Utskrift från gbg.yimby.se
....

Andra JuldagenImorgon arrangeras Andra Långdagen igen, denna gång benämnd Andra Juldagen. Det är folk som driver verksamheter runt Andra Långgatan som gemensamt ordnar en massa aktiviteter och allmänt skoj. Gatufester av den här typen, som arrangeras underifrån och inte av något storföretag eller kommunal förvaltning (så vitt jag vet), är vanliga i andra städer utomlands med en mer gedigen stadskultur. I Göteborg är det dock en ytterst välkommen nyhet. Förra Andra Långdagen pågick in på småtimmarna men det störde uppenbarligen någon granne, så idag slutar firandet redan kl. 18. Varför man bosätter sig på Andra Långgatan om man till varje pris vill undvika ljudet av glada människor är svårförståeligt men så är det. Förhoppningsvis kan vi på längre sikt skapa en starkare stadskultur och förändra våra lagar och regler i en mer urban riktning.

Läs mer om Andra Juldagen

Läs också Eget ljud, andras buller och Planera för kreativitet
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee