Utskrift från gbg.yimby.se
....

Västkustbanan

Häromdagen skrev vi om miljöministerns glada och aningen oväntade besked om järnvägsutbyggnad. Passande nog argumenterar Göran Johansson i GP idag, tillsammans med tre borgerliga regionpolitiker i Halland, Skåne och Västra Götaland, för att hela Västkustbanan ska byggas ut:

"Så länge inte Västkustbanan är komplett och Västlänken saknas, kan Västkustbanan inte nå upp till sin fulla kapacitet och därmed erbjuda ett reellt alternativ till bilen. I stället kommer förseningar och flaskhalsar att fortsätta att vara en del av Västkustbanans vardag. I nuläget har järnvägen som löper parallellt med E6 svårt att hävda sig i konkurrensen med bilismen, både när det gäller privatbilismen och den tunga trafiken. Det går än så länge fortare att ta sig med bil sträckan Malmö-Göteborg, än att ta tåget. Västkustbanans stora nackdelar gentemot lastbilstrafiken är kostnadsnivåer, ledtider och flexibilitet. Det är satsningar på järnvägstrafiken som kan korta dessa ledtider och göra det mer attraktivt att transportera gods via järnvägen."

Undertecknarna säger sig se fram emot regeringens infrastrukturproposition i höst. Det är de inte ensamma om...

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee