Utskrift från gbg.yimby.se
....

Valresultat 2014Efter en spännande valnatt återstår en del frågetecken kring framtiden i den göteborgska politiken. Socialdemokraterna ser ut att behålla positionen som stadens största parti, men endast med ett par hundra stycken röster, en skillnad på 0,1 procent ner till Moderaterna.

De rödgröna partierna (S+Mp+V) får tillsammans 42,3 % av rösterna, mot Allianspartiernas 36,9 %. Det ser alltså inte ut att bli något borgerligt maktövertagande i staden, utan de rödgröna med Socialdemokraterna i spetsen verkar sitta kvar. Lägger man därtill Feministiskt initiativ, som gick starkt framåt och vilka man får anta ställer sig till vänster i börshuset, får de rödgrönrosa partierna tillsammans 46,2 % av rösterna. Detta räcker dock inte till egen majoritet i fullmäktige när man räknar om resultatet till mandat.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Att hitta hem

Under rubriken Krönika publicerar vi opinionsmaterial som uttrycker författarens personliga ståndpunkter, vilka inte nödvändigtvis är Yimbys officiella hållning i frågan. Idag har vi fått tillåtelse att återpublicera en krönika av Johannes Hulter (S) från helgens GP.


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Vägvalets förslag missar målen om tillväxt och miljö

Under rubriken Krönika publicerar vi opinionsmaterial som uttrycker författarens personliga ståndpunkter och som inte nödvändigtvis håller sig inom ramarna för Yimby Göteborgs tvärpolitiska profil. Dagens krönika är skriven av Daniel Bergqvist, studerande vid Lunds Tekniska Högskola.
Lokalpartiet ”Vägvalet”, som jag tidigare skrivit om, har i dagarna presenterat ett motförslag på det redan beslutade västsvenska infrastrukturpaketet. Partiet vill, förutom att upphäva lagen om trängselskatt, skrota Västlänken och andra effektiva investeringar i kollektivtrafiken. Istället vill man initiera dyra och ineffektiva lösningar som pendeltågsslinga utan nya stationer, en utbyggd ringled och färre bussfiler.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Trängselskatt då och nu

I dagens krönika ger Daniel Bergqvist sin syn på trängselskatten som snart införs i Göteborg.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Framtidens stad bygger vi idag

NyTid publicerade nyligen en debattartikel jag skrivit om infrastrukturpaketet och framtiden för Göteborg och regionen.

Idag avgörs valet till regionen. Vi befinner oss i spurten av en brinnande valrörelse och striden är hård om väljarnas röster. I en sådan situation är det lätt att vädja till människors kortsiktiga intressen. Men vissa frågor är så viktiga att man inte kan ta den enklaste vägen.

Det gäller i högsta grad de stora infrastruktursatsningarna i det västsvenska paketet. Många av oss som röstar i detta val kommer inte att vara med den dagen hela paketet är på plats. Det är inte vi, utan våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn, som kommer att leva i det samhälle som nu ska börja byggas. Det är de som kommer att skörda frukterna av våra ansträngningar. Men vi är med och betalar, bland annat via trängselskatten, och våra liv kommer att påverkas av de byggarbeten som snart startar.Götatunneln

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Infrapaketet köper tid

Rickard Nordin (C), vice förbundsordförande i CUF och etta på Centerns Ungdomslista i regionvalet, ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Det infrastrukturpaket som nu ligger på bordet är ingen optimal lösning. Det finns saker som vi alla hade velat förändra, vilket är priset för att få en stor enighet kring förslaget. Politiker är inte heller experter, men vi har ändå i uppgift att med hjälp av så mycket information som möjligt fatta klokast möjliga beslut. Det är inget perfekt system, men det minst dåliga tillgängliga.

Jag personligen hade exempelvis gärna sett en bro istället för tunnel vid Marieholm. London har nio broar över Themsen på samma sträcka som Göteborg har två, inte konstigt att vattnet ses som en barriär snarare än en resurs i den här staden.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Västsvenska paketet presenteras

Lars-Bertil Ekman, koordinator för Västsvenska infrastrukturpaketet, höll för ett tag sedan en föreläsning i Älvrummet. Även staden två tyngsta kommunalråd, Anneli Hulthén (S) och Jonas Ransgård (M) var med för att svara på frågor.

Älvstranden Utveckling var vänliga nog att föreviga det hela och filmen finns nu till allmän beskådan. Håll till godo!Tidigare krönikor i vår serie om västsvenska paketet:
Sören Kviberg (V)
David Lega (KD) 
Daniel Bergqvist
Birgitta Losman (MP)
Patrik Sterky
Jonas Ransgård (M)
Erik Linn

Leif Blomqvist (S)
Tom Heyman (VV)
Inledning

Krönika: I tiden före framtiden

Sören Kviberg, regionråd (V), ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Ordet väg är flitigt använt i det svenska språket. Man är på väg eller på hemväg, en riktning men också en beskrivning av vårt integrerade förhållande till transportinfrastrukturen. Där jag växte upp utanför Stockholm var adressen Gamla Landsvägen, än väg som en gång varit huvudstråket för transporter nordväst från huvudstaden, än idag används vägen för sitt ursprungliga syfte om än för lokala transporter.

När jag tänker infrastruktur så tänker jag att det handlar om att ta tillvara och underhålla den infrastruktur som finns men också tänka framåt utifrån de lokala förutsättningarna. Infrastrukturen i sig handlar om vägar, landsvägar, motorvägar, vattenvägar, gångvägar, spårvägar, cykelvägar, järnvägar, luftvägar – vägar som samverkar även om transportslagen skiftar liksom också transportslagens miljöpåverkan.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget
«
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.