Utskrift från gbg.yimby.se
....

Skansen Kronan: Through the gates of hell

Skansen Kronan är ett av Göteborgs mest kända landmärken och ett uppskattat besöksmål för utsocknes turister, göteborgare i stort och de många närboende under kanonernas beskydd. Tyvärr är underhållet obefintligt och förfallet har vunnit kampen. Ledstängerna är så dåliga att de antigen är helt oanvändbara eller en ren säkerhetsrisk. Följ med på en bild- och filmresa och bli övertygad om att det omöjligt kan finnas några godtagbara ursäkter som kan förklara detta.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Jubileumsröjningen 2021

I dag lanserar Göteborg & Co tillsammans med flera av fackförvaltningarna och Älvstranden Utveckling AB ett nytt förslag till Göteborgs 400 årsjubileum. Förslaget går ut på att återställa många av de klassiska gröna miljöerna i Göteborg till så som de såg ut runt 1921, 1821, 1721 eller kanske till och med 1621. Förslaget har fått namnet Jubileumsröjningen 2021.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Evighetsmaskinen

Med stort intresse jag följde jag förra veckans uppblossande debatt om Skanstorgets framtid. Johannes artikel här på Yimby fick ju en snabb efterföljare på Arkitekturs blogg. Vid det här laget har det visat sig att Skanstorget inte bara är en ”känslig plats” utan också ”som bakgård och oordnad plats har sina kvaliteter, både arkitektoniskt och socialt…”.  Entusiasmen för torget blev till och med så stor att någon omedelbart ville bjuda in till pristävling för att gestalta om det bortglömda torget. Min nyfikenhet väcktes, och när jag tog del av Länsstyrelsen utmärkta skrift om Riksintressena i Göteborg visade det sig att Skanstorgets hade betydelse också för Riksintresset. I kapitlet som behandlar Haga-Masthugget kan man läsa att: "Ett dominerande inslag i miljön är försvarsanläggningen Skansen Kronan med omgivande park i områdets bergiga södra del. Framträdande öppna platser är Järntorget, Pusterviksplatsen och Skanstorget." På två ställen i skriften framhålls också att Hagas återstående äldre bebyggelse till stor del är koncentrerad mot det öppna torget.En oordnad plats med oanade arkitektoniska och sociala kvaliteter…

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

SkansbergetSocialdemokraterna och miljöpartiet har nu bestämt sig för att lägga ned planerna på bostäder på Skansberget. Det främsta skälet är att projektet inte gav det antal bostäder man hoppats på. Men de starka protesterna från närboende har också spelat in. Många tusen har skrivit under namnlistor mot planerna på bl.a. studentbostäder. Det är lätt att förstå. Skansen Kronan ligger alla göteborgare varmt om hjärtat. Vyn från Skanstorget med den branta, gröna sluttningen upp mot Kronan sitter etsad på de flesta göteborgares näthinna.

Att det inte var den delen av Skansberget som skulle bebyggas har nog många missat. Vyn från Skanstorget hade inte förändrats. Den del som var aktuell var rivningstomterna vid Risåsgatan. Där har det funnits bebyggelse så sent som på slutet av 1960-talet, tidigare låg där landshövdingehus. Det var där man tänkte sig att bygga några modesta punkthus. Men det blir det inget av, rivningstomterna måste bevaras. Nu är det kanske ingen större förlust, de planerade punkthusen hade erbjudit fler bostäder men knappast några större skönhetsvärden eller urbana kvaliteter. Hade man vågat hämta inspiration från den omkringliggande stadsbebyggelsen hade förslaget varit mer intressant. Kanske som på montaget ovan, där Risåsgatans rivningstomter blivit bebyggda med husen mittemot.

GT skriver mer här...

Tidigare förslag
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.