Utskrift från gbg.yimby.se
....

Spårtaxi i Göteborg?GP Debatt argumenterar miljökonsulterna Stefan Bydén och Einar Hansson för att Göteborg ska satsa på spårtaxi i centrala staden. Spårtaxi är ett kontroversiellt kollektivtrafiksystem som alltid rör upp starka känslor när det diskuteras. Man kan likna det vid horisontella hissar som via banor i luften skapar ett nät av stationer runt om i staden. Enligt förespråkarna är det ett miljövänligt, billigt och effektivt transportsystem som kan avlasta kollektivtrafiken och ersätta mycket av biltrafiken. Enligt motståndarna är det en orealistisk teknikfantasi som varken är ekonomiskt eller stadsmässigt önskvärd. Även bland miljövännerna går åsikterna isär. Många anser att idéer som spårtaxi är utopiska och bara tar bort fokus från realistiska system för att minska biltrafiken. Andra menar att motståndet mot spårtaxi beror på konservatism och teknikfientlighet.

Diskussionen lär fortsätta...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee