Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vem vill bli stadsarkitekt?

Ett av de första större beskeden Göteborgs nye stadsbyggnadsdirektör Bengt Delang gav i början av sommaren var att han ville ha en stadsarkitekt. Frågan har varit uppe vid flera tillfällen här på Yimby och har debatterats flitigt även på övriga forum. Den nye stadsarkitekten blir hur som helst den förste sedan 1998, då Göteborgs dåvarande stadsarkitekt sade upp sig från tjänsten - vilket inte var första gången för en göteborgsk stadsarkitekt. Nåväl, bättre lycka till den nya förmåga som snart kommer gripa sig an uppgiften.

Idag utannonserades nämligen tjänsten, här och här. Något som inte framgått tidigare är att man även söker till tjänsterna "chef, strategisk avdelning" och "chef, planavdelning", förutom stadsarkitekt. Arbetsbeskrivningen för stadsarkitekten ser ut såhär, för den som föredrar att läsa här på sidan:

Du ska leda, utveckla och kommunicera stadsbyggnadsvisioner för framtida hållbar stadsutveckling i en av Sveriges mest spännande städer. Du får ett övergripande process- och kvalitetsansvar för stadsutveckling, gestaltning och bevarande för stadens bästa. Du kommer att initiera och driva professionella samtal om stadsbyggnad med göteborgarna, politiker, marknadens aktörer och stadens förvaltningar. I samarbete med trafikkontoret, fastighetskontoret och övriga förvaltningar skapar du en gemensam syn på samhällsbyggandet. I din roll ingår också att vara ett internt stöd i aktuella frågor.

Du arbetar på uppdrag av stadsbyggnadsdirektören och ingår i kontorets ledning. Uppdraget utförs och utvecklas i nära samarbete med framförallt strategi-, plan och byggavdelningarna.


Själv håller jag åtminstone delvis med Åke Lundgren i det han skrev om frågan i GT, där han bland annat konstaterade att en stadsarkitekt inte är en garanti för att alla kommer vara nöjda och glada vad gäller Göteborgs vidareutveckling. Man kan väl även konstatera att det under de år som man haft stadsarkitekt har byggts en hel del som inte är så bra ur Yimbys perspektiv. En stadsarkitekt skulle lika väl kunna stjälpa som hjälpa.Kanske kommer den nye stadsarkitekten tala för att börja använda konceptet med stadsplaner igen, som den här över Gullbergsvass från år 1861? Yimby approves!

Nyttan med stadsarkitekt har som sagt diskuterats, men det är i alla fall positivt att man lägger resurser på stadsplanering och stadsbyggnadskontoret, att man visar att man tycker att det är viktiga frågor som behöver lyftas. Jag skulle vilja lyfta fram att man i arbetsbeskrivningen poängterar att man kommer att ha stadens bästa i ögonen, någonting som ofta verkar tappas bort när alla särintressen brakar in med sinsemellan ofta mer eller mindre oförenliga krav.

Den som känner sig manad kan alltså börja tänka på att putsa på sitt CV och skicka in en ansökan. Och återigen: lycka till, framtida stadsarkitekt!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6717 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
28 Mars 07:55 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert