Utskrift från gbg.yimby.se
....

Göteborg 2035: Yimbys yttrandeLäs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035

Yimby har under våren gått igenom och diskuterat de tre strategiska dokument för Göteborgs stadsutveckling som varit ute på remiss. Dokumenten kallas för grönplan, trafikstrategi och utbyggnadsplanering och beskriver hur staden är tänkt att utvecklas under de närmaste 20 åren, fram till 2035.

Vi har nu sammanställt våra remissvar och skickat in dem till respektive förvaltning. Ta gärna chansen att själv skicka in dina synpunkter på dokumenten, remisstiden går ut 30 juni, så det finns lite tid kvar. Håller du med om Yimbys ställningstaganden (som du kan läsa nedan) så skicka gärna ett mejl till förvaltningarna och stöd vårt yttrande.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Centrala Hisingen

Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035


Nu har vi kommit fram till det femte och sista delområdet i vår granskning av Utbyggnadsplaneringen, som är en fördjupning av vår gällande översiktsplan. Området kallas "Centrala Hisingen" och innefattar allt från Biskopsgården i väster till Tuve och Backa i norr, med älven som naturlig sydlig och östlig gräns. Undantaget är Frihamnen, Ringön och Backaplan, som inte ingår i utbyggnadsplaneringen eftersom de områdena istället ingår i visionen för Centrala Älvstaden. Vi ställer samma fråga här som för de andra områdena: Hur ska vi förtäta så att fler kan bo och arbeta i Göteborg till år 2035?» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Västra Mellanstaden

Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035


Så har vi nu kommit till det näst sista delområdet i vår granskning av den Utbyggnadsplanering som för närvarande är på remiss från Stadsbyggnadskontoret. Det handlar alltså om den sydvästra delen av det skikt av Göteborg som man kallar för "mellanstaden". Området innefattar bl. a. Frölunda, Tynnered, Högsbo, Majorna, Sisjön och Flatås. Vad finns i detta stora område idag, vart är det på väg och vart vill vi ta det? Vi granskar vidare strategidokumentet.


 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Östra Mellanstaden

Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035

Efter att tidigare i vår serie om utbyggnadsplaneringen för Göteborg 2035 ha tittat närmre på nyckelområdena Norra Mellanstaden och Kortedala, Bergsjön och Gamlestaden rör vi oss nu en bit söderut och kollar på det område man kallar Östra Mellanstaden, vilket innefattar områden som Munkebäck, Krokslätt, Redbergsplatsen, Johanneberg, Örgryte m.m. Kan man förtäta här, och i så fall var? Eller är det bättre att, som lyfts fram i våra diskussioner kring de tidigare nyckelområdena, lämna stadsdelarna som de är och fokusera förtätningen någon annanstans?

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Norra Mellanstaden

Extra! Yimby Göteborg anordnar stadsvandring där vi kikar pågående trafikprojekt i centrala Göteborg, med början Inom Vallgraven och vidare mot Övre Husargatan, klicka här för mer info!


Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035

Nästa nyckelområde vi ska titta närmare på i vår serie om Utbyggnadsplaneringen, det dokument där man planerar hur Göteborg ska växa fram till år 2035, är det område man kallar för Norra mellanstaden, och som i princip består av Angered. Detta är alltså ett av de fem områden man tror kan lämpa sig särskilt väl för förtätning, för att nå upp till kritisk massa av boende och arbetande för att ge underlag till urbana verksamheter och service. Vad säger man om natursköna Angered? Hur ska området utvecklas till 2035 och vilken roll i staden kommer det då ha? 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: En översikt

Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035


Vi har tidigare skrivit om den samling strategidokument som tagits fram för att planera hur Göteborg ska kunna växa med ca 150 000 personer, ungefär fram till år 2035 (se länk ovan). Göteborg är som bekant en mycket gles stad, med stora avstånd mellan stadsdelar och funktioner (bostäder, arbetsplatser, kultur, kommers etc). När staden ska växa och utvecklas måste vi därför hitta ett sätt att göra det hållbart, med alla de vid det här laget kanske lite tjatiga men ändock så viktiga hållbarhetsdimensionerna. Strategi för utbyggnadsplanering är ett dokument som Stadsbyggnadskontoret tagit fram där dessa frågor diskuteras. Arbetet är en fördjupning av den Översiktsplan (ÖP) vi haft sedan ett par år tillbaka. Innan vi i framtida inlägg tittar på de olika delarna av planeringen så ska jag försöka sammanfatta dokumentets huvudpoänger.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Täthet, urbant utbud och service

Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035


Att täthet är viktigt för staden är ett budskap vi brukar försöka hamra in här på Yimby. Det finns flera anledningar till att vi ofta lyfter frågan. Den mest uppenbara egenskapen hos en tät stad är naturligtvis, per definition, att avstånden mellan människor minskar, vilket leder till kortare transporter med större valmöjligheter av transportmedel. Men framförallt så finns det en relation mellan täthet och utbud av urban service och verksamhet. Detta bekräftas också i de studier som refereras i Stadsbyggnadskontorets Utbyggnadsplanering. Det är glädjande att se att man verkar medvetna om hur viktig tätheten är för att skapa attraktiv och hållbar stad. Vi undersöker närmre vad rapporten säger.
Se så trevligt det blir i täta stadsmiljöer!

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Stadsutveckling
Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035

Göteborg förväntas enligt dagens prognoser växa med ungefär 150 000 invånare fram till år 2030. Det kan låta som en hög siffra, men innebär faktiskt "bara" en ökning med 1% per år, vilket är lägre än för både Stockholm och Malmö. Men ändå, det är många nya människor som ska få plats i stan. Därför är det högst intressant att fråga hur och var dessa ska få plats, och hur och var alla arbetsplatser och all service som dessa människor kommer både kräva och generera (vilket som kommer först är faktiskt också en intressant och öppen fråga!) ska få plats.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget
«
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.