Utskrift från gbg.yimby.se
....

Valresultat 2014Efter en spännande valnatt återstår en del frågetecken kring framtiden i den göteborgska politiken. Socialdemokraterna ser ut att behålla positionen som stadens största parti, men endast med ett par hundra stycken röster, en skillnad på 0,1 procent ner till Moderaterna.

De rödgröna partierna (S+Mp+V) får tillsammans 42,3 % av rösterna, mot Allianspartiernas 36,9 %. Det ser alltså inte ut att bli något borgerligt maktövertagande i staden, utan de rödgröna med Socialdemokraterna i spetsen verkar sitta kvar. Lägger man därtill Feministiskt initiativ, som gick starkt framåt och vilka man får anta ställer sig till vänster i börshuset, får de rödgrönrosa partierna tillsammans 46,2 % av rösterna. Detta räcker dock inte till egen majoritet i fullmäktige när man räknar om resultatet till mandat.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Valresultat 2010Kommunvalet i Göteborg 2010


Det blev ett dramatiskt val som efterlämnade en oklar parlamentarisk situation, inte bara nationellt utan även i kommunvalet. Miljöpartiet meddelade idag att de inte tänker agera stödparti åt en borgerlig minoritetsregering. Vi vet alltså fortfarande inte hur landets regeringen kommer att se ut och det är också oklart hur kommunen kommer att styras de närmsta fyra åren.

I Göteborg gick moderaterna, miljöpartiet och sverigedemokraterna framåt medan folkpartiet och kristdemokraterna tappade. Centern åkte ur fullmäktige. Valets stora vinnare var Vägvalet som stormade in i fullmäktige med 16.841 röster. Den stora förloraren var socialdemokraterna som tappade nästan 7% jämfört med förra valet.

De rödgröna partierna fick trots detta tillsammans 41 mandat av fullmäktiges 81, vilket gör att man skulle kunna fortsätta regera kommunen med en minimal majoritet. Miljöpartiet har dock hållit dörren öppen för samarbete högerut så ännu är inget klart.

Läs mer om partiernas åsikter om stadsbyggande

Valstatistik hittar ni här
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee