Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vad händer med våra grönområden?

Sveriges och Göteborgs befolkning verkar onekligen digga grönområden. I princip varje gång politiker eller tjänstemän i en demokratisk gest ber stadens invånare att berätta vad de skulle vilja se mer i staden eller på en specifik plats, så är oftast "fler grönområden" ett av de mest populära önskemålen. I ett par nyhetsinslag i dagarna har stadsplanering diskuterats, i det ena fallet om Skeppsbron som förhoppningsvis kommer igång mycket snart, och i det andra angående Göteborgs förväntade befolkningsökning. I båda inslagen har en av de mest angelägna frågorna från reportrarnas sida varit: Hur blir det med grönområdena när vi förtätar staden?Detta exemplariska "grönområde" avnjutes bäst bakom bilrutan, i 70 kilometer i timmen.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6729 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter