Utskrift från gbg.yimby.se
....

Tunnelavgifter?För att finansiera bygget av en Marieholmstunnel, och förbättra kollektivtrafiken, kan det bli nödvändigt att införa vägavgifter på nya tunneln och Tingstadstunneln kan vi läsa i dagens GP. Det säger åtminstone den utredning av WSP som politikerna och Vägverket beställt. Broarna skulle även fortsättningsvis vara avgiftsfria. Enligt Göran Johansson behövs tekniskt sett ingen folkomröstning i frågan, vill man införa vägavgifter så kan man göra det. Liknande är också på gång i många andra svenska kommuner. GP:s omröstning på nätet visar för tillfället att två tredjedelar är mot förslaget.

Ur GP:

"För den bilist som pendlar genom Tingstadstunneln eller den planerade Marieholmstunneln varje dag skulle det handla om avgifter varje månad på mellan 220 kronor (22 arbetsdagar x 5 kr/passage x två passager/dag) och 440 kronor (om varje passage kostar tio kronor).
Det här framgår av den snabbutredning som ledande politiker och Vägverket låtit göra under sommaren för att skynda på bygget av den planerade motorvägstunneln vid Marieholm, strax norr om Tingstadstunneln.

Utredningen har gjorts av teknikkonsultföretaget WSP och visar att det blir nödvändigt att införa avgifter både i den nya tunneln och i Tingstadstunneln, eftersom alltför många fordon annars skulle välja den tunnel som är gratis.

Vägverket och politikerna vill ännu inte precisera en exakt avgift utan talar om fem till tio kronor för personbilar och det tiodubbla, 50 till 100 kronor, för lastbilar.
- Det finns alternativ med avgifter enbart för personbilar eller enbart för lastbilar men det är politikerna som avgör, säger Håkan Wennerström. vägdirektör på Vägverket Region Väst.
Avgifterna förutsätts bli lika höga i båda tunnlarna och tas ut dygnet runt alla dagar.

Jan Hallberg (m), ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund, med 13 medlemskommuner, säger:
- Det handlar ju inte om en trängselavgift (som i Stockholm) för att styra bort trafik i rusningstid utan om en avgift för att finansiera Marieholmstunneln och bättre kollektivtrafik.

Enligt honom finns det bred politisk enighet i Göteborgsregionen om att införa "brukaravgifter" för att delbetala Marieholmstunneln plus en satsning på mer busstrafik. Under 25 år krävs avgifter på totalt sex miljarder kronor.
En avgift på Göta älvbron, mitt i centrala Göteborg, som är nästa närmaste älvförbindelse är inte aktuellt.

Håkan Wennerström på Vägverket:
- Utredningen visar att det skulle kunna ske en viss överflyttning av trafik till Göta älvbron men det får man reglera dels genom att inte ha för hög avgift i tunnlarna, dels genom att styra bort framförallt lastbilstrafik från Göta älvbron.

Jan Hallberg (m) är hoppfull inför fortsättningen:
- Om vi får ett regeringsbeslut i höst så kan den nya tunneln börja byggas redan 2010, säger han.
Trängselavgifter då? Efter en kristdemokratisk motion i kommunfullmäktige i vintras håller ju trafikkontoret i Göteborg på med en utredning om trängselavgifter, som i Stockholm.

Håkan Wennerström på Vägverket svarar:
- Den utredning vi låtit göra om vägavgifter i älvtunnlarna konstaterar att de avgifterna rent tekniskt går att kombinera med trängselavgifter."

Infrastruktur frenzy

Det verkar vara högsäsong för infrastruktur just nu.

Västsvenska Handelskammaren gick igår ut och föreslog kraftiga satsningar på nya vägar i Västsverige, finansierade med vägavgifter. Mottagandet blev ljummet.

Moderaterna går också ut med förslag på att slopa fordonsskatten på miljöbilar, vilket går rakt emot Folkpartiets tidigare utspel om att stoppa subventioner av biodrivmedel.

I dagens GP finns också en intressant debattartikel, där ett antal forskare och tekniker talar sig varma för fler klimatsmarta färjeförbindelser över Göta Älv. Tanken är att skapa ett flexibelt passagesystem över älven medan nya fasta älvförbindelser byggs. Det låter som en god idé.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6718 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert