Utskrift från gbg.yimby.se
....

Gårda på Stadsmuseet

Imorgon lördag kl 13 öppnar Oktanten - en utställning om hus och folklig opinon på Stadsmuseet. Tre rivningsstrider skildras: Haga, kvarteret Oktanten i Majorna och Gårda. Utställningen visar hur viktigt det är att engagera sig i stadens planering och göra sin röst hörd.Alla som är intresserade av stadsbyggande bör gå dit och ta sig en titt. På invigningen kommer aktiva från de olika striderna att berätta om sina upplevelser. Det finns också många spännande bilder och modeller att studera.Yimby Göteborg är också roligt nog representerade i utställningen i form av vårt förslag för alternativ stadsutveckling i Gårda. Ni som vill njuta av Jespers fina grafik IRL kan alltså få ert lystmäte på Stadsmuseet.Tisdag 9 mars är för övrigt nästa viktiga datum i Gårdagate. Då sammanträder Byggnadsnämnden och ska behandla demoleringsförslaget för Gårda. Det är upp till oss alla att se till att de fattar rätt beslut - att skicka tillbaka det till SBK med en tydlig signal om att följa Yimbys blandstadsförslag istället...

Edit - GP:s ledare skriver idag om Yimbys förslag för Södra Gårda

 

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6715 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
11 November 2019 09:49 av Matthias H.
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert