Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yimby på Melicafé


Johannes talade på nystartade Melicafé


YimbyGBG var i måndags inbjudna till det nystartade Melicafé som anordnades i Café Hängmattans trevliga lokaler. Bakom arrangemanget stod konsultföretaget Melica. Från oss på Yimby talade Johannes om fördelarna med riktigt blandstad ur flera perspektiv. Han berättade även om vårt arbete i Yimby och om vad och hur vi vill påverka i planeringen av staden. Förhoppningsvis bidrog det till att några fler fick upp ögonen för oss.

Andra inbjudna var Elisabeth Undén från Urban Laboratory Gothenburg, Jonas Åker Zeander från trafikkontoret, Stefan Bydén från Melica och Gustav Sjöblom från Svenska Naturskyddsföreningen.
Fullt hus på Hängmattan


Tanken med Melicafé är att publiken ska ställa frågor till de inbjudna talare och utifrån det skapa en bred debatt. Nu blev det inte någon jättedebatt om något speciellt då alla var inne på ungefär samma linje. Kanske inte så märkligt då de flesta åhörare som inbjudna talare har något sånär liknande grunduppfattning om hur vi vill bygga den hållbara staden. En innovativ idé vore ju att bjuda in debattörer med olika åsikter och tankar.
Det pratades om vem som staden är till för, om bilens roll i staden och varför vi inte bygger stadsdelar som människor vill bo i. Om de populäraste delarna av stan är av typen Vasastan, Linnéstan och Majorna, varför då inte försöka bygga nya stadsdelar i samma anda? Elisabeth Undén tog upp stadsodlingen och att det inte är en motsättning mellan tät stad och egenodlad potatis. Odlingslotter inne i den täta staden har vi ju diskuterat på Yimby förut.


Johannes drar en vits


Något som det inte blev någon större debatt om var spårtaxi, som det dock pågick en dov liten kampanj för under kvällen. Fast ärligt talat, vad är grejen med spårtaxi? Någon får gärna förklara varför det är en så bra lösning i stadstrafik. Jag kan tänka mig att det kan fungera bra i mindre skala på en flygplats, nöjesfält eller sjukhus. Men knappast i en seriös storstad som Göteborg vill vara.

Göteborg 2050I går (onsdag) var två representanter för YimbyGBG på Chalmers för att lyssna på Joakim Kaminsky från företaget Kjellgren & Kaminsky Architecture och ta del av deras arkitektoniska vision för Göteborg år 2050 med utgångspunkt från Miljökontorets vision Göteborg 2050. "Miljökontorets vision är mycket visionär, men saknar en bild av hur den byggda miljön skulle kunna se ut", sa Joakim.

YimbyGBG kan bara hålla med. Som vi många gånger tidigare påpekat är det inget fel på Göteborgs visioner utan snarare bristen på konkreta förslag på hur vi skall uppnå dem. Ni kan bara förstå med vilken förväntan två yimbyiter klev in i A-salen på Chalmers.

Salen var fullsatt av mestadels studenter och vi klämde in oss längst bak. Joakim presenterade sig och började med att visa en film om vision Göteborg 2050.

Joakim tog upp Göteborgs ekologiska fotavtryck som motsvarar en yta av Västra Götalands storlek. Hade hela jordens befolkning förbrukat lika mycket tillgångar som Göteborg skulle vi behöva 3 jordklot. Han utmanade oss med visionens fråga: Hur skulle Göteborg behöva se ut om vi bara skulle leva på ett ekologiskt fotavtryck som lika stor som staden?

Under tiden som vi grubblade på frågan lotsade han oss vidare genom relativt kända fakta som faktiskt verkat som plattform för planerare under en lång tid. Att det handlar om en attitydförändring i hur vi ska förhålla oss till våra resurser blir vi Göteborgare mer och mer överens om. Trots det går utvecklingen åt det hållet väldigt trögt, fast det finns många tekniska lösningar redan idag som vi skulle kunna implementera i vårt samhälle.Joakim plockade fram exempel som att odla på våra tak, tysta små vindkraftverk som inte skuggar, passivhusteknik, isoleringsmaterial med vakuum som tar mycket mindre plats, solfångare och mycket annat. Som transportmedel i den nya staden presenterades spårtaxi som en lösning. Det är en kontroversiell teknik som YimbyGBG tidigare skrivit om.Spårtaxin går en våning upp på ett sorts tak med solfångare och fångar även upp regnvatten för återanvändning, t.ex. för spolning av våra toaletter. Under spårtaxitaket är tanken att vi Göteborgare kan gå och cykla även den regnigaste novemberdag.Den syn som Kjellgren & Kaminsky Architecture (KKA) har på förtätning av Göteborg överensstämmer med den nya föreslagna översiktsplanen och därmed även med YimbyGBG:s ståndpunkter. KKA vill bryta med sprawl som har fått härja under alldeles för lång tid och istället inrikta sig på att knyta ihop våra stadsdelar och eliminera våra barriärer med ny bebyggelse. Man vill också förflytta större delen av våra transporter på vattnet till Nordre älv. Då öppnas ju för att bygga en ny sammanlänkande stad mitt i älven! Älvstaden, som den kallas. Efter sin muntliga presentation låter Joakim oss få se en film över hur Älvstaden skulle kunna se ut.

KKA:s "Älvstaden" sammanlänkar vår stad på ett fint sätt, husens/kvarterens skala talar samma språk som stadskärnan i övrigt och fördelningen bostäder/kontor/kommersiella lokaler i ett och samma hus känns mycket positiva om man skall bygga blandstad. Visionen om Älvstaden är rätt maxad, men utifrån YimbyGBG:s perspektiv är det positivt då den säkert kan skapa en hel del debatt.

KKA har tagit ett första steg i hur Göteborg kan se ut 2050 och har även startat en blogg i ämnet där de vill få in och diskutera synpunkter för hur vi kan bygga ett hållbart Göteborg. Vi är nyfikna på en uppföljning från KKA:s sida när arbetet kommit ännu längre med Älvstaden och deras nya blogg. Samtidigt hoppas vi att många yimbyiter tar chansen att bidra med sina kloka synpunkter för att nå Miljökontorets vision för Göteborg 2050.

Besök KKA:s blogg - Super Sustainable City

Spårtaxi i Göteborg?GP Debatt argumenterar miljökonsulterna Stefan Bydén och Einar Hansson för att Göteborg ska satsa på spårtaxi i centrala staden. Spårtaxi är ett kontroversiellt kollektivtrafiksystem som alltid rör upp starka känslor när det diskuteras. Man kan likna det vid horisontella hissar som via banor i luften skapar ett nät av stationer runt om i staden. Enligt förespråkarna är det ett miljövänligt, billigt och effektivt transportsystem som kan avlasta kollektivtrafiken och ersätta mycket av biltrafiken. Enligt motståndarna är det en orealistisk teknikfantasi som varken är ekonomiskt eller stadsmässigt önskvärd. Även bland miljövännerna går åsikterna isär. Många anser att idéer som spårtaxi är utopiska och bara tar bort fokus från realistiska system för att minska biltrafiken. Andra menar att motståndet mot spårtaxi beror på konservatism och teknikfientlighet.

Diskussionen lär fortsätta...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6736 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.