Utskrift från gbg.yimby.se
....

Infillism

"Infill" är arkitektlingo för att peta in en byggnad i ett redan bebyggt område. Ofta rör det sig om mer eller mindre outnyttjade impediment (SLOAP=space left over after planning) som tas i anspråk för ny bebyggelse. Även nybyggen på gamla tomter inne i en kvartersstadsstruktur kallas ofta för infill.Här kommer det kanske någon gång ett infill...

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Älvstadsmodellen
Tankesmedjan Levande Staden, där bl.a. Yimby, Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrier och jagvillhabostad.nu ingår, skriver idag på GP Debatt om behovet av en ny stadsplan för Göteborg. Vårt budskap är att det är dags att ersätta Älvstrandsmodellen med Älvstadsmodellen - en långsiktig och offentlig stadsplan för Göteborgs framtida utveckling. Det här är en fråga som Yimby drivit länge och det är mycket glädjande att ett flertal stora aktörer på stadsbyggnadsområdet nu ställer sig bakom dessa idéer.Benchmark


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Rulla ut rutnätet!Idag skriver jag i GP att vi behöver ta tag i planeringen av Centrala Älvstaden. Omgående. Det är inget fel i att visionera, fantisera och drömma. Tvärtom. Det ska vi göra. Men vi ska inte tro att vi först kan visionera, fantisera och drömma i ett par decennier och sedan planera och bygga. Vi måste göra det samtidigt.

Det händer nämligen saker hela tiden, även om vi låtsas som om vi hade all tid i världen att filosofera och känna efter. Jag nämner några konkreta saker i artikeln, som Göta Älvbron eller Masthuggskajen. Men det finns många fler. Det framtida Göteborg beslutas och byggs redan idag. Vi gör redan idag vägval som sätter fysiska ramar för framtiden. Låt oss då göra det medvetet och utifrån en långsiktig plan.Karta över Göteborg 1921, framtida stadskvarter är redan utmärkta.

Ett enkelt sätt att göra det är att upprätta en stadsplan, vilket vi på Yimby har tjatat mycket om. Rulla ut rutnätet. Använd samma gatubredder (ca 10-50m), fastighetsytor (ca 500-1500kvm) och kvartersytor (ca 3000-10000kvm) som i den befintliga innerstaden och lägg fast några enkla tumregler (som t.ex. mängden lokalyta/fastighet). Bra, nu har vi helt plötsligt en stadsplan!

Med en stadsplan har vi också någonting att anpassa oss till när vi slänger ut infrastruktur över Centrala Älvstaden. Risken är annars att vi blir tvungna att anpassa den framtida staden till den infrastruktur vi har slängt ut.Det finns redan konkreta idéer för Frihamnen...


Stadsplanen behöver inte vara ristad i sten. Den kan justeras allteftersom. Men den ger politiker, planerare, forskare, exploatörer och debattörer - ja, kanske till och med en och annan vanlig medborgare - något konkret att hänga upp sina visioner och fria fantasier på. Lägg ut ett provisoriskt rutnät, justera om det behövs och bygg allteftersom det finns intresse och möjlighet. Låt staden växa fram emergent.

Det här kommer jag att prata med den ansvarige projektledaren Bo Aronsson om på ett internt seminarium som Trafikkontoret anordnar nu på tisdag. Det ska bli intressant. Jag får återkomma med rapport.Redan idag händer det dock roliga saker för den stadsplaneringsintresserade. Klockan 12:30 är det samling för årets cykeldemonstration i Bältesspännarparken med budskapet "Göteborg måste ta sitt klimatansvar". Parollerna är: 

- Det är i strid med klimatpolitiken att bygga Marieholmstunneln
- Bygg ut kollektivtrafiken – inte bilismen
- Trängselavgifterna till kollektivtrafiken

Senare på kvällen firas det på båten RioRio i Rosenlund. Det som skulle bli en stödfest har nu istället blivit en segerfest. Hotet mot båten är nämligen undanröjt. De ansvariga politikerna har funderat igenom det hela en extra gång och kommit fram till det kloka beslutet att RioRio får ligga kvar.

Det är bara att applådera de engagerade människor som kämpat för båtens överlevnad och politikerna som prestigelöst valde att tänka om när man hade tagit ett förhastat beslut. Det lovar gott för Göteborg.

It’s party time! :D


Lokaler i Centrala Älvstaden

En av de största utmaningarna med en yimbyistisk stadsbyggnad, åtminstone när det gäller att utveckla nya stadsdelar, är antagligen att få in många lokaler i bottenvåningarna. Som vi tidigare diskuterat på bloggen så är verksamhetslokaler i bottenvåningarna ur vårt perspektiv en nyckelfråga för att få den stadsmässighet och funktionsblandning som vi efterfrågar. Därför ritade vi in lokaler i samtliga bottenvåningar i den idéskiss till stadsplan som vi tidigare presenterat. Men man kan med rätta ifrågasätta hur rimligt det är att planera för så hög lokaltäthet. Jag vill lyfta fram vissa perspektiv och idéer till en lösning på den frågan.Omöjligt många lokaler?

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Vidareutveckling av stadsplan för Centrala Älvstaden

Som de flesta kanske redan vet så har Yimby Göteborg diskuterat en idé om att använda sig av moderna stadsplaner vid stadsutveckling. Tankarna har både presenterats i Älvrummet och skrivits om tidigare. Vi har använt Centrala Älvstaden som referensprojekt för att diskutera konceptet, men idéerna är förstås generella.

Vi har även planerat att skriva vidare om stadsplanen här på bloggen där vi vidareutvecklar idéerna. På så sätt kan vi dyka ner djupare i vissa detaljfrågor och stöta och blöta alla argument. Utgångspunkten är egentligen alla de inlägg och diskussioner om stadsbyggnad som förekommit här på Yimby sedan starten, men då framför allt de diskussioner som förts angående konceptet om stadsplan för Centrala Älvstaden.

Den som sett presentationen i Älvrummet har sett en liten idéskiss på hur en stadsplan för Centrala Älvstaden kan se ut, och ytterligare någon försmak har förekommit här på bloggen. Arbetet med idéskisserna och inspirationsbilderna går emellertid vidare, och kommer utformas allt eftersom diskussionerna går här. Man kan alltså se fram emot fler konkreta skisser på hur en stadsplan kan te sig. Alla är naturligtvis varmt välkomna att delta i diskussionerna och även kritisera och ifrågasätta.En liten tjuvtitt på en idéskiss över stadsplan för Centrala Älvstaden, här Ringön och Gullbergsvass

Det är viktigt att poängtera att de förslag vi jobbar med här inte ska ses som ett slutgiltigt förslag för hur Yimby tycker att en stadsplan för Centrala Älvstaden specifikt bör se ut. Målet med skisserna och förslagen är inte att ge en enad bild av exakt vad Yimby vill se i Centrala Älvstaden, där går åsikterna förmodligen isär och det är inte heller ett färdigt resultat vi är ute efter - det är istället att skapa ett underlag för diskussion och att visa några idéer som bara är ett fåtal av oändligt många tänkbara.


Varför behöver Göteborg en ny stadsplan?


På Yimby har vi ofta belyst vikten av att ta ett helhetsgrepp om staden, att skapa strukturer som möjliggör en positiv stadsutveckling. Den stadsutveckling vi sett de senaste decennierna har snarare bestått i att enskilda exploatörer byggt isolerade, monofunktionella enklaver där man förvisso skapar mycket fina boendekvaliteter men där man förlorar helhetsgreppet om staden och därigenom också misslyckas att skapa även stadskvaliteter.

Vi tror inte att de nybyggda enklaverna genom denna process kommer ackumulera som genom ett lyckligt sammanträffande till en bra, sammanhängande stad. Istället skulle vi vilja att man angriper stadsutvecklingen från motsatt sida. Istället för att låsa fast sig för mycket vid småkorniga detaljer som vilka siktlinjer varje lägenhet bör ha eller vilken hushöjd som tillåts, så skulle vi vilja att man angriper problemet från rakt motsatt håll och först och främst låser fast en viss övergripande struktur som möjliggör den täta blandstad vi vill se. Sedan kan man släppa på tyglarna och låta en så stor mängd exploatörer som möjligt sköta själva utformningen inom dessa ramar.Idén om en stadsplan för Gullbergsvass är inte ny, här ser vi en ritad redan 1861 av J Damm

Därför tror vi att det skulle vara en god idé att damma av konceptet med stadsplaner. I en stadsplan skulle man från politiskt håll kunna skapa en struktur i vilken staden sedan kan växa fram. Planen skulle vara utformad ungefär som en av dagens detaljplaner, men för ett mycket mer omfattande område. Planen skulle hela tiden vara preliminär och kunna anpassas efter de behov och omständigheter som råder i dagsläget. Det viktiga är att man har definierat en övergripande struktur, så att alla vet vad målet är och vad man har att anpassa sig efter.

En sådan plan skulle också fungera som underlag för en diskussion och dialog. Med stadsplanen som utgångspunkt kan man angripa alla de beståndsdelar som är nödvändiga för att skapa den stad vi vill ha. Alla inblandade skulle då ha någonting konkret att utgå från, snarare än luddiga begrepp som "Den Goda Staden".

Film från presentationen i Älvrummet

Älvstranden Utveckling har nu lagt upp filmen från Yimbys presentation av idén om en stadsplan för Centrala Älvstaden under sopplunchen den 18 november. De tre delarna kan ni se nedan och diskussionen har som sagt fortsatt även här på forumet, så hoppa in och var med!

DEL 1


DEL 2


DEL 3

Yimby snackade stadsplan i Älvrummet

Yimby var idag i Älvrummet och pratade stadsplaner och behovet av en konkret sådan för det nya centrala Göteborg. Vi presenterade även ett förslag på hur en sådan skulle kunna se ut, planen hanterar den så kallade Centrala älvstaden. Uppslutningen var mycket god och soppan ska också den ha varit god.

Själva alltet filmades och kommer nog upp på Älvrummets webbplats om ett tag, men enligt säkra källor så ska vi ha skött oss rätt optimalt.

Nedan några idéskisser och stadsplaneförslaget. Nu börjar diskussionen och arbetet med att forma den så som vi vill ha den! Det arbetet görs i denna arbetstråd på vårt forum, så knö daj in! Skiss på stadsplan.


Gullbergsvass


Ringön med Frihamnsplatsen


Frihamnen

Göteborg behöver en konkret stadsplan

GP har idag publicerat en debattartikel signerad Yimby, och den handlar om behovet av en stadsplan för Göteborg, och då Centrala Älvstaden mer specifikt. Den finns att läsa på deras nätupplaga här.

Imorgon (torsdag) gör Yimby som tidigare uppmärksammat ett inspel på Älvrummet där vi kommer prata mer om stadsplaner och Centrala Älvstaden. Det kommer även bjudas på lite spännande bilder och skisser. Kom dit vid lunch, klockan 11:45, och var med och diskutera (eller bara lyssna)! Mer information om inspelet finns på Älvstranden Utvecklings hemsida.
«
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert