, att "vegetationsgraden", dvs andelen mark med vegetation (träd/buskar) i förhållande till total tätortsareal, mellan 2000 och 2005 minskade med 1,5% i Malmö och Stockholm, 1,1% i Göteborg, och mellan 0,6 och 1,2% i övriga studerade tätorter.

Det framgår också att för tex Göteborg har mängden "grönyta" (all grön yta, inklusive vegetationsfria gräsytor) per invånare minskat från 281 till 272 kvm/inv. GP poängterar också (med visst mått av ironi?) att "de stackars malmöborna" bara har 150kvm grönyta per invånare (vilket inte är helt sant, det är faktiskt 153kvm – så det är åtminstone 3 grader, mätt på djävlighets-termometern med stort D, mindre synd om de grönskeberövade i Parkernas Stad. Den genomsnittlige Malmöitens bostadsyta/pers är <44kvm , så har de har trots allt också över 3 gånger mer grönyta än boyta per stackare).

Ok, här har vi ju då klara fakta som visar att Sverige blir allt gråare! Eller? Tittar man lite på siffrorna visar det sig bla att när det gäller andelen grönyta i förhållande till tätorternas totala areal handlar det om förändringar i bråkdelar av procent. Det som skett är att det blivit fler invånare, inte att grönytorna minskat. För tex Göteborgs tätort ligger andelen grönyta i procent av total yta kvar på 70% under perioden (för sådana som jag som älskar urbana landskap är det smått svindlande att en tätort kan innehålla 70% grönyta och fortfarande kallas stad...).Vad menar jag med denna bild? Läs vidare...


Men som sagt, vad som också skett (vilket ger viss grund för GPs val av rubrik) är att vegetationsgraden minskat en del. I klartext betyder det att vi fått allt mer gräsmattor. Var hittar vi gräsmattor? Jo, i huvudsak som impediment och "rekreationsytor" vars egentliga syfte är att ge gott om utrymme mellan punkthus så att det blir luftigt, maximalt med lägenhetssol och vida siktlinjer. Kanske dags att fundera lite kring om det verkligen är värt att offra riktig natur för dessa gräsmattor? Att åter ställa frågan om det kvantitet eller kvalitet som är det viktiga när det gäller grönt i staden?

Sverige blir allt gråare? Nej, då får GP komma med något bättre (som kanske att undersöka hur stor del av det som byggs som går i toner av grått).
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.