Utskrift från gbg.yimby.se
....

Postgatan - det sovande stråketPostgatan i Västra Nordstan är historiskt sett ett viktigt och livligt stråk genom stadsdelen. Men idag har gatan och stadsdelen hamnat i skuggan och betäcknas ofta som en sovstad. Låt oss ta en titt på hur vi åter kan väcka den till liv. För visst har gatan potential! 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Traktören som en god förebild

Bredvid Asplunds kända tillbyggnad vid Gustav Adolfs Torg skymtar en borg som ser ut som en hemvist för vogonerna – hela galaxens byråkrater. Sanningen är aldrig långt från fantasin. Det är från denna byggnad som stadens flinka tjänstemän gärna framför krav till privata markägare om centrumverksamhet i byggnaders bottenvåningar för allmänhetens bästa. Deras egen byggnads bidrag till den lokala kontexten? Tja... Men den har stor potential att förvandlas från ett skräckexempel till ett föredöme.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Stadsliv - hur gör man?Enligt Metro är bilden ett montage - men detta myllrande folkliv skulle kanske bli möjligt om FP:s motion gick igenom...

Folkpartiet i Göteborg utmärker sig med ett intensivt intresse för stadsliv. Det kommer en strid ström av mer eller mindre underbyggda motioner som alla förespråkar ett mer livaktigt stadsliv. Den här gången gäller det uteservering på Gustav Adolfstorg. Kerstin Ekman (FP) tycker gamle Gustav ser lite ensam och moloken ut - varför inte anlägga en härlig uteservering fylld med glada människor bredvid? Stadsbyggnadskontoret har inget att invända men...

- Däremot finns det inga restauranger eller kaféer i direkt anslutning till Gustaf Adolfs torg som skulle kunna sköta det så det är snarare ett logistiskt problem, säger Magnus Sigfusson på stadsbyggnadskontoret.

YimbyGBG skrev för inte länge sedan
om en annan motion från Kerstin Ekman. Då gällde det att göra om Norra Hamngatan till en levande gågata fylld med uteserveringar. Vi på YimbyGBG gillar förstås uteserveringar, i likhet med andra former av urban social samvaro, och det är kul att det uppenbarligen finns ett starkt intresse från ledande folkpartister att skapa förutsättningar för ett rikt stadsliv.

Men stadsliv uppstår inte för att man ställer ut några cafébord med parasoller. Vill man verkligen göra Västra Nordstaden mer levande så behövs det mer bostäder och fler publika lokaler i området. Man måste bryta upp kontoriseringen av området. Snart flyttar kanske förvaltningen från funkisklossen Traktören (bredvid Rådhuset). Då är det kanske dags för FP att lägga en motion om en rejäl ombyggnad/nybyggnad?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.