Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Vi vill bygga framtiden

Jonas Ransgård (M), vice ordförande i Göteborgs kommunstyrelse och ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund, ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

 

Idag är det inte längre främst länder eller enskilda städer som konkurrerar mot varandra. Numera handlar det främst om regioner som kämpar om att locka företag, kompetent arbetskraft, studenter och turister till sig. I denna internationella konkurrens befinner sig Göteborgsregionen.

Grunden till en välmående Göteborgsregion med en kvalitativ välfärd ligger i att människor har jobb och att regionen har en bra ekonomisk tillväxt. Då krävs det att regionen står sig väl i den internationella konkurrensen genom att vara en attraktiv, hållbar och växande region där det finns förutsättningar för människor och näringsliv att utvecklas och som kan locka nya företag till regionen som skapar fler arbetstillfällen. För att detta ska vara möjligt krävs en väl fungerande infrastruktur och en modern effektiv kollektivtrafik i Göteborgsregionen.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Ett västsvenskt paket kan bli Göteborgs möjlighet

Erik Linn, arkitekt som driver Linnstudio, ger sin syn på det västsvenska infrastrukturpaketet och stadens framtid. Artikeln har tidigare publicerats i Arkitektur 2011/2, vi har fått tillåtelse att återpublicera den här på Yimby.

Historiens vingslag slår över Göteborg när staden närmar sig det 400-årsjubileum som infaller år 2021 och som nu omtalas allt oftare. Medan det förra jubiléet (två år försenat) år 1923 bringade jubileumsutställning med Liseberg, Götaplats, Konstmuseum och Mässa till staden, så råder det ingen tvekan om att en central pusselbit denna gång är den stadsutvecklingsmöjlighet som ligger och väntar alldeles intill centrum, och som möjliggör en tre- eller fyrdubbling av den nuvarande stadskärnan.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: En attraktiv region med hjälp av Västlänken

Leif Blomqvist, regionråd (S) och Västtrafiks ordförande, ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Att forma en framtida Göteborgsregion som ger många arbetstillfällen, är attraktiv och dynamisk och som samtidigt erbjuder en god miljö är en av de viktigaste politiska utmaningarna. En del i denna politik är hur vi utformar vår trafik.

Ju större fungerande arbetsmarknad man har ju lättare är det att få jobb och ju mer attraktivt blir det för företagen att etablera sig. Man brukar säga att en rimlig gräns för pendling är 45 till 60 minuter. Ju snabbare man reser ju större blir det geografiska området. Exempel på en lyckad regionförstoring är vad som hänt i Mälardalen när tågpendlingen bygggdes ut.

Denna s.k. regionförstoring är inget nytt. När spårvagnarna och cykeln kom för drygt 100 år sedan skapades helt nya möjligheter att ta ett arbete i hela staden jämfört när man gick. Även möjligheterna till ett rikt kultur och nöjesutbud ökar om upptagningsområdet ökar. Det skapas förutsättningar för ett mycket bredare utbud om antalet möjliga besökare ökar.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Att bygga Göteborg

Vägvalets Tom Heyman ger sin syn på Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Varje stad har en historia, en utveckling som måste återspeglas i stadens vidare utbyggnad. Göteborg började som en befästning, en bricka i det politiska maktspelet om Östersjön och Öresundstullen, inklämd mellan två danska landskap. Från denna period har vi vallgraven, kanalerna, Allén  och ett lågbyggt och koncentrerat centrum.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Från workshop till verkstad

EXTRA: Läs svaret idag i GP:s nätupplaga från Owe Nilsson (S), Kia Andreasson (MP) och Mats Pilhem (V) på vår debattartikel: "I detta tidiga skede av planeringsarbetet som vi nu befinner oss i tycker vi det är viktigare att lyssna på hur bland andra ni yimbyister vill att det ska bli, än att vi snabbt på egen hand bestämmer oss och talar om det för er."


Den 15 maj kommer regionvalet att göras om.
Under veckorna framöver kommer Västsverige alltså att få en alldeles egen valrörelse. Det tycker vi på Yimby är en utmärkt anledning till att lyfta upp den regionala infrastrukturen lite extra. Göteborg och regionen står inför stora förändringar i och med det västsvenska infrastrukturpaketet. 34 miljarder kommer att satsas på nya vägar, järnvägar och älvförbindelser. Det är en stor och välkommen satsning på en region som ofta fått stå tillbaka för andra delar av landet.Samtidigt innehåller paketet kontroversiella delar, trängselskatterna har väckt kritik från bl.a. Vägvalet och Västlänkens dragning har varit omdiskuterad, för att bara nämna några frågor. Vi tror därför att det behövs en öppen, konkret och handlingsinriktad debatt om infrastrukturfrågorna inför valet. Vi vill veta lite mer om vad ledande politiker och andra viktiga aktörer tycker om infrastrukturpaketet och varför. Vi har därför bjudit in ett antal olika personer att skriva krönikor där man ger sin syn på de stora förändringar som är på gång. Vi hoppas att de vågar anta utmaningen.

Som vi skriver på GP Debatt idag så har vi inte varit odelat positiva till det västsvenska infrastrukturpaketet. Till exempel hade vi hellre sett en bro för alla trafikslag än en Marieholmstunnel för enbart motortrafik. Men den viktigaste frågan från Yimbys perspektiv är trots allt att man ser till att komma igång med att bygga staden. Göteborgs stadsplanering har nämligen fastnat i en ekokammare. Det har uppstått en pratindustri av workshops och seminarier som producerar enorma mängder abstrakta visioner och en imponerande samling truismer om vikten av "värden" och "hållbarhet" - men det händer mycket lite i verkligheten. Det är hög tid att gå från workshop till verkstad.

Göteborg står och tvekar på tröskeln till att bli en stark och dynamisk storstadsregion. Åren går och innovativa människor och företag flyttar till Stockholm, Malmö eller utlandet. Detta sker samtidigt som enorma centrala utvecklingsområden ligger för fäfot. Kommunens blygsamma mål om 30.000 nya bostäder och 40.000 nya arbetstillfällen fram till 2020 är oroväckande lågt och ändå tyder inget i dagsläget på att man kommer att nå det. Med det västsvenska infrastrukturpaketet är alla knutar lösta för att rivstarta byggandet av den nya regionkärnan. Nu finns det inga ursäkter kvar längre för våra makthavare.

Läs mer om det västsvenska infrastrukturpaketet hos Västra Götalandsregionen
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan