Utskrift från gbg.yimby.se
....

Debattartikel i GFT: Flytta på Stena

Idag skriver vi i GFT att det är dags att planera för levande stadsbebyggelse längs älven. En plan för Stena Lines terminalområde måste vara färdig till 2025 med kopplingar mellan södra och norra Älvstranden.

Stena Carisma har legat vid kajen sedan 2013. Terminalområdet hindrar en sammankoppling av södra och norra Älvstranden.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Strategi för godstransporter

Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035

Yimbys granskning av Trafikstrategi för en nära storstad som Göteborg Stad har ute på remiss har slutligen nått den sista delen. I de tidigare delarna har vi tittat på övergripande principer, resor och stadsrum. Den sista delen handlar om strategier för godstransporter. Gods handlar inte bara om flöden av gods till och från industrier. Det är även ett stort flöde av materia som når hela vägen till staden, till lägenheterna och till oss, och varav en stor del även ska lämna oss, lägenheten och staden. Med Nordens största hamn och Göteborg placerad mellan hamnen och resten av Norden så finns det även ett mycket stort flöde av gods rakt genom Göteborg. Detta påverkar förstås stadens utvecklingsmöjligheter starkt och kräver en strategi för framtiden. Som bonus ger strategin sin syn på Stenas lokalisering.

Hur får vi de stora flödena av gods från och till hamnen förbi Göteborg?

 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Stena får knô sajBild från jubileumssidan för 50-årsfirande Stena Line - gå gärna in och njut av alla bilder och berättelser från åren som gått.

I början av veckan blev det klart att Göteborgs Hamn kommer att säga upp avtalet med Stena Line för omförhandling. Det betyder att det nu finns möjlighet att återvinna en del av den flera kilometer långa kajsträcka i centrala staden som Stena ockuperar. Någon form av krympning av området blir det, frågan är hur mycket. Stena själva verkar tycka det räcker med den lilla snutten längst österut, vid Rosenlund.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Vision Älvstaden

Igår släpptes den efterlängtade slutrapporten från styrgruppen för Centrala Älvstaden. GP skriver om den idag och på fredag kan ni alla vara med och lyssna på presentationen av deras arbete på Älvrummet. Eller Visionslunch som de kallar det.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Kom igång med Norra Masthugget!EXTRA:Idag skriver Dagens Industri om vår kampanj för att flytta Stena och komma igång med Norra Masthugget


Idag skriver vi på GP Debatt att det är dags att komma igång med Norra Masthugget, asfaltsöknen norr om Första Långgatan som är lika stor som Haga. I sommar så ska det långdragna visionsarbetet med Centrala Älvstaden vara klart. Förhoppningsvis har vi då en någorlunda konkret vision och strategi för vår framtida stadskärna.

I sommar är det också ett halvår kvar innan Stena Lines avtal för Masthuggskajen förlängs. Det är alltså guldläge för kommunen att omförhandla avtalet och hitta en långsiktig lösning för Stenas Danmarkstrafik. Norra Masthugget är nämligen det enda område i Centrala Älvstaden som relativt omgående kan börja bebyggas.

Är man lite proaktiv här så kan man rulla igång Centrala Älvstaden omedelbart. Då kan vi ha en ny stadsdel klar till jubileet 2021. Eller så firar vi att Göteborg fyller 400 år med ännu en workshop. Det är bara att bestämma sig...

Gå med i facebook-gruppen Flytta Stena och skriv under namninsamlingen Flytta Stena från Masthuggskajen!Från studentarbetet Masthuggsstaden

Stena lättar ankar

I gårdagens Metro uppmärksammades vår kampanj för att bygga blandstad ner till Masthuggskajen. För att det ska vara möjligt måste dock Stena Line flytta hela eller delar av sin verksamhet längre västerut. Du kan hjälpa till genom att gå med i facebookgruppen Flytta Stena och skriva på namninsamlingen "Flytta Stena från Masthuggskajen".I artikeln framkom nya spännande uppgifter om hamnens avtal med Stena, vilket inte är offentlig handling och därför i stora delar varit okänt. Om avtalet inte sägs upp i år så kommer det att förlängas med 5 år, inte som vi har trott med 25 år, när det löper ut 2014. Det är alltså inte 2039 utan 2019 som blir den bortre gränsen. Vi har nu fått dessa uppgifter bekräftade direkt av Jan Inganäs vid Göteborgs Hamn.

Det här är förstås mycket glädjande nyheter. Våra makthavare har nu helt öppet mål. Det är bara att rulla in bollen. Sätt omedelbart igång med att bygga ut Norra Masthugget enligt Stadsbyggnadskontorets plan och förbered en ny plats åt Stena som kan stå färdig 2019, så kan den nya stadsdelen Norra Masthugget ha tagit fast form vid jubileet 2021. Linnéstadens levande blandstadskvarter kommer då att sömlöst fortsätta över Första Långgatan och ner till Masthuggskajen.

Inspiration kan hämtas från vårt yttrande om Norra Masthugget och planförslaget Masthuggsstaden, som vi skrivit om tidigare här på Yimby.


Hur gammal är du 2040?

EXTRA! Metro skriver idag om Stena-frågan och Yimby. Enligt nya uppgifter från Göteborgs Hamn kommer inte avtalet att förlängas med 25 år, utan 5 år, om det löper ut utan uppsägning 2012. Vi har sökt Göteborgs Hamn för en bekräftelse på detta, men utan att lyckas. Återkommer när vi har mer information.
Vill vi verkligen vänta till år 2040 innan vi kan få tillgång till och kunna börja bygga stad ner till Masthuggskajen?

Området mellan Första Långgatan och Masthuggskajen är ungefär lika stort som Haga och ligger oerhört centralt, i direkt anslutning till Linnéstadens täta kvartersstad. Idag består detta stora område mest av tomma asfaltsytor. Orsaken till att det har varit svårt att komma igång och utveckla denna del av staden är att Stena Line under lång tid hyrt den ca 1 km långa Masthuggskajen.

Stena Line är en viktig tillgång för Göteborg och vi ser stora värden i deras verksamhet. Som vi skrev i vårt yttrande över programmet för Norra Masthugget så vill vi gärna behålla någon sorts hamnverksamhet vid en del av Masthuggskajen. Men denna oerhört centrala och attraktiva mark kan användas betydligt bättre och mer effektivt som tät, levande blandstad än som instängslad uppställningsplats för långtradare.

Nyttjanderättsavtalet för marken går ut 2014 och kan sägas upp senast 2012. Säger staden inte upp avtalet i år så förlängs det automatiskt 2014 med 25 år. Göteborg har alltså just nu ett unikt tillfälle att ta tag i utvecklingen av Masthuggskajen. Det är en möjlighet som inte kommer att återkomma förrän 2040. Hur gammal är du då?

Nu måste Göteborg vakna upp och fundera på framtiden, innan det är försent. Vi har därför nu dragit igång facebookgruppen Flytta Stena och även startat en namninsamling.

Vi har tidigare skrivit om Masthuggskajen och Stena Line:
25 år är lång tid - dags att agera!
Lyft blicken i Stenafrågan
Vision 2039
Masthuggsstaden
BYGG!
Yttrande över Norra Masthugget

25 år är lång tid - dags att agera


Instängslad framtid för Masthuggskajen i 25 år till? (bild: GP)


Frågan är rätt enkel och vi har tagit upp den förut. Ska vi hyra ut värdefull kajmark till Stena i ytterligare ett kvarts sekel eller ska vi det inte? Vill vi kunna bygga ihop Göteborg över älven eller inte? Vill vi ha förändring eller vill vi stå still?

Svaret är nog lika enkelt det. Vi står inför att knyta ihop Göteborg i mitten, bygga samman nord och syd genom den centrala älvstaden. Då kan inte ett färjerederi ockupera så mycket värdefull mark längs våra innerhamnskajer. Här vill vi kunna breda ut nya stadskvarter med bostäder, lokaler och verksamheter av alla dess slag. Vi vill kunna bygga broar över älven. Vi vill skapa gästhamnar och gästkajer där besökare kan lägga till mitt i stan. Vi vill ge stadens invånare tillgång till älven helt enkelt. Vi vill utveckla och förstärka Göteborg, något alla tjänar på.Stenas utbredning i centrala Göteborg i rött.Det skapar liksom lite barriär när man vill förena norra och södra centrala Göteborg.För det är väl inte stora bolag som styr stadens framtid?


Saken är den att Stena Line har hyreskontrakt på kajer i norra Masthugget, Majnabbe och på en av Frihamnspirerna fram till 2014. Men kontraktet måste brytas eller omförhandlas senast 2012. Om vi inte gör något förlängs kontraktet automatiskt(!) i 25 år(!) fram till 2039. 25 år är lång tid. Åker man 25 år bakåt i tiden från i år hamnar man ju i år 1986. Så det är alltså dags att se över detta snarast för att undvika olyckliga felaktiga beslut. Det är vansinnigt att denna fråga inte kommer mer upp till ytan än vad den gör.
Vad vi än ska bestämma oss för så måste det tas upp till diskussion och den diskussionen ska helst inte bedrivas under bordet.25 år är väldigt lång tid. Det illustrerar man enklast med att visa en bild på denna (LP-)skiva som kom ut för 25 år sedan, 1986.Masthugget, Linnéstaden, Haga och resten av den västra centrala staden hindras från att kunna växa norrut och till älven och få kontakt med norra delen av stan.Stena Line i Majnabbehamnen. Kanske framtidens plats för både Danmark- och Tysklandsbåtar?Fördelar med att låta Stena flytta är att vi som sagt får tillgång till central hamnmark i Norra Masthugget. Vi kan göra liv i våra visioner och bygga samman Göteborg längs älvstränderna. Vi har möjlighet att bygga broförbindelse mellan Hisingen och Masthuggskajen. Vi slipper att ha uppställningsplats för långtradare och bilar mitt i centrala stan på bästa kajtomter. En Stenaflytt kan även minska den tunga trafik som ska till och från terminalen och därmed avlasta Oscarsleden som kan göras om till Stadsboulevard eller däckas över. På så sätt kan vi fullborda det nya Norra Masthugget ända ned till kajkanten.

Förslaget för Norra Masthugget som tagits fram av Stadsbyggnadskontoret är nämligen utsökt. Längs kajerna från Järntorget bort till Amerikaskjulet skulle vi alltså kunna bygga Göteborgs nya hamnkvarter inom en inte alltför fjärran framtid.Stadsbyggnadskontoret har skissat fram ny bebyggelse i Norra Masthugget. Dock är Stena ännu kvar.


Kul vore om man kunde bebygge ända ut till vattnet, eller hur?


Man kan lätt få uppfattningen om att det gäller antingen Stena Line eller inte Stena Line. Så är det ju inte, vi vill ju ha färjetrafiken kvar i stan. Inget ont om Stena och färjetrafiken alltså, men jag vägrar att tro på att man behöver all den centrala yta man idag innehar för att bedriva färjeverksamhet. Kan man inte minska ytan avsevärt så är nog en flytt det bästa alternativet. Givetvis vore det ju lyckligt om man kunde kombinera färjeterminal med levande blandstad, men det låter väl som att det blir svårt. Men om någon kan skissa upp en bra lösning så visst!
Som så många innan har påpekat så kan det vara en god idé att förena både Tysklands- och Danmarksterminalerna på ett ställe, i ett första steg förslagsvis Majnabbe (nuvarande Tysklandsterminal). Detta skulle alla parter tjäna på.

Så kom igen nu och låt inte denna möjlighet rinna ut i sanden för att ingen tar tag i saken. Oavsett vad vi vill i frågan så är den värd att diskuteras. Göteborg ska inte styras i tystnad eller i stängda rum i sådana här för staden och invånarna viktiga frågor.
Stena Line är ett av världens största färjerederier. Man sitter inte och faller på om man har tillgång till halva Göteborgs innerhamn eller inte. Låt oss hoppas att även Stena inser värdet i att vara med och utveckla Göteborg till en bättre stad. Alla måste dra sitt strå till stacken om stacken ska bli vad alla vill ha.
«
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.