Utskrift från gbg.yimby.se
....

La belle époque

Vi har fått Håkan Tendells tillåtelse att återpublicera text och bilder från hans blogg Gothenburgcity. Texten har även publicerats som en insändare i GP den 7:e maj.

Mitt i Göteborg ligger en gata som är vår största oslipade diamant: den del av Parkgatan som sträcker sig mellan Viktoriagatan och Södra Vägen. Åtta magnifika kvarter från la belle époque i ett pärlband utmed en stadsgata nästan tömd på allt vad stadsliv heter. En folktom trottoar närmast husen kantad av tre filer Autobahn. På andra sidan gatan ingen trottoar. Bara buskage.

Diamantslipningen bör utföras genom att filen närmast parkdelen görs om till trottoar, buskaget rensas bort och ersätts med paviljonger mellan de grönskande träden.

Från den nya trottoaren och paviljongerna kan flanörer njuta av gräddbakelser, förfriskningar och skön arkitektur, poeter skriva dikter, konstnärer söka inspiration och nyförälskade vandra hand i hand.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Butikers sittplatser ger liv i staden

En spaning. Det verkar som allt fler verksamhetsutövare börjar ställa ut bänkar, stolar och bord i staden. Det tycks vara ett utmärkt sätt att skapa mer liv i gaturummen.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Det sittplatsfria Göteborg

Visst är det gôtt att slå sig ner på en bänk, pusta ut, tjôta lite och spana ut över det myllrande stadslivet på Järntorget. Men bänkar och sittplatser i staden handlar inte bara om att sitta och njuta av den levande staden. Det handlar lika mycket om skapa tillgänglighet och stadsliv i staden.Stadsliv och span på Järntorget.

Om det finns möjlighet att sätta sig ner och vila får personer med nedsatt rörelseförmåga en större möjlighet att själva ta sig fram till fots i staden. Frånvaro av sittmöjligheter leder till en minskad tillgänglighet till staden. Sittplatser ger också fler möjligheter till att sätta sig ner och spana, samspråka eller äta något medhavt. Helt enkelt att ge liv till staden. Människor drar människor så sittplatser kan ha rent katalytiska effekter för liv, trygghet och integration längs våra gator.

Trots ett väldokumenterat behov saknas förvånande nog offentliga sittplatser som regel helt och hållet längs stadsgator i Göteborg. Som skäl mot fler sittplatser framförs ekonomiska och praktiska hinder, men frågan är till vilken grad de verkligen existerar. Problemet handlar mer om ett arv från funktionalismen som leder till obefintlig prioritering av sittmöjligheter längs stadsgator.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Trottoarens funktioner: Kontakt

Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter...

Hur obetydliga, meningslösa och slumpmässiga de än kan verka, är kontakterna på trottoaren ändå de små resurser som kan bli grunden till ett rikt offentligt liv i storstaden.


Jane Jacobs på protestmöte 1963

» Klicka här för att läsa resten av inlägget
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.