Utskrift från gbg.yimby.se
....

Skansen Kronan: Through the gates of hell

Skansen Kronan är ett av Göteborgs mest kända landmärken och ett uppskattat besöksmål för utsocknes turister, göteborgare i stort och de många närboende under kanonernas beskydd. Tyvärr är underhållet obefintligt och förfallet har vunnit kampen. Ledstängerna är så dåliga att de antigen är helt oanvändbara eller en ren säkerhetsrisk. Följ med på en bild- och filmresa och bli övertygad om att det omöjligt kan finnas några godtagbara ursäkter som kan förklara detta.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Meeting Across the River?Ingen har väl missat att Bruce Springsteen ska spela i Göteborg. Sådana konserter och andra evenemang är inte bara en del av kulturlivet i Göteborg, det är också en viktig del av stadens ekonomi. Det kan vara viktigt att komma ihåg.

2007 beräknades turistnäringen i Göteborg omsätta 22 miljarder kronor och sysselsätta 16.900 personer (källa: Göteborg&Co). Under 2007 ökade turistnäringen i Sverige sin totala omsättning med 4,4 procent till drygt 236 miljarder kronor. Utländska besökare spenderade nästan 88 miljarder kronor, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med året innan. Sysselsättningen inom turistnäringen har också ökat kraftigt (källa: NUTEK). Även om mycket av pengarna som spenderas i Göteborg går till staten är turisterna och den kommersiella delen av stadslivet viktig för det lokala näringslivet och för staden som helhet.

Men ska Göteborg kunna fortsätta att locka människor, att besöka staden eller bosätta sig i den, så måste den få växa och utvecklas som stad. En stor utvidgning av stadskärnan planeras och det första steget är att omvandla Backaplansområdet till tät, levande blandstad. Det är alldeles utmärkt. Hisingen har en enorm urban potential som ännu inte tagits tillvara. Men ska älvstränderna knytas samman så måste vi bygga broar, låga broar. Och då måste Vänertrafiken, riksintresse eller ej, anpassa sig. Oavsett vad man tycker om förslaget till gång- och cykelbro är älvsjöfartens krav på att slippa utvecklas absurda.

Som Peter Lenken skriver i GP:
"Det passerar åtta fraktbåtar per dygn under Götaälvbron. Mellan Göteborg och Vänern ska förutom slussarna nio broar passeras. Fem av dem har lägre seglingsfri höjd än den planerade gång- och cykelbron. Dessutom är tre av dem järnvägsbroar där sjöfarten inte har företräde. Med tanke på att den planerade lågbron och Götaälvbron skulle öppna samtidigt är det svårt att förstå de fruktansvärda svårigheter det skulle innebära för älvsjöfarten. Dessutom är sjötrafiken till och från frihamnen är inte stor i dagsläget. Frågan är om det finns någon alls om några år eftersom politikerna verkar vilja bygga bostäder i frihamnen."

Det behöver inte finnas någon motsättning mellan stadens utveckling och älvsjöfarten, tvärtom. Men då måste älvsjöfarten våga utvecklas och anpassa sig till förändrade förutsättningar.

Bilden visar Spiköbron över Göta Älv i Trollhättan.

Relaterat: SvD, GP, AB1, AB2, AB3, EXP1, EXP2
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.