Utskrift från gbg.yimby.se
....

YimbyGBG på TV4

YimbyGBG uppmärksammades i tisdags av TV4 Göteborg.På söndagen hörde TV4 Göteborg av sig till mig och undrade om jag kunde ställa upp på en intervju om YimbyGBG. Även om det måhända var på lite kort varsel så tyckte jag att det var bra att få lite uppmärksamhet för något som engagerar mig. Intervjun hade inte - som jag upplevde det - en specifik vinkel utan bestod framför allt av en del frågor om vad YimbyGBG är för något och vad vi vill uppnå.

Jag försökte verkligen inte framstå som en taliban utan peka på den täta blandstadens fördelar visavi den funktionsdelade förorten. Jag försökte inte heller peka ut några skurkar utan tryckte på att det förstås är byggbolagens främsta syfte att tjäna pengar och att det därför behövs medborgare och politiker med ett annat, kanske lite vidare, perspektiv på vårt stadsrum. Jag nämnde förstås att allt detta är väldigt nystartat och att vi är ett löst sammanhållet nätverk av medborgare med likartad syn på stadsplaneringsfrågor. Jag kunde därför inte riktigt svara på vad YimbyGBG kommer att göra för opinionsarbete i framtiden eller om vi kommer att upprätthålla en direkt dialog med politiker. Istället pekade jag på att vi försöker lämna in yttrande till nybyggen för att uppmuntra till ett positiv perspektiv på stadsbyggande till skillnad från nimbyister. Överhuvudtaget försökte jag att presentera nätverkets idéer på ett enkelt och konkret sätt, utan att blanda in obekanta begrepp och långa resonemang. Även om tittarna måhända inte får ett helt glasklart perspektiv på vad YimbyGBG vill verka för, hoppas jag att det väcker en del intresse och nyfikenhet.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6731 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter