Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Morgondagens miljonprogram byggs idag

Emmali Jansson (MP), ersättare i Byggnadsnämnden och kandidat till riksdagen och Göteborgs kommunfullmäktige, skriver idag om behovet av en ny stadsplanering.

Ett av problemen med de idag så utsatta miljonprogramsområdena är att de är uppdelade efter funktion. Man bor i ett område, arbetar i ett annat och handlar i ett tredje. Detta ger tråkiga områden och ett onödigt bilberoende med dålig luft och buller som följd. Samma uppdelning görs fortfarande när staden expanderar. Nya områden byggs med enbart bostäder eller enbart handel, vilket ger ett fortsatt bilberoende och framtida händelselösa bostadsområden. För att bryta trenden vill Miljöpartiet de Gröna bygga en roligare stad där bostäder, handel och kontor är blandade. Det ger en levande och intressant stad som främjar möten mellan människor.

De flesta områden från miljonprogrammets 1960- och 70-tal är funktionsseparerade, det vill säga att man skiljer mellan bostäder, arbetsplatser och handelsområden. Idealbilden var en familj där frun går hemma medan pappan tar bilen till jobbet om morgnarna. Den som inte har egen bil blir fångade i sitt händelselösa bostadsområde hela dagarna. Det är ofta långt till händelserna i centrum och det finns få lokaler för handel, fritidsaktiviteter och småföretagande.

Det görs alldeles för lite för att hindra att dessa problem uppstår i de områden som byggs idag. Kommunerna fortsätter att glesa ut städerna och bygga funktionsseparerade områden. Ett par exempel från Göteborg. I Fässbergsdalen, söder om externhandelsområdet Sisjön planeras för ett gigantiskt arbetsplatsområde med mycket litet inslag av bostäder. Samtidigt byggs det i Kviberg över tusen bostäder med en kommande brist av kontor och handel.

Bägge dessa områden, och flera därtill, skulle må bättre om det fanns ett blandat inslag av bostäder, handel, fritidssysselsättningar och arbetsplatser. Nu blir det stora trafikströmmar till arbetsområdet Fässbergsdalen på morgonen, medan området dör när de anställda går hem på kvällen. Samtidigt kommer Kviberg att bli ett bostadsområde som är tråkigt när de flesta är på jobbet och lämnat de övriga kvar i tristess.

Vi i Miljöpartiet tror på att en tät och blandad stad är mer levande och roligare att bo i. Ny byggnation ska ges möjlighet att bli levande tillskott i staden. Närheten till handel och arbete gör det lätt att ta cykeln eller skateboarden för att uträtta ärenden. En större blandning i staden kan också leda till fler billiga lokaler för nyföretagande och kulturutövning. När bostäderna dessutom är olika stora och varierar i hyreskostnad, har vi även förutsättningar för att minska segregationen i Göteborg.

Hurdan stad vill du ha?

Emmali Jansson, Miljöpartiet de Gröna
kandidat till riksdagen och Göteborgs kommunfullmäktige
ersättare byggnadsnämnden i Göteborg

Valrörelse i rörelse II

I dagens GT-intervju med moderaternas ledare i Göteborg, Jan Hallberg, höjs bostadsmålet avsevärt. Hallberg vill bygga 12.000 nya lägenheter under nästa mandatperiod och på toppen av det se till att det byggs 3.000 nya egnahemsbostäder. Det handlar alltså totalt om 15.000 nya bostäder i Göteborg under fyra år, dvs. 3.750 bostäder/år.

Länsstyrelsens rapport om bostadsmarknaden som kom nyligen - och som vi skrivit om tidigare - visar att länets befolkning förväntas öka med ca 8300 personer årligen. Göteborg beräknas stå för hälften av dessa. Följer man nyckeltalen för bostadsbehov betyder det att Göteborg behöver ett tillskott av ca 2500-3000 bostäder per år.

Om Moderaternas ambitiösa bostadsmål blir verklighet kommer man alltså att för första gången på länge att kunna minska bostadsbristen.

Nu väntar vi förstås på de rödgrönas motdrag. Det är väldigt roligt att alla partier, både till höger och vänster, förstår att bostadsbristen är en helt avgörande politisk fråga.

Valrörelse i rörelse

Nu har valrörelsen dragit igång på allvar. Yimby Göteborg är som alla vet tvärpolitiska och tar inte ställning för något parti. Men vi kommer att följa och uppmärksamma politiska utspel som gäller vårt intresseområde. Såväl Fredrik Reinfeldt som Mona Sahlin besökte igår Göteborg. Socialdemokraterna passade samtidigt på att ta upp bostadsfrågan på GP Debatt och gav flera konkreta vallöften:

Minst 10.000 bostäder i Göteborg fram till 2015

Ytterligare 1.000 bostäder ska reserveras för unga

Nytt investeringsstöd för hyresrätter

ROT-avdrag även för flerbostadshus

Sänkt skatt för bostadsrätt, hyresrätt och studentbostäder

Ingen utförsäljning av allmännyttan


Nu ser vi fram emot Alliansen motdrag. Det är väldigt roligt att alla partier, både till höger och vänster, förstår att bostadsbristen är en helt avgörande politisk fråga.

P4 Göteborg sänder en rad valdebatter inför valet. Man har redan debatterat trängselskatt, Västlänken och parkeringspolicyn. På onsdag 18/8 kl 15 är det dags för bostadspolitisk debatt. Då kommer det nog att hetta till på allvar...

StadsvalI september 2010 är det val till riksdag, region och kommun. Intresset i media brukar ofta hamna på riksdagsnivån men för den som är intresserad av stadsplanering är kommunvalet nästan viktigare. Kommunerna har planmonopol och sköter stadsplaneringen i städerna mycket självständigt.

Mycket talar för att kommunvalet 2010 blir ett stadsbyggnadsval. Den heta frågan om trängselskatter är ett exempel, som engagerar människor både för och emot.

Socialdemokraternas utspel om att göra Rosenlund till en levande stadsdel och Folkpartiets utspel idag om behovet av att gå från snack till verkstad i stadsplaneringen är andra exempel (Rosenlund har vi skrivit om tidigare här på sidan).

Både S och FP har startat egna bloggar där man kan göra sin röst hörd om hur staden ska utvecklas: www.tyckomgöteborg.se och fpgoteborg.wordpress.com. Gå gärna dit och visa att det finns många som vill att det byggs tät blandstad.

Från Yimbys perspektiv är det naturligtvis strålande att stadsfrågorna lyfts upp på bordet i valrörelsen och att partierna tvingas formulera och precisera sin stadspolitik. Vi kommer förstås att fortsätta bidra till en större diskussion om dessa frågor.

ps. Yimby rankas som nr 98 på tidskriften RUMs lista över de 100 mäktigaste inom design och arkitektur ds.
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6729 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter