Utskrift från gbg.yimby.se
....

Skisser av Gullbergsvass

Ett av de områden som den centrala staden är tänkt att utvigdas åt är ju Gullbergsvass. Förhoppningsvis med så stor exploatering och täthet att vi kan sluta vara oroliga för att eventuell vassvegetation ska uppstå och istället börja kalla området för Gullbergsstaden eller liknande. Området är till stora delar idag en stadsöken och trafikapparat. Mängder med ytor åt oss stadsbyggnadstörstande människor att drömma om alltså. Jag bläddrade lite bland gamla stadsplaneskisser och 1861 anordnades en stadsplanetävling för utvigdning av Göteborg, däribland Gullbergsvass. Ett av förslagen som belönades var ritat av ingenjör J Damm vars skisser jag lagt upp nedan.(klicka för större)


Det är lite svårt att inte drömma sig bort till en sådan här magnifik kvartersstad, särskilt då man vet hur ickestad det är i Gullbergsvass idag. Här har man bland annat fått in breda kanaler, ett tivoli, ett stort salutorg och några kyrkor. Sist men inte minst, Skansen Lejonet har nog en angenämare tillvaro än idag.
Dagens Gullbergsvass. Räls, utdöende terminalsbyggnader, asfalt. Bara närmast vattnet är det antydan till stad, fast kanske inte världens mest levande kvällstid. Gullbergskajen är dock väl värt ett besök.Det behövs en ny plan för Gullbergsvass, tills vidare får man la drömma om de gamla. Varför inte lite copy & paste.Källor: Göteborg genom ritningar av Gun Schönbeck / Regionarkivet
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.